Hoe duurzaam worden jullie kaderbrief, jaarplan en begroting?

Het klimaat is opgewarmd door de mens. Daar maakt het VN-klimaatpanel IPCC rapport ons duidelijk. Demissionair premier Mark Rutte uit zijn zorgen:  ,,Het is zeer zorgelijk, belangrijk om rekening mee te houden voor dit en volgend kabinet.” Hoe gaan de Nederlandse zorg, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten hier rekening mee houden? Hoe duurzaam worden de kaderbrief, jaarplan en begroting 2022 van jullie zorgorganisatie? Alle zorgorganisatie kunnen een (door)start maken met een duurzaam jaarplan. Lees in deze blog de ervaring van zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord.

Duurzame zorg en bedrijfsvoering

Duurzamere bedrijfsvoering draagt bij aan betere kwaliteit van zorg, tevreden klanten en vitalere medewerkers. Het draagt bij aan een gezonde omgeving en een betaalbare bedrijfsvoering. Dat is onze overtuiging. In deze blog leggen we eerst uit wat duurzaamheid voor ons betekent. Daarna geven we een stappenplan om verduurzaming te realiseren. We sluiten af met ervaringen van een klant.

De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Cathy van Beek – kwartiermaker duurzame zorg

Wat is duurzaamheid?

Een duurzame bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor CO2 of stikstofreductie. Een duurzame bedrijfsvoering zorgt voor een positieve impact op 3 pijlers: People, Planet en Prosperity. John Elkington (1994) bedacht de 3 P’s als People, Planet en Profit, 3 elementen die in harmonie tot duurzaamheid leiden. Tijdens de wereldtop in Johannesburg in 2002 werd het woord ‘profit’ vervangen door ‘prosperity’ (welvaart). Dit betrekt naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen.[1]Duurzaamheid in een zorgorganisatie is het uithoudingsvermogen van zorgsystemen en zorgprocessen. De organisatie streeft een positieve impact van haar handelen na op mens, planeet en welvaart Zie voor de vele duurzame voorbeelden in de zorg de site van Green Deal Duurzame Zorg: www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl.

De weg naar verduurzaming

Vele wegen leiden naar Rome. Of toepasselijker, naar het Klimaatakkoord van Parijs. Dit Parijse Klimaatakkoord is de basis voor de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Er zijn al vele zorgorganisaties die hun routekaart voor peiler 1 van de Green Deal, de CO2 reductie, hebben gepresenteerd. De brancheorganisaties ondersteunen dit proces. Hoe krijgen we deze routekaart samen geoperationaliseerd? Met dit stappenplan:

 1. Dialoog en bewustwording: Start het gesprek met je interne en externe stakeholders.
 2. Inventarisatie en nulmeting: Maak inzichtelijk wat je eigen impact is op dit moment
 3. Visie en ambitie: Stel de visie en ambitie gezamenlijk op. Het kan helpen aan te sluiten bij bestaande structuren of richtlijnen voor duurzaamheidsontwikkeling, zoals de Green Deal of ISO26000.
 4. Strategie en integraal beleid: Aan de hand hiervan formuleer je de visie met ambities en doelen. Maak dit een onderdeel van jullie strategie en kaderbrief.
 5. Uitvoering en verantwoording: Stel een actieplan open neem dit op in het jaarplan en de begroting.

Wij merken bij veel zorgorganisaties dat duurzaamheid ondergesneeuwd is door COVID19, uitdagingen in continuïteit van zorg, arbeidsmarktproblematiek, zorginkoop, de waan van de dag.

Start de dialoog!

De strategieherijking ende jaarlijkse kaderbrief zijn de perfecte plek om expliciet aandacht voor duurzaamheid te vragen. Start met de dialoog en bewustwording. Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden zijn:

 • Wat verstaan we met elkaar onder duurzaamheid?
 • Wat doen we al?
 • Wat is onze ambitie?
 • Maakt duurzaamheid deel uit van onze kernwaarden, van onze DNA?
 • Zijn we al duurzaam als we afval scheiden?
 • Is duurzaamheid belangrijk voor de cliënt?
 • Welke rol speelt de mate van duurzaamheid bij (nieuwe) medewerkers en bij het zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente?
 • Wat voor een zorgorganisatie willen we achterlaten voor de volgende generatie cliënten?
 • Welke ambities kunnen geïntegreerd worden in het reguliere proces van bijvoorbeeld onderhoud of kamerwissels?

Bij een van onze klanten, Zonnehuisgroep Noord, besloten bestuurders Nienke Ybema en Karel Zuidema een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in de de Kaderbrief 2022. Het vervolg was een management team thema-sessie over duurzame zorg en bedrijfsvoering. gzicht maakte het programma voor de thema sessie en leidde de dialoog met het team. ‘Dit geeft een mooie basis om samen een stap vooruit te zetten naar een duurzaam jaarplan’, concludeerde Nienke.

De dialoog heeft gezorgd voor bewustwording en een mooi startpunt voor een duurzaam jaarplan

Nienke Ybema – bestuurder Zonnehuisgroep Noord

Uit de dialoog bleek al snel dat Zonnehuisgroep Noord al veel aan duurzaamheid doet, maar nog niet alles communiceert met externe stakeholders. Transparantie en maatschappelijke verantwoording is een groot goed binnen duurzaamheid. Stakeholdersmanagement en de rol van communicatie is hiermee een belangrijk onderdeel van een duurzaam beleid. Voor Zonnehuisgroep Noord zal het jaarplan 2022 een beter integraal beeld laten zien van haar duurzame ambities.

Wil jouw zorgorganisatie ook een mooi startpunt voor een integraal, duurzaam beleid?

Neem contact op met Aafke Zwart van gzicht. Aafke heeft bij haar voormalig werkgever Triodos Bank de Green Deal Duurzame zorg ondertekend en plaatsgehad in de VWS regiegroep Green Deal Duurzame Zorg.

Ook gzicht onderschrijft de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg . gzicht maakt samen met haar klanten de zorg en haar bedrijfsvoering iedere dag een beetje mooier, beter en duurzamer.


[1] Wikipedia: Duurzaamheid en Duurzame ontwikkeling

Waarom Team Cure?

Gzicht werkt voor de zorg, overheid en het onderwijs. Om onze inzichten te delen en altijd up-to-date te blijven van verschillende sub-sectoren, werken we binnen gzicht met verschillende teams. Wanneer je bij gzicht komt werken, kies je voor één of meerdere team(s), de sub-sector waar je affiniteit mee hebt. Adviseurs Judith Uijttewaal en Paul de Korte sloten daarom aan bij team Cure. Maar waarom kozen ze voor Team Cure? Hoe zijn ze in de zorg sector terecht gekomen? Wat is hun motivatie om in team cure te willen werken? En wat is het doel van Team Cure? Oftewel: Waarom Team Cure? In deze blog gingen ze hierover met elkaar in gesprek.

Judith: ‘Paul, kan jij kort even iets vertellen over Team Cure?’

Paul: De curatieve zorg is onze drijfveer. Wij willen bijdragen aan een hoogwaardige zorgsector dit doen we door middel van de financiële positie van ziekenhuizen, MSB’s, huisartsengroepen, revalidatiecentra en laboratoria te optimaliseren. Wij zijn goed in het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken in deze sector, waarbij we laveren tussen de verschillende belangen die spelen zowel binnen als buiten de organisatie. Enerzijds waarborgen we de kwaliteit van de zorg en anderzijds zetten we de financiële middelen zo goed mogelijk in.

Paul: ‘Dat dus over Team Cure, maar om meteen met de deur in huis te vallen, hoe kwam jij bij de zorg terecht, Judith?’

Judith: ‘Ik heb de gezondheidszorg altijd al interessant gevonden, maar zag mezelf niet dokter of verpleegkundige worden. Dus dan ga je zoeken naar wat je dan leuk vindt en zo kwam ik terecht bij de studie gezondheidswetenschappen. Eigenlijk wist ik toen nog steeds niet wat ik daarmee wilde doen, totdat ik stage ging lopen in het ziekenhuis. De cultuur paste bij mij en sprak mij aan.’

Paul: ‘Wat sprak je zo aan?’

Judith: ‘In principe wil je natuurlijk niet in een ziekenhuis komen te liggen, , maar het is wel een van de weinige plekken waar je beter kunt worden. Dus dat voelt gewoon heel acuut, er heerst echt een cultuur van gedegen en snel handelen en de zorg is altijd relevant, dit past bij mij.

Paul: ‘Ja dat had ik ook, het voelt voor mij als ‘de meest belangrijke zorg’. Mijn zusje heeft een paar jaar terug op de IC gelegen. Dan heb je wel echt het idee: Het gaat hier om leven en dood. Maar ook door de specifieke cultuur binnen ziekenhuizen. Je beweegt binnen een veld van professionals met verschillende belangen maar wel hetzelfde doel. En dat maakt het complex maar ook leuk.’

Judith: ‘Grappig dat we allebei de ziekenhuiszorg erg aantrekkelijk vinden, omdat het zo complex is. Wat ik zo leuk vind is dat jij echt helemaal into data bent, dit is echt jouw passie en specialiteit. Ik ben altijd benieuwd naar de verhalen achter de data, hoe komt het dat de data zo is? hoe kunnen we de data bijv. door ‘cultuur’ positief beïnvloeden? Om de zorg nog beter te maken en processen nog meer te optimaliseren? Dus waar jij de data hebt aangeleverd daar zou ik dan dus door willen gaan.’  

Judith: ‘En hoe kom jij bij de zorg terecht?’

Paul: ‘Vanaf de middelbare school had ik al een voorliefde voor getallen. En dan vooral in de objectiviteit die getallen bieden. Ik ben de bachelor economie gaan doen en heb dan ook een tijdje voor accountancy bedrijf gewerkt, echter miste ik hier de diversiteit in de werkzaamheden. Daarom ben ik om mij heen gaan kijken en kwam ik achter het bestaan van gezondheidseconomie. Economie wordt vaak toch als een harde studie gezien, maar juist die toepassing daarvan op de gezondheidszorg vind ik erg mooi en relevant, ik heb dan ook de master gezondheidseconomie afgerond. Hierin combineer ik twee dingen: het allerbelangrijkste van mensen in het dagelijkse leven: De gezondheid, en mijn voorliefde voor getallen in de vorm van economie.’

Paul: ‘Wat is jouw motivatie om bij Team Cure aan te sluiten?’ 

Judith: ‘Ik kan mij soms boos maken om hoe bepaalde zaken geregeld zijn, werkprocessen niet lopen en daarom de dingen niet gaan zoals je dat wel zou willen zien. Dit gaat ten koste van het werkplezier van de professional, maar bovenal de uiteindelijke zorg die geleverd wordt aan de patiënt.  Dit  is ook altijd mijn motivatie.  Want als ik mij er echt boos over maak, dan ben ik het er blijkbaar niet mee eens, vind ik dat het beter kan en dus ook moet. En moet ik er zelf dan ook maar iets van maken. Zo denk ik dat de samenwerking tussen ziekenhuizen een stuk beter kan. Waarbij ik het vooral leuk vindt om het probleem te achterhalen, waarom het niet werkt en daar dan mee aan de slag te gaan.‘

Judith: ‘En bij jou?’

Paul: ‘Bij mij zit het vooral in die complexiteit, ik houdt echt van een uitdaging en die heb je al snel binnen de ziekenhuiszorg. Want het gaat vaak om dure en complexe zorg. Binnen een veld met allerlei stakeholders, spanningen en verschillende belangen. Politiek eigenlijk dus. Maar uiteindelijk hebben alle stakeholders wel hetzelfde doel: Mensen beter maken! Daar is iedereen het over eens. Daardoor worden zaken als meer sturen op kwaliteit iets wat binnen de sector steeds belangrijker wordt, gecombineerd met de betaalbaarheid van de zorg waarborgen, door bijvoorbeeld concurrentie in de ziekenhuiszorg. Kwaliteit is dan ook iets wat inzichtelijk moet zijn voor een groot publiek. Want zo kun je naar je patiënten toe laten zien dat je een goed ziekenhuis bent. En dat vind ik zelf een gave ontwikkeling, dat je van een besloten bolwerk, voor mensen inzichtelijk kunt maken dat ze als patiënt op de goede plek zitten.’

Paul:  Ik heb nog één laatste vraag voor je; Wat vind je waardevol binnen Team Cure?

Judith: Ik vind het leuk om in een team de ontwikkelingen binnen de markt te duiden samen met het team. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het beloningsbeleid of integrale tarieven van medisch specialisten. Ook is het waardevol om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Dat helpt mij om een betere adviseur voor de klant te zijn.

Paul: ‘Ja, ik herken wat je zegt. Ik waardeer het enorm dat we in het team ervaringen bij klanten bespreken. Zo krijg je niet alleen mee wat er bij jouw klant speelt, maar ook wat er bij andere zorginstellingen speelt. Ik kan daardoor de kennis en ervaring van een heel team gebruiken in mijn werk.

Wil je vrijblijvend ervaring opdoen met ons als gesprekspartner? Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.

We hebben ervaring met:

•             Ondersteunen van MSB’s

•             Zorgverkoop

•             Oplossingen ad interim

•             Procesoptimalisatie

•             Business control en planning & Control

Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op bij een uitdaging binnen de medische staf?

Al eerder schreven we over het uitvoeren van een objectieve analyse van een vakgroep en de vier stappen die we hierbij nemen. Maar hoe is het nu om een analyse als deze uit te voeren? En hoe pak je hierbij je rol als objectieve adviseur, in een complexe omgeving, waarin de verschillende belangen van het ziekenhuis, MSB en de vakgroepen een rol spelen? Noortje interviewde Steven en Elianne, over hun ervaringen bij het doen van dergelijke analyses .

Maar eerst even voorstellen…

Steven en Elianne zijn binnen gzicht dé experts als het gaat om het financiële en bedrijfskundige reilen en zeilen binnen de medische staf. Beiden begrijpen wat er in de ziekenhuizen, MSB’s en vakgroepen speelt. Beiden zijn ze ontzettend gepassioneerd over het werken in een ziekenhuis en voor de MSB’s. Ze hebben opdrachten voor meerdere MSB’s uitgevoerd. Hierdoor weten ze wat er speelt en wat verschillende mogelijkheden zijn om uitdagingen op te pakken. Zo hebben ze samen al meerdere analyses uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van vakgroepen binnen MSB’s. Ook halen ze veel energie uit het samenwerken met alle partijen, om zo écht verder te komen.

Waarom vragen MSB besturen en vakgroepen de hulp van gzicht?

Steven: “Er zijn meerdere redenen waarom wij worden gevraagd door vakgroepen of MSB’s. Zo kan er een uitdaging zijn wat als niet oplosbaar wordt gezien binnen een vakgroep. Of er kan een (langlopend of hoog oplopend) verschil van inzicht zijn tussen het bestuur van een MSB en een vakgroep.

Elianne vult aan: “Het kan voorkomen dat binnen een MSB of vakgroep ze zelf zo betrokken zijn geraakt bij een vraagstuk, dat het helpt als een externe partij de objectiviteit in het vraagstuk terugbrengt en meedenkt over een vervolg.” Vanuit onze klanten krijgen we terug dat het helpt een objectieve partij in te schakelen bij beladen onderwerpen; het helpt bij het doorbreken van impasses.

Elianne: ”Dat is dan ook onze rol als externe (gewoon even benoemen waar het op staat) en dan vervolgens ook begeleiden richting een constructief vervolg.”

Steven: “Het externe onderzoek kan ook van grote waarde zijn voor het MSB bestuur bij het nemen van besluiten als het (tijdelijk) uitbreiden van formatie en dit toelichten aan de leden/maten. Mocht blijken dat het schort aan de facilitering van de vakgroep door het ziekenhuis dan kan dit door vakgroep en bestuur MSB ook goed onderbouwd ingebracht worden bij het ziekenhuis.

En hoe pak je het vervolgens aan?

Steven: “We beginnen met het goed vaststellen van het vraagstuk met vakgroep en bestuur MSB. Het tweede is het kwalitatief en kwantitatief onderzoeken van het vraagstuk, om vervolgens samen te kijken naar oplossingsrichtingen. Denk aan het probleem: “We hebben het druk met elkaar’, Je kunt dan al snel denken: We zetten er meer formatie bij. Maar je kunt ook verder kijken, op zoek naar de vraag achter de vraag. Waarom heb je het druk?? Kunnen we misschien slimmer, anders, beter werken?”.

De objectivering van het vraagstuk vindt vervolgens plaats op basis onderzoek naar meerdere facetten. Elianne: “Zo kunnen we ons focussen op: de bedrijfsvoering binnen de vakgroep, productie van de vakgroep over de jaren, aansluiting tussen de verschillende systemen, inzet en het verdienvermogen over de jaren. Deze onderdelen worden echt samen met het MSB en de vakgroep uitgewerkt. We vragen informatie op, stellen hier vragen over en toetsen of we het goed hebben begrepen. Vervolgens presenteren we de eerste versie aan de vakgroep en dan pas aan een groter comité.” Steven vult aan: “Wanneer je samen de onderdelen onderzoekt, kun je ook echt samen de conclusies proberen te trekken, op basis van de objectieve feiten.”

Hoe neem je als onafhankelijk adviseur positie tussen de verschillende belangen?

Steven: “Aangezien we in veel ziekenhuizen werken, weten we wat gebruikelijk is en wat minder gebruikelijk. Daardoor hebben we snel beeld bij hoe het in een vakgroep gaat. Met een bedrijfskundige blik zijn we goed in staat om te objectiveren en zijn we tegelijkertijd sterk in het (be)houden van de relatie. Al is het soms lastig, we blijven vanuit gzicht scherp op onze onafhankelijke positie. Elianne: “Het blijkt in praktijk inderdaad soms complex met de verschillende belangen, maar ik probeer altijd mijn onafhankelijke positie te bewaken door bij lastige onderwerpen bijvoorbeeld elk van de partijen te benaderen over een te presenteren uitkomst.”

Natuurlijk heb je met verschillende belangen ook te maken met weerstand. We hebben altijd oog voor de verschillende belangen en proberen te achterhalen en te begrijpen waar de weerstand vandaan komt. Door onze onafhankelijke positie zijn we in staat om objectief te blijven en het gesprek aan te gaan op basis van de feiten. Door de analyse en de uitkomsten geaccepteerd te krijgen bij elk van de stakeholders, is in die periode intensieve samenwerking met elk van de stakeholders van belang. De uitdaging is daarbij om zowel bij de start van de opdracht, tussentijdse uitkomsten als conclusies en adviezen gezamenlijk te bespreken en vast te stellen met MSB bestuur en Vakgroep.

Hoe helpt gzicht vakgroepen en MSB’s echt verder met het advies?

gzicht helpt vakgroepen en MSB’s verder door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Dit bereiken we door samen met elkaar in gesprek te gaan, waarbij we kritische vragen durven te stellen. Dit verbinden we aan de data en zo komen we tot heldere analyses. Dit leidt tot een breed gedragen advies, waarbij we ook betrokken kunnen zijn bij de implementatie van het advies. Elianne: “ We snappen de materie en kunnen goed samenwerken met alle partijen.  

We willen samen met elkaar verder komen en gaan dan ook voor het behalen van een gezamenlijk resultaat!”

Speelt er binnen jouw MSB een complex vraagstuk waar jullie hulp bij kunnen gebruiken?

Bel Elianne of Steven

.

Zorgprestatiemodel: klaar voor de start?

Een goed begin is het halve werk. Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging van geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). In november schreef Noortje hier al een blog over met vijf tips ter voorbereiding op de implementatie. Intussen is er meer informatie beschikbaar gekomen en is het tijd om voorbereidingen te gaan treffen. Genoeg redenen voor een nieuwe blog!

De implementatie van het zorgprestatiemodel heeft effect op het hele proces van aanmelding tot opbrengst. In een notendop de belangrijkste aandachtspunten om goed voorbereid te zijn op deze transitie.

Aanmelding

Het zorgprestatiemodel kent drie type zorgprestaties: consulten, verblijfsdagen en verrichtingen. De verblijfsdagen en verrichtingen wijzigen nauwelijks. De consulten zijn gedefinieerd in diagnostiek, behandeling en groepsconsulten. Aanvullend wordt rekening gehouden met verschillende settings binnen consulten: onder andere ambulant, klinisch, acute ggz en hoogspecialistisch. Samen met het beroep en de duur bepalen deze aspecten de opbrengst per consult.

 • Licht zorgprofessionals tijdig in over de verschillen en het vaststellen van het zorgvraagtype bij de aanmelding van een cliënt.
 • Maak tijdig afspraken tussen aanbieder en zorgverzekeraar. Anders bestaat het risico op liquiditeitsproblemen. De lange doorlooptijd van de DB(B)C’S verdwijnt namelijk. Vanaf de eerste dag in 2022 kan er gedeclareerd worden voor behandelingen die in dat jaar zijn verricht.
 • Breng het huidige verkoopproces in kaart en ga tijdig in gesprek over inkoop variabelen, overgangseisen en mitigerende maatregelen.

Registratie

 • Bepaal per team en afdeling de bijbehorende setting en zorg dat de systemen hierbij aansluiten. Bepaal voor de verschillende consulten welke standaard tijdsduur in de planning gebruikt wordt. Stel de tijdsduur samen met behandelaren en betrokkenen vast en pas de agenda hierop aan.
 • Zorg voor een sluitende registratie van de beroepen van zorgprofessionals en controleer of bij elke zorgprofessional het juiste beroep in de systemen geregistreerd staat. Check of de BIG-registraties correct zijn vastgelegd.
 • Maak nieuwe werkinstructies over de registratie van indirecte tijd en zorg dat de zorgprofessionals hiervan op de hoogte zijn. Het schrijven van indirecte tijd wordt afgeschaft en zit verdisconteerd in het tarief.
 • Maak een werkinstructie voor ongeplande zorg. In het algemeen geldt dat bij ongeplande zorg het consult aan moet sluiten bij de gerealiseerde tijd.

Declaratie

 • Richt de systemen (ECD, het berichtenverkeer, financieel pakket en andere software) op tijd in zodat declaraties door kunnen gaan na 1-1-2022. Draai testen om tijdig te kunnen anticiperen op knelpunten. Zo voorkom je liquiditeitsproblemen na de harde knip.
 • Zorg voor inzichtelijke processen en een P&C cyclus zodat het declaratieproces tijdig, volledig en juist gebeurt.
 • Het onderhanden werk vervalt. Daarmee vervalt ook de bevoorschotting door zorgverzekeraars. Maak hier zo nodig afspraken over met zorgverzekeraars. Neem dit mee in de berekening van de liquiditeitsprognose.
 • Reken eventuele meerjarenafspraken met zorgverzekeraars door. Ga na of deze moeten worden herzien.
 • Zorg voor voldoende capaciteit om administratie en declaratie zo snel mogelijk in 2022 op orde te hebben en te houden. Het aantal declaratieregels neemt toe doordat er vaker gedeclareerd wordt (maandelijkse declaratie in plaats van bij einde DB(B)C). Dat kan betekenen dat er ook meer retourregels komen.

Monitoring & verantwoording

 • Zorg dat ook na 2022 gemuteerd kan worden in oude systemen en de koppeling met het berichtenverkeer in stand blijft. Dit is nodig voor bijvoorbeeld correcties en afrekeningen.
 • Zorg dat je data op orde is en bepaal op welke KPI’s je de bedrijfsvoering wil gaan sturen (onder andere productiviteit). Richt de systemen en financiële rapportages in op het zorgprestatiemodel; denk hierbij ook aan het begrotingsformat.
 • Declaraties zullen vaker en frequenter plaatsvinden. Pas de informatievoorziening en controlelijsten hierop aan. Zorg voor een korte feedbackloop zodat fouten in de registratie snel worden opgelost.
 • Breng in kaart welke externe data-aanleveringen, die niet al standaard in de ICT worden opgeleverd, veranderen met de komst van het zorgprestatiemodel. Ga in gesprek met de softwareleverancier om afspraken te maken over welke informatie elementen (naast de elementen die al standaard beschikbaar worden gesteld) in het ECD ingeregeld moeten worden.

Succesfactoren

Bovenstaand lees je de aandachtspunten per onderdeel van de cyclus. De overkoepelende zaken die de implementatie van het zorgprestatiemodel tot een succesvolle start maken zijn:

 • Sturing en duidelijkheid rondom het registratieproces: Er is onzekerheid over de opbrengsten vanaf 2022, bijvoorbeeld inzake indirecte tijd. De kans bestaat dat er momenteel meer indirecte tijd geregistreerd wordt dan straks in het tarief gedisconteerd is.
 • Communicatie is de sleutel. Zowel intern naar zorgprofessionals en medewerkers op de ondersteunende diensten als extern naar cliënten en zorgverzekeraars.
 • Betrek medewerkers in de transitie en zorg dat tijd wordt vrijgemaakt voor de implementatie.
 • Aandacht voor de functiemix; in het zorgprestatiemodel wordt de opbrengst mede bepaald door het beroep. Mogelijk heeft dit effect op het gemiddelde uurtarief van geleverde zorg.

Ben je nu klaar voor de start? Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de blog of de voorbereiding, dan denken wij graag met je mee! Neem vrijblijvend contact op met Meilin Schaap.


Grip op financiële gezondheid in coronatijd(?)

Heb je ook nu grip op de financiële gezondheid van jouw organisatie? Is inzichtelijk welke effecten COVID-19 in 2021 heeft? Wat zijn de uitgangspunten en wat zijn de aandachtspunten voor de corona-administratie?

De situatie waar we ons momenteel in bevinden, is nieuw. Nog nooit eerder hebben we de zorg zo’n lange tijd anders moeten inrichten. Het onbekende weerspiegelt in de totstandkoming van de verschillende financiële COVID-19 compensatieregelingen voor omzetderving en extra kosten.

COVID-19 compensatieregelingen

Toen de pandemie ons begin 2020 trof, werd direct financiële steun aangekondigd vanuit het Ministerie van VWS. Verschillende compensatieregelingen kwamen tot stand. Voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet (Jw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maak je afspraken met de zorgverzekeraar, zorgkantoor en gemeente. Dit alles om de continuïteit van de zorg te bewaken. Doel van de compensatieregelingen is dan ook om financieel geen schade te ondervinden aan het feit dat je de zorg draaiende houdt. Transparantie vormt de rode draad door het beleid rondom de compensatieregelingen.

Toen

Ondanks dat een jaar geleden de regelingen aangekondigd werden met de belofte dat het zo eenvoudig mogelijk zou worden gehouden, is de lijst met regelingen behoorlijk gegroeid. De Zvw, Wlz, Jw en Wmo hebben ieder een eigen tijdslijn als het gaat om aanvraag en uitbetaling van de compensatieregelingen. Daarbij zijn er verschillen tussen soorten zorginstellingen. Zo kent de GGZ een specifieke regeling in de Zvw en zien we in de ouderenzorg dat er ook nog onderscheid gemaakt wordt tussen kleine en grote aanbieders.

In alle regelingen zien we het volgende terug:

 • De aanvullende bekostiging is gericht op continuïteit. Voor de betaalbaarheid van de zorg wordt scherp gekeken naar het jaarresultaat in vergelijking met bijbehorende referentieperiodes.
 • Dubbele bekostiging is als vanzelfsprekend niet toegestaan. Dit vraagt om onderbouwing van omzetderving en meerkosten. De tijdslijnen tussen de financieringsstromen zijn niet op elkaar afgestemd. Zo is de Wlz aanvraag afgerond, maar kan de specifieke regeling Zvw nog voor 31 april aangevraagd worden.
 • Wanneer de uitgangspunten van een regeling niet passen bij het doel van de regeling, wordt een aanbieder actief gevraagd contact op te nemen met de financier. Bijvoorbeeld wanneer de referentieperiode niet passend is.

Nu

Wanneer het jaarrekeningwerk voor 2020 er op zit en de aanvragen de deur uit zijn, is het afwachten. De dossiervoering van de aanvraag is van belang voor een goedkeurende verklaring van je accountant. Voor zorgaanbieders met een lopend jaarrekeningtraject en nog in te dienen aanvragen, neemt het risico op meerwerk van een accountant toe. Afwachten is geen optie. Zoek actief je zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of gemeente op.

Toekomst

We zitten momenteel nog volop in de coronacrisis. We weten nog niet hoe de derde golf zich gaat ontwikkelen en welke impact dit heeft op de financiële gezondheid van zorgaanbieders. We weten dat de regelingen voor 2021 beperkt zullen zijn. De regelingen tot nu toe leren ons dat de volgende aandachtspunten van belang zijn:

 • Houd de ontwikkeling voor 2021 scherp in de gaten. Maak een plan om goed op te hoogte te blijven van de laatste stand van zaken omtrent regelgeving;
 • Neem tijd om stil te staan. Evalueer welke acties noodzakelijk zijn om administratieve lasten te verlichten om de benodigde inzichten uit je data te halen;
 • Zorg dat de corona gerelateerde kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Van twijfel naar vastberadenheid

Niemand had vorig jaar verwacht dat op dit moment nog steeds zoveel zorgmedewerkers nodig zijn om het Coronavirus in bedwang te houden. Ook nu weten we niet wanneer we eruit zijn, vrezen we voor de nasleep. Wat gaat het effect zijn op de zorgvraag die op ons afkomt? En welke financiële consequenties staan ons op midden- en lange termijn te wachten? Met de kennis van nu is het van belang om alert te zijn op de impact. Hoe krijg jij scherp wat de consequenties zijn op de financiële gezondheid van jouw organisatie?

gzicht ziet verbetering, verandert samen. Wil jij met je team zicht krijgen op de ‘lessons learned 2020’. Wij bieden graag een vrijblijvende spiegel aan.

Voor meer informatie, neem contact op met Judith Uijttewaal of Joice Baten.

Hoeveel plezier heb jij in aanbesteden?

Beeld je in dat jouw organisatie de belangrijkste aanbesteding in de eigen gemeente verliest. Bedenk eens wat dit betekent voor jullie cliënten en de zorg die zij ontvangen. En wat betekent het voor jullie organisatie? Staan er banen op het spel? Aanbestedingen kunnen de toekomst van jouw zorgorganisatie bepalen. In negatieve, maar ook in positieve zin.

Voor deze blog spraken wij met Marieke van Kralingen (Hoofd Markt en Communicatie bij Cosis) en Maarten Swagerman (de nieuwste aanwinst van gzicht) over aanbestedingen in het sociaal domein. Marieke gaf eerder dit jaar een interview aan de organisatie Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Maarten heeft veel ervaring met zorgverkoop en inkoop. Hij werkte onder andere voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, voordat hij recent besloot bij gzicht te komen werken.  

gzicht is al jarenlang partner voor zorgaanbieders op het gebied van bedrijfsvoering. We ervaren in ons werk veelvuldig welk effect gemaakte keuzes uiteindelijk hebben op de bedrijfsvoering. Uit deze ervaring en die van Maarten en Marieke, delen we hier de vijf belangrijkste adviezen.

Advies 1: Maak je visie concreet

Ten eerste is het zaak om een visie SMART op te schrijven, voor de korte én de lange termijn. Zeg vijf tot tien jaar. Denk hierbij aan vragen als ‘welke soorten zorg wil ik leveren?’ en ‘welke soorten zorg passen bij mijn organisatie?’. Voer een markt- en concurrentieanalyse uit om de visie meer kracht en concreetheid te geven. Zet de stip op de horizon en zorg dat alle betrokkenen in de bedrijfsvoering weten waar de organisatie naartoe gaat.

“Het SMART maken van de visie, zowel door zorgaanbieders als gemeenten, is momenteel onvoldoende. Denk aan een slogan als ‘geen kind tussen wal en schip’. Wat betekent dit? Wat ga je concreet doen om dat te voorkomen? Een duidelijke visie vraagt bovendien om duidelijke en consistente actie.”

Maarten Swagerman

Advies 2: Maak bewuste keuzes

Als de visie staat, is de volgende stap om dit door te vertalen naar het passende strategie en productportfolio van de organisatie. Vervolgens is het van belang om de beschikbare aanbestedingen te inventariseren. Welke aanbestedingen zijn er en waarom willen wij daarop inschrijven? Bedenk hierbij dat het aanbestedingsproces tijdrovend (en dus kostbaar) is. Het is niet effectief om op alle aanbestedingen in te schrijven. Cosis heeft daarom de vuistregel ingevoerd om maximaal tien vragen per aanbesteding te stellen. Dit zorgt ervoor dat de beperkte tijd wordt besteed aan de vragen die er echt toe doen.

“Focus is essentieel in het aanbestedingsproces. Kies daarom ook wat je níet doet.”

Marieke van Kralingen

Door de potentie van een aanbesteding tijdig in te schatten kan focus op bepaalde aanbestedingen gelegd worden. Bekijk middels een impactanalyse wat de gevolgen van de aanbesteding zijn voor medewerkers, cliënten en de bedrijfsvoering. Zowel procesmatig als financieel.

“Sta tussentijds stil. Stel een go/no go moment in om bewuste keuzes te maken. Een impactanalyse helpt vast te stellen: zitten we nog op de juiste koers en willen we zo verder?”

Marieke van Kralingen

Advies 3: Maak kostprijzen inzichtelijk

Toenemende druk op de tarieven vraagt keuzes en onderbouwing. Een kostprijsanalyse helpt om scherp te krijgen wat de kosten van een product zijn. Daarmee is het een instrument om strategische keuzes te maken. Het biedt kans om kritisch te kijken naar de huidige producten die aangeboden worden. ‘Passen deze bij de doelen van jouw organisatie?’ Het is ook een instrument om transparant te zijn naar de gemeente. Bepaal hoeveel zorg je als aanbieder kunt leveren voor de aangeboden tarieven. Lees in deze blog meer over kostprijzen en wat dit kan betekent voor jouw organisatie.

Advies 4: Organiseer wendbaarheid

Dit advies lijkt in strijd met het voorgaande advies. Focus is belangrijk, maar wedden op één paard is ook niet verstandig. Zoals we deze blog begonnen: Beeld je in dat jouw organisatie de belangrijkste aanbesteding in de eigen gemeente verliest. Er zijn verschillende mogelijkheden om wendbaarheid te creëren. Spreiding in financieringsstromen naast de Jeugdwet en WMO bijvoorbeeld. Stem de diversiteit van cliënten en producten op elkaar af. Dus denk ook nog even terug aan het eerste advies: ‘Wat is jouw visie?’ ‘Wie wil je als organisatie zijn?en  ‘Welk productportfolio past hierbij?

Wendbaarheid kan je ook in de kosten van dienstverlening vinden. Creëer een flexibele schil in jouw personeelsbestand. Zorg voor een mix tussen vaste en tijdelijke krachten bijvoorbeeld. Of werk met een flexpool met oproepkrachten. Zo zijn er mogelijk meer kosten waar flexibiliteit gecreëerd kan worden. Denk hierbij vooral buiten de kaders door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan te gaan.

Advies 5: Doe het samen

Tot slot tip 5: doe het samen! Verzamel mensen met diversiteit in werkwijze en expertise om het aanbestedingsproces te begeleiden. ‘Welke expertises zijn op welke momenten in het proces nodig?’  Bij de documentenanalyse zijn andere vaardigheden nodig, dan voor de onderhandeling. Bepaal vooraf waar de verantwoordelijkheden liggen. Zo kan iedereen op zijn eigen onderwerp toegevoegde waarde leveren. En natuurlijk hoeft het niet allemaal binnen de organisatie aanwezig te zijn, kijk ook naar andere partijen en probeer de krachten te bundelen. Dit is niet alleen efficiënt, maar zorgt ook voor meer kennis en invloed.

“Zoek de juiste experts bij elkaar. Niet alleen intern, maar ook bij andere organisaties. Je kunt ook onafhankelijke expertise met elkaar delen, zoals een externe jurist.”

Marieke van Kralingen

Met plezier aanbesteden

Succesvol inschrijven op aanbestedingen bestaat uit het maken van strategische keuzes. Het opstellen en uitvoeren van een visie. Als je handelt vanuit visie maakt dat aanbestedingen niet alleen interessant, maar vooral ook een mooie kans om een organisatie verder te ontwikkelen. Met deze vijf adviezen kan jij succesvol én plezierig mee doen aan een aanbesteding. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat dit kan betekenen voor jouw organisatie? gzicht helpt jouw organisatie graag verder. Bel of mail ons om kennis te maken.

Tips bij de productieverantwoording tijdens Covid19

Ieder voorjaar wordt het voorgaande boekjaar afgesloten. Dit betekent dat de jaarrekening opgemaakt wordt en dat de productieverantwoording moet worden afgelegd aan de gemeente. Een hectische en drukke periode voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Vanwege corona zal de productieverantwoording dit jaar iets anders verlopen. Lees hieronder waar de zorgaanbieder op kan rekenen en hoe gzicht je hierbij kan helpen.

De productieverantwoording in het kort

Vanuit het landelijk accountantsprotocol financiële productieverantwoording zijn formats beschikbaar om de productieverantwoording over het afgelopen boekjaar in te vullen. Vervolgens geeft de accountant van de zorgaanbieder, als alles goed verloopt, een controleverklaring af op de productieverantwoording. Zowel de controleverklaring van de accountant als de productieverantwoording van de zorgaanbieder worden gebruikt als input voor de jaarrekening voor de Wmo en Jeugdwet. Het doel is de getrouwheid en rechtmatigheid van de geleverde zorg te toetsen.

Welke stappen worden doorlopen?

Over het algemeen wordt aangehouden dat alle declaraties bij de gemeente zijn ingediend vóór 1 februari van het jaar. Vervolgens moet vóór 1 april van het jaar de financiële productieverantwoording Ingediend zijn bij de gemeente. Deze productieverantwoording wordt apart ingediend voor de Wmo en Jeugdwet. Indien de omzet hoger of gelijk is aan €125.000 euro, voor zowel de Wmo als voor de Jeugdwet, dient de productieverantwoording door de accountant te worden gecontroleerd. De controleverklaring dient vóór 1 april van het jaar t+1 ingeleverd te zijn bij de gemeente.

Aangepaste aanpak wegens corona

Corona, iedereen heeft er dit jaar, in meer of mindere mate, mee te maken gehad. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg en ondersteuning te continueren waarbij de negatieve financiële gevolgen zo veel mogelijk zijn gecompenseerd door de zorgfinanciers. Dit betreffen afspraken over de betaling van zorg die aan cliënten is geleverd, de (door)betaling van zorg die niet is geleverd en de betaling van meerkosten die zorgaanbieders moeten maken om te voldoen aan de landelijke coronarichtlijnen. Deze afspraken hebben invloed op de verantwoording over 2020. Als gevolg van dit alles ziet de financiële verantwoording er dit jaar dan ook anders uit. De aangepaste aanpak is vastgesteld door de Stuurgroep i-Sociaal Domein. Zo is er dit jaar sprake van een continuïteitsbijdrage en de meerkostenregeling. Ondanks deze maatregelen, wordt er nog steeds één verantwoording afgelegd. Nu alleen op basis van drie sporen:

 1. Verantwoording over de geleverde zorg met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol.
 2. Overeenstemming over de niet-geleverde zorg en meerkosten.
 3. Toelichting van de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten.

De volledige toelichting op de aangepaste aanpak lees je hier.

Alle formats en het landelijk accountantsprotocol zijn hier te vinden.

Uitdagingen voor de zorgaanbieder

Vanuit onze praktijkervaring zien wij dat het verantwoorden van de productie een uitdagende klus is. Redenen hiervoor zijn:

 • Dat interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
 • Dat nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
 • Dat facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
 • Dat nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
 • Dat de daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
 • Dat de contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
 • Dat de accountant documentatie blijft opvragen; 
 • Dat alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen;
 • Dat er dit jaar het inzicht verstrekken in de corona administratie bijkomt.

Ontzorgd worden in de productieverantwoording?

Lukt het niet de productieverantwoording tijdig af te ronden? Wil je als organisatie ontzorgd worden t.a.v. de productieverantwoording?

Wij van gzicht helpen graag! Daarnaast zijn wij toekomstgericht, waarbij we samen met jouw organisatie graag kijken welke verbeterslag te behalen is. Zodat de productieverantwoording volgend jaar (wederom) ontspannen verloopt.

Wil je meer informatie of hier eens over sparren? Neem contact met ons op! Bel gerust naar Gerde, Iris, Diekje, Ruutger of Mart.

Nieuwe bekostiging in de GGZ: Korte uitleg + 5 tips ter voorbereiding

Het is definitief! De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) gaat veranderen, je hebt het waarschijnlijk al gelezen. Per 1 januari 2022 zal met een harde knip de ggz en fz bekostigd worden via het nieuwe zorgprestatiemodel. 2022 lijkt nog ver weg, maar let op: het implementatieproces raakt vele facetten van de organisatie en vraagt daarmee nu al de aandacht. In deze blog zal een korte omschrijving worden gegeven van het model en daarnaast hebben wij alvast 5 tips op een rijtje gezet.

Wat gaat er veranderen?

De huidige bekostigingssystematiek voor ggz en fz blijft tot en met 2021. Er is al lange tijd discussie over deze manier van bekostigen. De voornaamste reden om het huidige model af te schaffen is dat deze bekostiging niet toekomstbestendig is. De diagnose-behandel-(beveiligings)combinaties db(b)c’s zorgen voor veel administratie bij zorgverleners, tijd wat ook besteedt kan worden aan zorg verlenen. Verder hebben de producten een lange looptijd en is er geen goede aansluiting tussen het geleverde product en de werkelijk geleverde zorg. Tijd voor een nieuw bekostigingsmodel…

Waar de huidige bekostiging ter discussie werd gesteld doordat het de verkeerde prikkels geeft, moet het Zorgprestatiemodel (ZPM) de prikkel geven voor doelmatige zorg. Het ZPM moet leiden tot vergoeding op maat, van mildere tot ernstigere vormen van psychische aandoeningen. Daarnaast zal het ZPM minder administratieve lasten opleveren.

Korte uitleg van het model:

Het ZPM heeft veel voordelen ten opzichte van de huidige bekostiging. Maar hoe gaat dit model er dan precies uitzien? Het model kan in grote lijnen onderverdeeld worden in (groeps)consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. We hebben de opvallendste veranderingen hieronder uitgewerkt.

Wat gebeurt er van nu tot 1 januari 2022?

Op dit moment voert het Landelijk Programmateam de voorbereidingen uit om straks het zorgprestatiemodel te kunnen implementeren, zodat in 2022 alle partijen goed voorbereid zijn om ermee aan de slag te gaan. Vanaf januari 2021 start het proces van proefdraaien en in mei 2021 begint de voorbereiding van de landelijke implementatie. Ons advies? Wacht hier niet op maar lees alvast onze tips om hierop voor te bereiden?

Onze 5 tips ter voorbereiding op de implementatie:

Tip 1: Start met een impactanalyse

Breng alvast in kaart op welke onderdelen in de organisatie de implementatie van het zorgprestatiemodel effect heeft. Start bij het primaire zorgproces doorlopend tot aan de zorgverkoop, administratie, ICT en planning & control. Stel jezelf hierbij vragen als:

 • In hoeverre is het huidige gebruikte EPD flexibel / is het mogelijk om het om te zetten naar andere instellingen voor het ZPM?
 • Maak inzichtelijk wat je op de oude manier declareert en wat je op de nieuwe manier moet gaan declareren in verband met de harde knip.
 • Wat is het effect op de maandelijkse liquiditeit als over wordt gegaan van de huidige bekostiging naar het ZPM?
 • Hoeveel extra FTE per afdeling is nodig om de extra taken van de implementatie op te nemen en wat betekent dit voor de doorgang van de dagelijkse / noodzakelijke werkzaamheden?
 • Op welke manier ga je intern bekend maken dat dit komt en wat dit betekent?

Naast bovenstaande vragen kan deze checklist zeker helpen bij de impactanalyse en voorbereiding op de implementatie.

Tip 2: Maak een projectteam Implementatie Zorgprestatiemodel

Met input vanuit de impactanalyse kan vervolgens een projectteam worden samengesteld met als doel de verschillende onderdelen van de implementatie van het ZPM centraal te begeleiden. Vanuit de analyse wordt duidelijk wie betrokken moeten worden in het projectteam. Zorg voor een vast projectteam, met minimaal één medewerker vanuit de verschillende betrokken afdelingen. Op de afdelingen kunnen werkgroepen opgezet worden van waaruit één medewerker aansluit bij het projectteam. Zo zijn vanuit iedere afdeling medewerkers betrokken en dit zal het draagvlak vergroten. Maak vanuit het projectteam een tijdslijn met opeenvolgende op te pakken onderdelen en splits dit uit naar de afzonderlijke afdelingen.

Tip 3: Houd voldoende aandacht voor ondersteunende systemen

Het nieuwe zorgprestatiemodel vraagt ook andere digitale ondersteuning van de totale zorgverlening en organisatie . Dit houdt onder andere het veranderen van het EPD, het berichtenverkeer en software in. Betrek de juiste afdelingen op tijd en schakel waar nodig de benodigde externe expertise in op dit vlak. In de tweede helft van 2021 vinden praktijktesten plaats. Kijk alvast naar de concept lijst, met aanbevelingen voor de inrichting van de processen en ICT, om mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Denk hierbij aan risico’s rondom het correct registreren en declareren. 

Tip 4: Communicatie – Communicatie – Communicatie…

Een veranderproces valt of staat bij goede communicatie en heeft invloed op alle afdelingen van de organisatie. Het nieuwe model zal om andere werkwijzen van medewerkers vragen. Duidelijke en gestructureerde informatie over het veranderproces naar de medewerkers waarop de veranderingen vooral impact hebben is hierbij van belang. Denk hierbij aan het delen van informatie naar de betrokken afdelingen op vaste momenten.

Tip 5: Start op tijd!

Doordat de implementatie van het nieuwe model invloed heeft op alle lagen van de organisatie, is de implementatie een veelomvattend proces. Dit gaat nu eenmaal tijd kosten. Op tijd beginnen met een duidelijke verhaal richting iedereen is cruciaal.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een duidelijke procesmatige aanpak, Elianne van Donge vertelt je hier graag meer over. Bel Elianne, en plan een gratis beeldbel afspraak om digitaal te sparren.

Schrijf je hier alvast in de voor de nieuwsbrief van het Zorgprestatiemodel, en zet alvast de webinars in je agenda, zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.


Wil jouw zorgorganisatie ook minder rente betalen?

Hebben jullie binnenkort ook een geborgde renteherziening van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)? Dan is dit de kans om de rentekosten nóg verder te verlagen. Hoe? Door de markt te laten werken voor jouw zorgorganisatie.

gzicht begeleidt bij renteherziening

gzicht begeleidt jouw zorgorganisatie bij een renteherziening en realiseert in concurrentie, lagere rentekosten. Met een frisse en ervaren blik beoordelen wij de mogelijkheden en beperkingen van bestaande WFZ geborgde financieringscontracten. gzicht schotelt jouw zorgorganisatie de alternatieve concurrerende financiers voor. Met de laagste rentekosten als maatschappelijk verantwoord resultaat.

Rentekosten boven verwachting verlaagd’

Bij de Zonnehuisgroep Noord hebben we de renteherziening van de WFZ geborgde lening inmiddels gerealiseerd. De oude renteperiode was tien jaar. Nu konden we voor hen een zeer scherpe twintigjarige rente uit de markt halen. Hierdoor betaalt de organisatie de komende twintig jaar net zoveel rente als hiervoor in één jaar.  

Hotze Ike, concerncontroller bij Zonnehuisgroep Noord: “Door de goede voorbereiding en plezierige afstemming met gzicht hebben wij onze rentekosten boven verwachting zeer materieel verlaagd. Tot aan het oversluiten van de lening van de ene naar de andere bank zijn we goed begeleid. Een zeer geslaagde samenwerking!”

Nienke Ybema, bestuurder bij Zonnehuisgroep Noord: “We besparen met deze lagere rente enorm veel kosten in de komende 20 jaar! Geld dat ingezet kan worden voor nog meer kwaliteit van zorg en duurzame zorghuisvesting.”

Ook een renteherziening?

Heeft jouw zorgorganisatie het komende jaar ook een renteherziening? Een gestructureerd en tijdig proces van voorbereiding is van cruciaal belang voor het realiseren van een concurrerend rentetarief. gzicht kan helpen aanzienlijk op de rentekosten te besparen en jullie begeleiden bij een nieuwe geborgde, ongeborgde of duurzame financiering. Meer weten? Neem contact op met Aafke Zwart voor het maken van een kennismakingsafspraak.

Inzicht in optimalisatie van een vakgroep in 4 stappen

Een objectieve analyse maken, op basis van feiten. Dat is de taak van een arts als zorgverlener bij een patiënt. Met de ontwikkeling van de zorg en het ontstaan van het Medisch Specialistische Bedrijf (MSB) hebben artsen ook bedrijfskundige taken gekregen. Een heel ander kennisgebied. gzicht helpt jouw organisatie bij verbeteren op bedrijfskundig vlak. Lees hier hoe wij dit aanpakken.

Het spel hoort erbij

Ieder speler heeft een rol binnen het geheel: Het MSB, de vakgroepen daarbinnen en het ziekenhuis. Die partijen hebben ook belangen en schaarse capaciteiten, ze bewegen samen in een politiek spel. De gemiddelde arts wil dat spel niet spelen of is er niet zo ervaren in als bestuursleden van MSB en ziekenhuis. De arts wil wel dat de zorg voor zijn of haar patiënten soepel loopt en de eigen praktijk goed is ingericht en eerlijk wordt beloond.  Om dat te realiseren is het toch nodig dit politieke spel te spelen.

Wisselingen in bezettingen, de voorspelbaarheid van planningen, de implementatie van nieuwe systemen, ondersteuning door medewerkers van het ziekenhuis. Voorbeelden van onderwerpen die in een ziekenhuis vaker frictie veroorzaken.  Het vergroot de bestaande uitdagingen zoals;

 • Hoe kunnen we efficiënt onze specialisten inzetten?
 • Wat kan nog wel en wat niet?
 • Doen we de juiste dingen op de juiste manier?

Analyseren, discussiëren en optimaliseren

De vraagstukken waarmee de vakgroep en ook MSB te maken heeft zijn vaak complex, net als de belangen die ermee gepaard gaan. Een geobjectiveerd beeld helpt een feitelijk beeld te krijgen van de situatie. Het kan het MSB en de vakgroep ook een tool geven om onderling lastige vraagstukken te objectiveren, oplossingen te vinden en te verantwoorden aan alle deelnemers van het MSB. gzicht analyseert de  vakgroep op drie gebieden: praktijkinrichting, beloning en werkbelasting. Deze drie vormen samen de basis van de vakgroep als onderneming.

Concrete voorbeelden van analyse-vragen zijn:

 • Is de inzet van de medisch specialisten in lijn met de daarvoor ontvangen beloning?
 • Heeft de vakgroep een vergelijkbare case mix met andere vakgroepen in andere ziekenhuizen? Welke gevolgen heeft het om onderdelen van de productie meer of juist minder te gaan doen? (JZOJP, speerpunten, etc).
 • Wat zijn optimalisatiemogelijkheden voor het gebruik van de OK en de poli voor de specifieke vakgroep om daarmee de werkdruk te verlagen of prestatie te verbeteren?
 • Ontvangt de vakgroep voldoende ondersteuning in de vorm van secretariaat, planning, het EPD in vergelijking tot andere vakgroepen? Op welke vlakken is aanpassing nodig?

Hoe werkt zo’n analyse?

Om de vraagstukken duidelijk in beeld te krijgen vanuit de verschillende perspectieven spreken we met de vakgroep, het MSB bestuur en betrokken stakeholders. Gaan we antwoord vinden op de gestelde vragen en verbinden we ons aan het doel en de uitkomsten. Vervolgens start de analyse waar we de ontvangen data en de informatie uit de gesprekken verwerken. Zo stellen we objectief vast wat de huidige situatie is en brengen we de mogelijkheden voor verbeteringen in kaart. Deze bevindingen bespreken we met de vakgroep. We toetsen of onze uitkomsten overeenkomen met de ervaring in de praktijk. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek.

De volgende stap is een bespreking met het bestuur van het MSB eventueel aangevuld met RvB of management van het ziekenhuis. Dan bespreken de stakeholders de conclusies en adviezen gezamenlijk. Samen stellen we vast wat prioriteit heeft en wie de acties gaat uitvoeren. Bij voorkeur hebben alle betrokkenen een actieve rol in het oppakken van acties.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Hebben jij en jouw MSB ook behoefte aan een objectieve blik? Inzicht in praktijkinrichting, beloning en werkbelasting? En ben jij ook benieuwd naar de optimalisatiemogelijkheden? We bespreken het graag! Neem voor meer informatie contact op met Elianne van Donge of Steven Drevers.

Gebruik het gekapte hout opnieuw en 4 andere dingen die ik leerde

Ben ik met het juiste bezig? Deze vraag stelde ik mezelf het afgelopen jaar dagelijks tijdens mijn opdracht als huisvestings- en facilitair manager bij de Bascule (nu Levvel). Ik geef 5 tips die jij als manager in de zorg moet weten.

1. Onderscheid financiële, sociale en ecologische winst

In toenemende mate worden cliënten en werknemers bewust van de winst die te behalen valt in onze leefomgeving. Ook gemeenten stellen in contractafspraken steeds vaker eisen aan de CO2 foodprint of een ‘social return on investment’ (SROI). Deze onderwerpen zullen in de toekomst een steeds grotere rol spelen bij de financiële afspraken. De waarde die je als zorgorganisatie toevoegt is gigantisch. Neem in de rapportage dus niet alleen je financiële winsten mee. Rapporteer ook over de winsten die je behaalt op ecologisch en sociaal gebied. Gebruik dus het gekapte hout opnieuw, plant vervolgens nieuwe bomen, huur de Pits keuken in voor je restaurant, door te koken met cliënten van Levvel.

Let op: Ik heb het niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is vanzelfsprekend dat de gebouwen energiezuinig zijn ingericht, afval wordt gescheiden en het team divers is.

2. Zorg voor draagvlak bij managers van de bedrijfsvoering

Samenwerking tussen de bedrijfsvoering en de ondersteunende diensten is essentieel voor het facilitair bedrijf. Als je geen draagvlak hebt bij de bedrijfsvoering, behandelzaken en zorginhoudelijke managers kun je niet aan alle eisen en wensen voldoen van de organisatie. Zet als facilitair manager de cliënt centraal, gevolgd door de werknemers. Je moet samen tot de juiste zorg komen en realiseer dat je het samen doet voor de zorg. Sluit daarbij de verschillende processen van de voor- en achterkant goed op elkaar aan.

3. Kosten en budgettering

Als facilitair manager heb je geen invloed op de productiekant maar probeer je de productie te ondersteunen. Als ondersteunende dienst zijn we onderdeel van ‘de overhead’ oftewel de kostenkant. Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag. Om snel geld te besparen raad ik een uitgave-analyse aan, om te kijken wat de grootste kostenposten zijn. Voorbeelden zijn schoonmaak of groenonderhoud. Realiseer met de inkoper een besparing door met de leveranciers nieuwe prijsafspraken te maken. Maak voor een verdere afstemming met het bedrijf een investeringsbegroting. Geef aan waar je geld aan uitgeeft, omdat de zorgkant de klant is. Bij een nieuwe investering haal je eerst budget op voordat je tot actie overgaat.

4. Doe ‘wat ertoe doet’ 

Via verschillende lijnen komen de vragen uiteindelijk bij de faciliterende partij. De acties die daaruit voortkomen kunnen worden verdeeld in wensen en eisen. Als er meerdere acties verbonden worden aan een activiteit spreken we van een project en terugkerende acties leg je vast in een kalender. Maak onderscheid tussen wensen en eisen en ga aan de slag met de essentie. Doe dit aan de hand van deductie: het toewijzen van de acties in een systeem. Gebruik daarbij Getting Things Done van David Allen of richtlijnen van het essentialisme, simplisme en minimalisme.

Let op: Gaat je energie naar het juiste? Neem de tijd om te herontdekken welke 20% van de acties die je uitvoert zorgen voor 80% van de uitkomst (Pareto-principe). Richt je daarop. Ga uit van ‘normaal is niet hetzelfde als goed’

Niet 5 maar 1. Mensen zijn het belangrijkst

Ik heb onze mensen keihard zien werken. Zelfs blootgesteld aan het coronavirus is iedereen bereid zich in te zetten. Van mijn opdrachtgever Robert Dekker kreeg ik de tip om daarbij geen signalen te negeren en te zorgen dat emoties worden benoemd. Geef de werknemers ruimte in verwachtingen en tijd door het voor ze op te nemen in het managementoverleg. Haal de klachten op, leg de pijn bloot, maar neem het wel op voor de werknemers. Vervolgens doe je hetzelfde met de complimenten. Deel in het wekelijkse overleg een tip en een top. Zo bouw je aan een team. Zorg dat je medewerkers spreekt en kijk ze in de ogen aan.

In het afgelopen jaar heb ik me ontwikkeld van een projectleider naar een manager bij mijn opdracht bij Levvel. Hoewel de functie niet altijd makkelijk was, heb ik veel geleerd in mijn rol binnen het team en de facilitaire dienst. In het komende jaar wil ik mij breder ontwikkelen in andere aspecten van de bedrijfsvoering. Zo werk ik nu mee met businesscases, kostprijsmodellen en meerjarenmodellen. Daarnaast heb ik een cursus planning en control gevolgd.

Vind je het leuk om met mijn ondernemende geest over bedrijfsvoering te sparren? Ik kom graag langs voor een kop koffie. Neem contact met me op.

Wat betekent een nieuw zorgstelsel voor jouw organisatie?

Ben je als zorgorganisatie niet voorbereid op het nieuwe zorgstelsel, dan kunnen de maatregelen behoorlijk ingrijpend zijn. Door de corona-uitbraak zien we dat de zorg anders kan en moet. De overheid beschrijft in het rapport ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’ de knelpunten en beleidsvoornemens om tot een duurzamer zorgstelsel te komen. Daaruit kunnen politieke partijen straks putten voor het verkiezingsprogramma. Dit brengt grote veranderingen voor de bedrijfsvoering en organisatie van de zorgsector met zich mee. gzicht legt je uit wat de voornemens betekenen in onze beleving en welke impact ze kunnen hebben op jouw organisatie.

Grote veranderingen op komst

Het is door corona niet nadrukkelijk in het nieuws geweest, maar middenin de corona-crisis is er vanuit de Rijksoverheid een document met beleidsvoornemens om het zorgstelsel te optimaliseren gepubliceerd. De maatregelen die de overheid voorstelt zijn ingrijpend voor gemeenten, zorginkopers en zorgaanbieders. Grote veranderingen zijn op komst voor de organisatie en bedrijfsvoering van de zorgsector. Daarom voelen wij de noodzaak om het onder de aandacht te brengen.

Welbekende knelpunten

De beschreven knelpunten in het rapport ‘Brede maatschappelijke overwegingen’ klinken bekend in de oren. De vraag op de arbeidsmarkt is te groot. De zorguitgaven groeien te sterk. De schotten tussen zorgsectoren, en tussen het zorg- en het sociale domein zijn te hoog. gzicht ziet gelijkenis met de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het concept van JZOJP sluit aan bij de gedachtegang dat het zorgstelsel duurzamer kan én zal moeten.

Wat zijn de beleidsvoornemens?

Wij nemen je graag mee in het document, in hoofdlijnen zien we twee richtingen waarbinnen verschillende opties en besparingen worden genoemd:

 1. Het versterken van de gereguleerde concurrentie. Hierbij schept de overheid kaders, sturen zorginkopers op doelmatige en innovatieve dienstverlening en heeft de zorgaanbieder redelijke autonomie. Voorbeelden van de opties zijn:
  • Financiële prikkels creëren voor gemeentes om burgers langer thuis te laten wonen (WMO) en doorstroom naar WLZ te voorkomen. Dit door extra geld te verstrekken aan gemeenten als er minder mensen in de WLZ terecht komen.
  • Het instrument selectieve inkoop van verzekeraars versterken. Dit kan door bij niet ingekochte zorg de burger en zorgaanbieder minder recht op vergoeding  te geven of helemaal niet meer te vergoeden.
 2. Het versterken van gereguleerde samenwerking. Hierbij heeft de overheid een sturende rol, wordt samenwerking tussen de stakeholders verbeterd en worden prikkels geïntroduceerd om zorginkopers en aanbieders meer zelf organiserend te laten zijn. Voorbeelden van opties zijn:
  • Alle medisch specialisten in loondienst, waardoor gelijk gerichtheid binnen ziekenhuizen wordt vergroot en volumeprikkels worden voorkomen.
  • Risicodragende uitvoering van ouderenzorg door gemeenten. Hierbij hevelt de overheid de ouderenzorg over naar de WMO. Gemeenten voeren dan lokaal een geïntegreerd en  domein overstijgend ouderenbeleid.

Onze kijk op de beleidsvoornemens

Als we kijken naar de verschillende opties, zitten er wat ons betreft ‘heftige opties’ tussen voor de zorgorganisatie. Denk hierbij aan het inperken van de handelingsruimte van zorgaanbieders waardoor de verkeerde zorg op de verkeerde plek wordt voorkomen. Stel je voor dat alle of een deel van de verrichtingen uit een DBC-zorgproduct doelmatiger geleverd kunnen worden in de 1e lijn of thuis, dan kan de NZa hier normen voor opnemen in de beleidsregels. Hierdoor kan bijvoorbeeld alleen de 1e lijn of de thuiszorg de zorg declareren.

In onze optiek is daarmee het verplaatsen van zorg niet langer een optie, maar de nieuwe norm. Dit is in lijn met JZOJP. We verwachten dat dit voor een zorgorganisatie de nodige inspanning vergt: goede samenwerkingsafspraken, vertrouwen in de betrokken partijen en een vooruitziende blik op de financiële impact. gzicht kan de ondersteuning bieden op deze drie componenten, waardoor je als zorgorganisatie voorbereid bent op de veranderingen.

Voorbereiding is het halve werk

Wat ons betreft is het nadenken over nieuwe vormen van het zorgstelsel essentieel om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De uitwerking en keuze van beschreven opties in het beleidsdocument moet nog gebeuren. Zoals eerder aangegeven betekenen de beschreven opties een grote verandering binnen het zorgdomein, het sociaal domein of de manier waarop de patiënt zorg ontvangt. Het is aan de zorgorganisatie om zich voor te bereiden op deze ontwikkelingen en veranderingen. In het bijzonder als er geen beleid en strategie wordt geformuleerd. Ook voor de zorginkoop/-verkoop brengt dit verandering met zich mee. Een professionele organisatie bereid zich hier goed op voor.

gzicht helpt

Hulp nodig bij het interpreteren van de beleidsvoornemens? We gaan graag in gesprek over welke beleidsvoornemens impact hebben op jouw organisatie en bespreken hoe jouw organisatie zich hier op kan voorbereiden.


Van stuwmeer naar succesvolle doorbraak

Afgelopen maanden heeft de niet-urgente zorg stilgelegen. Nu de piek van de corona-uitbraak voorbij lijkt te zijn, wordt de reguliere zorg langzaam aan opgepakt. Maar wat komt als eerste?

Nu steeds meer patiënten herstellen van het coronavirus wordt duidelijk dat hier restverschijnselen aan worden overgehouden. Patiënten hebben last van gezondheidsklachten, zoals een verminderde longfunctie, verminderde spierkracht en psychische klachten. Er ontstaat extra vraag naar zorg door het benodigde herstel van coronapatiënten.[1]

Aan de andere kant komt de patiëntenstroom van niet-COVID-patiënten weer op gang. De urgentie van “uitgestelde zorg” is toegenomen voor bepaalde patiënten en de wachtlijsten worden langer. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)[2] neemt sinds april het aantal verwijzingen van de huisarts naar een medisch specialist en de ggz weer toe. Dit is als het ware een stuwmeer van zorg; een kleine rivieruitmonding van COVID-patiënten en een vloedgolf aan wachtende patiënten. De vraag is nu: hoe om te gaan met dit stuwmeer?

Een doorstart maken

Per 20 april jl. wordt de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd opgepakt. De NZa heeft een urgentielijst met ruim 4500 diagnoses gevalideerd, die houvast biedt bij het opstarten van de zorg. Ondanks deze lijst is het een uitdaging om te bepalen hoe de reguliere zorg weer wordt opgestart. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen regio’s.[3] Verwacht werd dat het aantal patiënten, dat in ziekenhuizen behandeld wordt, licht zou toenemen. In het zuidwesten tot aan het oosten van Nederland is dit echter gedaald. Tevens is de druk op het personeel afgelopen periode hoog geweest en zal deze druk met het opkomende stuwmeer voorlopig nog niet verminderen.

Desondanks wordt in verschillende artikelen benadrukt dat het betrekken van verpleegkundigen bij het crisismanagement cruciaal is.[4] Zij kunnen inschatten hoe het opstarten van de reguliere zorg er in de praktijk uit moet komen te zien. Er moet immers gewerkt gaan worden in een ‘1,5 meter samenleving’, wat uitdagingen oplevert voor doorlooptijden, omsteltijden en ruimte in wachtkamers et cetera. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat dit om maatwerk van de ziekenhuizen vraagt, centrale aansturing lijkt onmogelijk.

Onder druk wordt alles vloeibaar

De wendbaarheid en creativiteit om zorgvragen op te lossen zijn aangewakkerd door de corona-uitbraak. Zorgaanbieders zijn waar mogelijk zorg op afstand gaan leveren door gebruik te maken van digitale toepassingen. Deze initiatieven liggen in het verlengde van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en hebben de beweging in een volgende versnelling gezet. Bijvoorbeeld: behandeling of begeleiding op afstand middels videobellen. Voorheen werd nog getwijfeld over het gebruik van digitale toepassingen, corona heeft deze twijfel weggenomen. Om deze vaart vast te houden, is het interessant om te kijken welke initiatieven behouden kunnen worden:

 • Welke initiatieven kunnen de reguliere vorm van zorg permanent vervangen?
 • Wat levert de opschaling van initiatieven op?
 • Welke kosten worden teruggebracht door opschaling van initiatieven?
 • Hoe het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar over de bekostiging van initiatieven?

Bij het maken van de doorstart zullen deze vragen de revue passeren. De coronacrisis levert ook zorgen voor de financiële gezondheid van zorginstellingen.[5] Dit vraagt om creatieve oplossingen en omdenken. gzicht denkt graag mee en kan ondersteunen bij:

 • Inzicht verkrijgen in de financiële situatie van jouw organisatie met (verschillende) financiële modellen.
 • Het analyseren van data en omzetten in een stappenplan: monitoren van de productieontwikkeling, omvang van het stuwmeer in kaart brengen.
 • Het structureren en begeleiden van de doorstart naar reguliere zorg en bedrijfsvoering.
 • Onderhandelingen met financiers over gerealiseerde zorg t.b.v. bevoorschotting/compensatieregelingen.

Hier eens verder over in gesprek? Wij ondersteunen graag met ons projectmanagement, creativiteit en/of onderhandelkracht in de zorgverkoop. We komen graag in contact!


[1] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/01/nza-werkt-aan-overzicht-van-de-revalidatiezorg-na-corona

[2] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/verwijzingen-naar-ggz-komen-na-terugval-weer-op-gang

[3] https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/13/regionale-verschillen-in-aantal-behandelingen-in-ziekenhuis-tijdens-coronacrisis

[4] https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuisbestuur-zet-verpleegkundige-buitenspel-in-crisismanagement/

[5] FD: “Nieuwe problemen voor de ziekenhuizen: een stuwmeer aan patiënten én geldzorgen”

Wat is de échte kostprijs van zorg? Van kostprijs naar maatschappelijke waarde creatie.

 • Wil je meer en sneller inzicht in de financiële uitkomsten van de zorgorganisatie?
 • Wil je tools in handen hebben om met het management team de zorg én financiële uitkomsten te verbeteren? En meer maatschappelijke waarde te creëren?
 • Wil je een financieel onderbouwde doorvertaling maken naar de meerjarenstrategie, zorgverkoop of tarief onderhandeling?

Als je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, biedt het maatwerk kostprijsmodel van gzicht de oplossing.

In deze blog leggen we uit hoe wij in samenwerking met een zorgorganisatie te werk gaan. En wat ons kostprijsmodel onlangs voor onze relatie in de ouderenzorg, Zorgspectrum Het Zand, heeft opgeleverd.

Waarom een kostprijsmodel?

Het kostprijsmodel van gzicht geeft inzicht in de kostprijzen en omzet op afdelings- en productniveau. De uitkomst van het model is een weergave van het rendement per afdeling en per product. Mede door de visualisaties die uit het kostprijsmodel komen, kunnen de verschillende kostprijzen gemakkelijk geanalyseerd, vergeleken en besproken worden.

Onze werkwijze: samen ontwikkelen

Wij werken volgens een vast stappenplan tijdens de ontwikkeling van het kostprijsmodel:

 1. We stemmen samen met de organisatie het modelontwerp af.
 2. We starten met het verzamelen van de data. Dit betekent het verzamelen van informatie over de organisatiestructuur, kosten gegevens uit de boekhouding en gegevens over de omzetproductie.
 3. We verwerken deze data in het model om tot de kostprijs per product per afdeling en daarmee het rendement te komen.
 4. Afsluiting van het traject met een presentatie van de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
 5. Overdracht van het model, zodat we zeker weten dat het gebruik van het model geborgd is binnen het team.

Wekelijks geven wij een update van de voortgang en tussentijdse resultaten.

Het kostprijsmodel voor Zorgspectrum Het Zand: meer inzichten voor de strategieontwikkeling

Begin dit jaar zijn we gestart met een kostprijstraject bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. Het Zand levert zorg binnen hun verpleeghuizen, zelfstandige woonappartementen, revalidatieafdeling en hospice. Directeur Bedrijfsvoering, Roy van Dongen: “Zorgspectrum Het Zand is begonnen met het vernieuwen van de visie en strategie. Hiervoor wilden wij inzicht in de huidige waarde creatie van de zorgverlening. Voor de financiële uitkomsten van de zorgverlening en het productportfolio hebben we gzicht gevraagd om een maatwerk kostprijsmodel te ontwikkelen.”  

In drie maanden tijd heeft gzicht in nauwe samenwerking met het financiële team van Het Zand het kostprijsmodel ontwikkeld. Roy: “In deze moeilijke corona periode was dit project voor ons als zorginstelling een flinke uitdaging. Door samen goed te kijken naar de planning en daar flexibel mee om te gaan is het gelukt een mooi resultaat te boeken.”

Concern controller Harko Bols: “Met het kostprijsmodel werden verschillen tussen afdelingen en zorgproducten inzichtelijk. Het samen maken van de juiste keuzes in het verdelen van de indirecte kosten was hierbij van cruciaal belang om de échte kostprijs inzichtelijk te krijgen.” Collega Aart van Triest vult Harko aan: “Ook bleek het inzichten te geven voor het verbeteren van onze financiële administratie en boekingen om tot een goede kostprijs te komen. Nog belangrijker is dat het een mooi standaard model biedt om onze kwartaalcijfers in te verwerken. Een hele mooie bijvangst voor de ontwikkeling van de management informatie en dialoog met de zorg.”

gzicht heeft op basis van de uitkomsten van het kostprijsmodel analyses en aanbevelingen gepresenteerd als input voor de visie en strategieontwikkeling. Roy: “Uit een prettige samenwerking is het waardecreatiemodel, als strategisch instrument ontstaan, een geweldig resultaat!”  

Vijf redenen om te kiezen voor gzicht

Wij helpen graag bij het opstellen van een kostprijsmodel voor jouw organisatie. Vijf redenen om te kiezen voor het team van gzicht:

 1. Je werkt samen, niet met 1 gzicht maar met een team van gzichten.
 2. Je krijgt een geweldig resultaat: een strategisch waardecreatiemodel.
 3. gzicht zorgt voor borging van het makkelijk te onderhouden model bij de medewerkers.
 4. gzicht werkt met hart voor de zorg en in verbinding.
 5. gzicht ziet verbetering, verandert samen.

Wil je meer informatie over ons model? Neem dan contact op met Yvon Homma, Elianne van Donge of Aafke Zwart


Niet geleverd, wel betaald: Hoe zit dat?

Goed nieuws: alle zorg vanuit het PGB wordt doorbetaald! Alle zorg vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt doorbetaald, ook als het niet geleverd is. Daarnaast mogen budgethouders ook de extra zorg declareren die is geleverd. Op 15 april organiseerden Spierziekten Nederland en Per Saldo een webinar  over PGB en Corona. Tijdens de webinar legden zij uit wat de Corona-maatregelen voor budgethouders betekenen. Voor de zorgaanbieder heeft dit ook consequenties. Wat dit precies inhoudt werd niet beantwoord tijdens het webinar. Daarom vertellen wij in deze blog graag welke vragen wij hierbij hadden. Daarbij geven wij ook mogelijke oplossingen.

Goed nieuws, toch een uitdaging

Zoveel mogelijk zorg moet doorgaan. Daarom hebben de VNG, ZN en de SVB gesteld dat aanbieders zorg mogen blijven declareren. Ongeacht of de zorg kan worden geleverd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. Daarvoor moeten de budgethouders in een formulier van VWS bijhouden welke zorg geleverd is.
Dit levert een aantal uitdagingen op voor de zorgaanbieder en budgethouder:

 • Niet alle budgethouders zijn in staat een overzicht correct bij te houden;
 • Extra zorg zal niet altijd binnen het budget passen;
 • De zorgaanbieder krijgt niet meer betaald wanneer het budget voor 2020 op is;
 • Hoe definiëren we de zorg die wel gedeclareerd mag worden, terwijl het niet geleverd is?
 • Hoe gaan we hiermee om in het cliëntsysteem?

Verantwoording vanuit de zorgaanbieder

In deze situatie hebben we grofweg drie afwijkingen van het ‘normale’ als gevolg van Corona:

 • Zorg die niet geleverd kan worden;
 • Zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd;
 • Zorg die extra wordt geleverd.

Dit geldt niet alleen voor de PGB’s, ook voor andere zorgvormen. Als zorgaanbieder wil je bij voorkeur een eenduidige manier van registreren hanteren. Zeker voor de zorgmedewerkers die zorg registreren. Een cliëntsysteem is er in de eerste plaats voor om de zorg voor de cliënt te kunnen vastleggen en volgen. Daarom zullen de meeste zorgaanbieders ervoor kiezen alleen werkelijk geleverde zorg te registreren in het systeem. Voor zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd kan een speciale productcode worden aangemaakt. Ook andere ‘velden’ kunnen hiervoor worden gebruikt, zoals een dagrapportage. Het is wel zinvol om de methode vooraf af te stemmen met de werkvloer en accountant.

(Niet) geleverde zorg betaald krijgen

Een vervolgstap is om ook een financiële waarde te koppelen aan de ‘nieuwe’ producten. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de afspraken met de financier. Op basis van (extra) gemaakte kosten of op basis van tarieven van vergelijkbare producten. Niet geleverde zorg kan ook op verschillende manieren worden bepaald. Afhankelijk van het type zorg en type cliënt. Bijvoorbeeld op basis van:

 • Planningen (voor bijvoorbeeld dagbesteding);
 • Gemiddelden:
  • Van de eerste twee maanden van 2020;
  • Van voorgaande jaren;
  • Op cliëntniveau;
  • Per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar;
 • Afgegeven beschikking of indicatie (aantal minuten/uren/dagdelen).

Over de methode van afrekenen is nog onvoldoende bekend. Ook zullen financiers hier op een verschillende manier mee om willen gaan. Wees daarom voorbereid op verschillende scenario’s. De eenvoudigste methode is volgens ons, de niet (en op alternatieve wijze) geleverde zorg in totaal per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar af te rekenen. Dat scheelt een analyse op cliëntniveau met alle uitzonderingen van dien. Wat betreft deze verrekening gaat het uiteindelijk  niet om de exacte waarheid, maar de financiële gezondheid van de organisatie.

Samen sterk

Het goede nieuws is: alle zorg vanuit de PGB’s wordt doorbetaald. Hoe dit precies moet gebeuren blijft hard werken en een beetje onzeker. We moeten vertrouwen hebben in elkaar en de financiers.

Uiteindelijk moeten we het samen doen: de budgethouders, zorgaanbieders en de SVB. Bij gzicht dragen wij ook graag een steentje bij! We denken graag met jullie mee over het omgaan met de maatregelen: nu, of later.

Wil je hier eens over verder praten? We drinken graag een digitaal kopje koffie. Bel een van onze collega’s :

Door de controlerende ogen van de gemeente

Zo, dat zit er op! Het is vaak half april wanneer zorginstellingen hun productieverantwoording indienen. Een klus die jaarlijks veel van zorginstellingen vraagt. Daar waar het vele werk er voor de zorginstelling opzit, is het voor de gemeente juist een startsein voor actie: zij gaan nu aan de slag met de controle. Een opgave, die ook voor gemeenten de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Waarom controleren gemeenten eigenlijk? En hoe gaan gemeenten te werk? Waar lopen gemeenten dan tegenaan? Wij spraken hierover met iemand van de gemeente en praten jullie graag bij!

Hoe gaat de gemeente te werk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van goede zorg voor haar inwoners tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daarom wil de gemeente graag weten of de zorg die zij betaalt, rechtmatig geleverd is. Vaak controleert een gemeente steekproefsgewijs of er voor elke cliënt een juiste beschikking is afgegeven. Ook vergelijken gemeenten de omvang van de geleverde zorg met de toegewezen beschikking.

Maar het kan ook anders!

Sommige gemeenten gaan in hun controles een stap verder. Zij analyseren de cliënten die gedurende het jaar hun aandacht trokken. Bijvoorbeeld door veel afgekeurde declaraties. De gemeente gaat vervolgens van deze cliënten de cliëntreis onderzoeken. Zij bevragen de zorgaanbieder over de interne controles op startdatum van de zorg, de geleverde zorgproducten en de geregistreerde cliëntaanwezigheid. Zo houdt de gemeente grip op haar zorgkosten en weet zij dat haar uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan haar belangrijkste doel: goede zorg voor haar inwoners.

De uitdagingen

Het verantwoordingsproces in deze vorm geeft veel uitdagingen voor zowel de zorgaanbieder als de gemeente. De wildgroei aan verschillende contracten met verschillende gemeentes drukt de administratieve processen van zorgaanbieders. Daarnaast ervaren zorgaanbieders problemen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten hebben op hun beurt weer moeite met het inzichtelijk krijgen van de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Daarnaast heeft een gemeente weinig zicht op het complexe proces van zorgaanbieders.  

Wat zou helpen?

De oplossing vinden we in de samenwerking tussen de zorgaanbieder en de gemeente. Het gemeenschappelijke doel is de sleutel tot succes. Zowel de gemeente als de zorgbieder hebben als doel zoveel mogelijk inwoners te helpen, op de juiste manier, met goede zorg tegen maatschappelijk verantwoorde uitgaven. Door samen het open gesprek aan te gaan en hier een proactieve rol in te nemen komen we steeds dichter bij dit doel. Het zorgt er ook voor dat de zorgaanbieder en gemeente beter samenwerken. Een samenwerking die soepeler verloopt, nu en in de toekomst.

Zo helpen zorgaanbieders gemeenten door zelf meer interne controles uit te voeren en hun processen te optimaliseren. De gemeente heeft een rol door inzicht te vergaren in en begrip op te brengen voor deze ingewikkelde processen waar een zorgaanbieder mee te maken heeft. Door vervolgens samen het gesprek aan te gaan zonder ‘het wijzende vingertje’ wordt het proces rondom de productieverantwoording verbeterd. Het gevolg: het behalen van de gezamenlijke doelstelling. Een beetje vertrouwen in elkaar helpt hier ook bij.

Wil jij weten hoe jij als zorgaanbieder de interne processen kunt optimaliseren? Of heb je hulp nodig bij contact met de gemeente? Pak de telefoon op, gzicht denkt graag met je mee.


Onze zoektocht op de vragen rondom de JZOJP

Vijf vragen, geen antwoord, dat was de titel van het artikel dan Jamilla schreef. Jamilla vroeg zich onder andere af wat nodig is om de juiste zorg op de juiste plek mogelijk te maken. In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en onze zoektocht voortgezet. Afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en Medisch Specialistische Bedrijven (MSB’s).

De juiste stimulans op de juiste plek

We nemen je graag mee in onze zoektocht. Daarom hebben wij, Elianne en Jildou, een artikel geschreven over de gesprekken die wij hebben gevoerd binnen MSB’s. Op 21 april is dit artikel gepubliceerd in Fizier, een tijdschrift voor zorgfinancials.

Je kunt in het artikel lezen wat de ervaringen zijn van de MSB’s met betrekking tot de financiering van de JZOJP. Hieruit zijn interessante bevindingen naar voren gekomen. Zo wordt een idee toegelicht over de stappen die gezet moeten worden voor de transformatie van de JZOJP. Deze stappen zijn gericht op het vormen van een gezamenlijke visie van alle betrokken partijen, een eenduidig beleid en het kiezen van de juiste financiering hierbij.

In gesprek met een viertal MSB’s

gzicht & JZOJP

Dat er nog stappen gemaakt moeten worden in de transitie naar de JZOJP is een feit. Wij dragen graag bij aan het realiseren van deze beweging om de zorg betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. Wij kunnen bijvoorbeeld businesscases schrijven en doorrekenen, maar ook projectmatig een initiatief implementeren, of bijdragen aan de Zorgverkoop.

Wil je ook met ons in gesprek, weten wat wij jouw organisatie kunnen bieden, of wil je meer weten over onze bevindingen rondom de JZOJP? Stuur dan een bericht naar Elianne, Jildou, Jamilla, Diekje of Noortje. Of bel, voor een digitaal kopje koffie!


Dat kan nu even niet. Of toch wel? Zorgomzet tijdens Corona.

Fysiotherapie voor een dementerende oudere. Dat kan nu even niet. Of toch wel? Een vriend van mij is fysiotherapeut. Hij haalt alles uit de kast om zijn cliënten, van goede zorg te voorzien. In deze tijd doet hij dat vaak middels videobellen. Maar laatst moest hij toch langs een dementerende cliënt, omdat het via beeldbellen niet lukte. Via een groot raam heeft hij toch de juiste oefeningen samen kunnen doen. Zo kon hij de juiste zorg verlenen, op de juiste afstand. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Anders dan normaal, maar het werkt. Aan creatieve ideeën geen gebrek.

Creatieve ideeën en ruimte in zorgomzetten?

Bij gzicht zien en horen wij veel over dit soort initiatieven bij onze klanten. Initiatieven waarmee het fysieke contact wordt gereduceerd, maar waardoor er toch op een veilige manier (zoveel als mogelijk) de juiste zorg kan worden verleend. Beeldbellen en chatten zijn veelgebruikte alternatieven voor de reguliere zorg. Wij zijn trots dat de zorg deze initiatieven ontwikkeld, juist nu. Daarom delen wij deze graag met jullie. We delen ook een tip voor de bestuurders en business controllers over zorgomzet in de Corona-crisis.

Steffie legt uit

Voor veel mensen is deze Corona-situatie lastig te begrijpen. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe leg je uit dat er geen bezoek meer mag komen? Daarvoor biedt Steffie de oplossing. Het ministerie heeft een website gemaakt waarop Steffie uitlegt wat Corona is en wat je moet doen.

Online dagbestedingsactiviteiten

Digidagbesteding via digidagbesteding.nl. Een hulpmiddel opgezet door zorgorganisaties om online dagbesteding aan te bieden en cliënten door deze lastige tijd heen te helpen. Zorgprofessionals kunnen zelf helpen bouwen aan dit platform, dat maakt het zo bijzonder. Ze kunnen op het platform tips en ontwikkelideeën delen met andere professionals.

Hallo Thuis van Philadelphia

Philadelphia heeft een videokanaal opgezet voor cliënten; Hallo Thuis. Dagelijks kun je er live-uitzendingen bekijken. Je kunt ook zelf iets delen. Een eigen journaal, workshops, leuke afleiding en nuttige informatie over het coronavirus komen voorbij.

Beweegtassen van Siza

Beweegtassen nodigen bewoners uit tot bewegen. Dit is een initiatief van  ’s Koonings Jaght in Arnhem, een woonvoorziening van SiZa voor mensen met een verstandelijke beperking. In de tassen zitten bijvoorbeeld ballen, ballonnen en bellenblaas. De cliënten die één op één begeleiding nodig hebben worden door de begeleiders meegenomen voor een wandeling in het bos. SIza heeft daarnaast beweegkaarten gemaakt, die alle zorginstellingen kunnen gebruiken. Download de kaarten via: https://www.sizabaf.nl/SizaSports/

Dat kan dus wel: zorgomzet

Veel vormen van dagbesteding of persoonlijke begeleiding kunnen niet op dezelfde manier worden voortgezet. We zien tegelijkertijd dat er met beeldbellen en creatieve initiatieven heel veel wél mogelijk is. Er wordt hard gewerkt om de cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dat past alleen niet altijd in het keurslijf van de bestaande producten in de WMO en jeugdzorg. Met name bij inspanningsgerichte producten kan dit leiden tot een daling in de omzet. Het is nu vaak nog onduidelijk hoe er omgegaan moet worden met de administratie en declaratie. Er zijn al wel afspraken gemaakt met de VNG en het Rijk, maar deze zijn nog niet glashelder.

VNG: Ruimte en soepelheid in de verantwoording

De VNG meldt over deze ‘andere vormen van hulp’: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.”

Een tip van gzicht: inzicht in omzet, samen zorg continuïteit realiseren  

Het is niet de bedoeling dat deze crisissituatie leidt tot het opzetten van een nieuwe administratie of nieuwe beschikkingen voor alle cliënten. Ons advies is daarom de gemeente te wijzen op het bericht van de VNG. Wij volgen de ontwikkelingen over bekostiging op de voet en houden je op de hoogte via onze blogs. Daarnaast is het verstandig de veranderingen in de omzet op een inzichtelijke, pragmatische manier bij te houden. Dit helpt de eigen organisatie, maar ook de gemeente.   Heb jij hier hulp bij nodig? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met de mensen van gzicht.

Bronnen

Jaarrekening een race tegen de klok: vraag uitstel aan voor 15 juli!

Corona heeft impact op ons werk en leven. Zelfs op de jaarrekening. Immers ieder jaar moeten zorgaanbieders voor 1 juni de jaarrekening deponeren. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Lukt het om in het reguliere proces of met enige vertraging de jaarrekening te deponeren dan is dit  een mooie prestatie. Komt dit onder druk te staan door interne of externe ontwikkelingen? Dan is ons advies: Is de jaarrekening een race tegen de klok? Vraag uitstel aan voor 15 juli. In dit artikel lees je waarom, hoe je dat doet en wat wij voor je kunnen betekenen.

De jaarrekening én coronacrisis

Enkele zorgaanbieders hebben de jaarrekening afgerond. Misschien moeten de laatste formele stappen nog genomen worden. Voor andere zorgaanbieders zal de terechte aandacht die uitgaat naar de coronacrisis, deze afronding in de weg zitten. Ook de accountant heeft een extra uitdaging in zijn werk. Door de beperkende maatregelen van de overheid kan het zijn dat de accountant nog niet ver genoeg gevorderd is met de controlerende werkzaamheden. In dat geval komt de deadline van 1 oktober snel dichterbij.

Baat het niet dan schaadt het niet

Voor veel dingen gaat dit gezegde in deze tijd niet op. Gelukkig wel voor het aanvragen van uitstel voor de jaarrekening. Mocht je zorgen hebben over het halen van de deadline van 1 oktober, vraag dan uitstel aan. Dit moet voor 15 juli aangevraagd worden. Dit kan met het formulier op de website van de IGJ.

De belangrijkste beoordelingsgrond is dat duidelijk sprake moet zijn van een “situatie van overmacht”. In onze ogen is de coronacrisis een evidente “situatie van overmacht” waardoor in voorkomende gevallen een tijdige afronding van de jaarrekening niet mogelijk is.

Haal je de deadline toch? Dan staat daar geen boete of dwangsom tegenover. Uitstel aanvragen na 15 juli is echter niet mogelijk. Vandaar: baat het niet dan schaadt het niet.

Extra ‘corona’-vragen van de accountant  

De coronacrisis maakt ook dat er extra aandacht van accountants is voor het beoordelen van risico’s. Het gaat om liquiditeitsrisico’s en risico op insolventie (de continuïteitsveronderstelling). Door (enkele) accountants wordt gevraagd om aanvullende informatie van de organisatie. Dit gebeurt onder andere onder de term “flexibel continuïteitsplan”. Zij zijn benieuwd naar inschattingen van de organisatie over de ontwikkelingen van de liquiditeit. Tevens naar de maatregelen die zij gaat nemen om over voldoende liquide middelen te (blijven) beschikken.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeits- en continuïteitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van jaarrekening, liquiditeit en continuïteitsplan. Voor liquiditeit zie ook onze andere blog “flatten the curve”.  Dit kan onder andere door:

 • Het opstellen van een (flexibel) continuïteitsplan
 • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
 • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
 • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
 • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Samen in de race tegen corona en voor de continuïteit van zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij in de race tegen corona en vóór de continuïteit van zorg. Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Met onze passie voor de zorgsector werken we ook in deze gezondheidscrisis samen aan een gezondere bedrijfsvoering en maatschappij. Iedere dag samen een beetje beter. #teamwork

Voor vragen neem contact op met:


Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder

Flatten the curve: Hiermee moet het met elkaar lukken om de zorg voor acute (corona) patiënten en kwetsbare cliënten te kunnen leveren. Corona maakt dat wij ons anders moeten gedragen dan we gewoon zijn. Patronen en ritmes verdwijnen en we zijn aan het wennen aan de nieuwe patronen. Het zijn gekke tijden in Nederland en in de zorg in het bijzonder. Niet alleen onze dagelijkse leefpatronen veranderen, ook de patronen van inkomsten. Met hogere kosten en onzekere inkomsten is het zaak een flatline in de liquiditeit te voorkomen. Onze boodschap is dan ook: Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder.

Corona-effecten: herkenbaar?

De zorgorganisaties merken de veranderingen en effecten ook. Introductie van crisisteams, maatregelen vanuit de overheid, continu veranderende prioriteiten, meer inzet van mensen en middelen, het tekort aan personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen, grote inzet van iedereen, 24/7 met alle verminderde weerbaarheid van dien. Als ook financiële effecten zoals minder omzet en meer kosten; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Verstoorde financiële continuïteit

Zorgaanbieders hebben over het algemeen een grote voorspelbaarheid van uitgaven en inkomsten. Het is als een soort hartslag op basis waarvan de organisatie opereert. Dit moet ook wel met de, over het algemeen flinterdunne, maatschappelijk verantwoorde marges. Nu is die hartslag verstoort. Dit maakt dat ook de liquiditeit minder wordt en zich niet gedraagt volgens gebruikelijke patronen. Voorkom een flatline voor de zorgaanbieder, dit vraagt extra aandacht voor de liquiditeit.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van liquiditeit. Dit kan onder andere door:

 • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
 • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
 • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
 • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Ons hart klopt nog harder voor de zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij om een hartstilstand van de zorgorganisatie te voorkomen Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Ons hart klopt een slag harder voor de zorg in deze tijd.

Voor vragen neem contact op met:

Lees meer over de bekostiging van Corona in de langdurige zorg in onze blog hierover: “COVID-19: NZa beleidsregel en 5 dingen die je nu al kan doen.”

Financiële continuïteit van je zorgorganisatie waarborgen in tijden van COVID 19

‘Het Coronavirus heeft een enorme impact op de zorg, ook financieel. Heeft jouw zorgorganisatie extra kosten gemaakt als gevolg van COVID 19? In juli 2020 introduceert de
Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een nieuwe beleidsregel voor de bekostiging daarvan. gzicht zocht uit wat dit mogelijk voor jou als zorgaanbieder betekent. In deze blog delen we onze inzichten. En vijf dingen die je nu al kan doen om de financiële continuïteit van jouw zorgorganisatie te waarborgen.

NZa-beleidsregel: wat moet je weten?

Niet alleen de ziekenhuizen worden getroffen door de Coronacrisis, het heeft impact op de hele sector. De aangekondigde beleidsregel betreft de Wet Langdurige Zorg (WLZ). NZa geeft aan dat de beleidsregel vergelijkbaar wordt met de bestaande BRMO-beleidsregel. BRMO staat voor: Bijzonder Resistente Micro-organismen. Een BRMO-uitbraak brengt voor een WLZ-instelling extra kosten met zich mee, maar de zorgmaatregelen bij een BRMO-uitbraak verschillen op een aantal punten van het Coronavirus.

Hoe werkt de beleidsregel?

De extra kosten worden in de procedure van de BRMO-regeling verhaald op basis van nacalculatie. Deze nacalculatie wordt doorgaans in de zomer van het opvolgende jaar pas definitief. Dit betekent dat vergoeding zo’n anderhalf jaar later pas op de bankrekening te zien zal zijn. Zorginstellingen die acute liquiditeitsproblemen krijgen of al hebben, zijn hier dus niet mee gered.

BRMO-regel: wat wordt (niet) bekostigd?

Binnen de BRMO-regeling worden bepaalde kosten gedekt die zijn gerelateerd aan de uitbraak. Zoals:

 • Contactonderzoek onder cliënten, personeel en de cliëntomgeving
 • Kosten van personeel en materiaal voor ‘eindreiniging’ en ‘einddesinfectie’
 • Kosten als gevolg van verplichte sluiting.

De vergoeding van een verplichte sluiting wordt bepaald op basis van de leegstand als gevolg van BRMO. Hiervoor mag de zorgaanbieder naast het declareren van maximaal 13 mutatiedagen na overlijden, de resterende dagen declareren dat de kamer leeg heeft gestaan. Ook voor de extra dagen geldt het maximale tarief voor een ‘mutatiedag’ inclusief behandeling.

Een ‘normale’ BRMO-uitbraak verschilt in een aantal essentiële aspecten van de Corona-uitbraak. Juist de aspecten die in de Corona-pandemie de meeste kosten met zich mee brengen. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt doordat Corona een landelijk en geen lokaal probleem is. En door de noodzakelijke preventieve maatregelen die daarvoor worden getroffen. Wat ons betreft missen ten minste de volgende 3 aspecten in de bekostiging van de beleidsregel:

 • Kosten voor preventieve maatregelen
 • Verlies van productie door leegstand om capaciteit beschikbaar te houden
 • Kosten voor de inzet van vervangend personeel.

Deze kosten worden ook genoemd in de brandbrief van Actiz aan de minister op 16 maart2. Actiz vraagt in haar brief meer financiële zekerheid te bieden door concrete toezeggingen. De berichten over (financiële) maatregelen volgen elkaar op in snel tempo. Zo heeft NZa de vraag over de vergoeding van preventieve maatregelen als aanvulling op de genoemde kosten in de BRMO-regel opgenomen op haar ‘vraag en antwoord pagina’. Het antwoord geeft nog geen duidelijkheid.

Wat zeggen de zorgkantoren en zorgverzekeraars?

De NZa zal nieuwe beleidsregels vaststellen om te bepalen welke extra kosten door de Coronacrisis worden vergoed. Het is aan de zorgkantoren en zorgverzekeraars om deze uit te voeren. Zorgverzekeraars Nederland heeft op 17 maart kenbaar gemaakt zich in te zetten voor het financieel gezond houden van zorginstellingen. Ook dit biedt nog geen zekerheid, maar zij noemen een aantal belangrijke uitgangspunten. Zij zoeken naar passende oplossingen voor;

 • de gevolgen van onderbenutting van capaciteit of verschuivingen binnen het zorgaanbod
 • het vergoeden van de extra kosten die gemaakt worden
 • het voorzien in de benodigde liquiditeit van instellingen.

Wat kunnen we nu al doen?

Het lijkt erop dat de NZa met de aangekondigde beleidsregel ruimte wil creëren. Om de kwetsbare ouderen ook buiten het ziekenhuis te kunnen houden. Dat zal bijvoorbeeld een soepeler beleid op ELV-bedden vragen. Ouderenzorginstellingen zijn al bezig om capaciteit vrij te houden. Dit heeft niet alleen effect op de kosten, maar ook op de inkomsten.

Wij denken dat deze situatie om meer vraagt dan alleen het dekken van kosten op basis van nacalculatie. En daar kan een zorginstelling zelf het initiatief in nemen.

 1. Ga in gesprek met je zorgkantoor en zorgverzekeraars
 2. Houd bij welke extra kosten jouw instelling maakt als gevolg van COVID-19
 3. Houd bij welke inkomsten je misloopt als gevolg van COVID-19
 4. Houd goed zicht op de liquide middelen om een tekort te voorzien
 5. Treed tijdig in contact met financiers om een liquiditeitstekort te voorkomen.

Wil je hier meer over weten? Wij denken graag met je mee. Bel Joice Baten om te bespreken waar jij tegenaan loopt. 

Bronnen

https://www.rivm.nl/brmo

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/nza-past-regelgeving-aan-vanwege-Coronavirus

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_278332_22/1/

https://www.actiz.nl/nieuws/actiz-en-zorgthuisnl-doen-beroep-op-minister-en-stelselpartijen

https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480

https://www.nza.nl/actueel/algemene-en-zorgspecifieke-vragen-Coronavirus

https://www.verenso.nl/nieuws/archief/2019/nieuwe-beleidsregel-vergoeding-brmo-uitbraak

Productieverantwoording: Kijk jij al uit naar 1 april?

Het voorjaar is een van de meest uitdagende periodes voor zorgaanbieders. Het voorgaande boekjaar moet worden afgesloten. En daar hoort een aantal verplichtingen bij, zoals het opmaken van de jaarrekening, maar ook de productieverantwoordingen. Lukt het niet alleen, dan kan gzicht hierbij ondersteunen.

De productieverantwoording vormt de financiële verantwoording voor de gemeente bij een omzet van meer dan € 125.000. De verschillende gemeenten hanteren hierbij het Landelijk Controleprotocol 2019. Einddoel: getrouwheid en rechtmatigheid van zorglevering toetsen. Hierbij dienen de Wmo en Jeugdwet apart te worden aangeleverd.

Wat zijn de streefdata?

De volgende termijnen worden als leidraad meegegeven: 

De financiële verantwoording dient voor 1 maart van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeente(n) is afgestemd of overeengekomen. De controleverklaring moet voor 1 april van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeenten is afgestemd of overeengekomen.

Wat zijn de uitdagingen voor de zorgaanbieder? 

Wij zien in de praktijk dat het verantwoorden van de productie altijd een tijdrovende en uitdagende klus is, doordat:

 • Interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
 • Nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
 • Facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
 • Nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
 • De daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
 • De contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
 • De accountant documentatie blijft opvragen;  
 • Alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen.

Wat kunnen wij voor zorgaanbieders betekenen?

Om te zorgen dat de productieverantwoording voor 1 april getekend naar de gemeentes kan, hebben wij een oplossing. Wij kunnen je organisatie ontzorgen en helpen dit gedegen af te ronden binnen de gestelde tijd. Daarnaast werken wij graag ook aan de toekomst en maken samen met jouw organisatie een verbeterslag. Zodat jullie volgend jaar meer ontspannen aan de productieverantwoording kunnen starten. Ook hulp nodig? Bel Aafke, Gerde of Elianne.

5 vragen, geen antwoord

Stel je voor dat je één derde van je hele inkomen uit zou geven aan zorg. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat wij dit in Nederland doen. Een derde van de totale inkomsten van ons land gaan naar zorg (88 miljard). Dat komt voor een deel door de demografische ontwikkeling; de Nederlandse bevolking wordt ouder. Daarnaast hechten we in Nederland veel waarde aan solidariteit en goede zorg. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Mede om die reden is de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) gestart.

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen (VU) deed ik onderzoek naar dit initiatief van het Ministerie van VWS. Samen slimme manieren vinden om een tekort aan mensen en middelen te voorkomen. De zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Een visie die iedereen kan delen lijkt mij.

JZOJP is een groot onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. Ik verwachtte dat ik veel zou leren over initiatieven op het gebied van JZOJP. Hoe de zorg dit onderwerp al oppakte. Maar ik leerde vooral waar men tegenaan loopt in het realiseren van JZOJP. En juist dat maakt het zo interessant. De urgentie en druk op mensen en middelen, geeft ons de kans het zorgstelsel te verbeteren.

Het realiseren van JZOJP blijkt voor alle partijen lastig in de praktijk. Daarom zit ik met een aantal vragen:

 • Kunnen we over schotten heen kijken en afspraken maken?
 • Kunnen we samenwerken in de regio?
 • Wat is de meerwaarde van verschillende zorgverleners? Hoe zetten we die goed in?
 • Waar liggen de kansen voor samenwerking en verbinding?
 • Wat is er nodig om de verplaatsing van zorg mogelijk te maken?

Het antwoord op deze vragen hebben we nog niet gevonden. Als het eenvoudig was, was de oplossing er al wel geweest. Die oplossing moet er wel komen.

Als maatschappij hebben wij een gezamenlijk doel: onze zorg betaalbaar en menselijk houden. Daar willen wij onze bijdrage graag aan leveren. Ga jij met ons in gesprek?

Lees meer over deze beweging, wat het inhoudt en onze visie daarop in de white paper .  

White paper