Ondersteuning medische staf

Heeft (het bestuur van) de medische staf in jouw organisatie extra hulp nodig? gzicht begeleidt een MSB bij het bepalen en behalen van hun doelen in een veeleisende omgeving en helpt de medische staf optimaal te laten functioneren. Daarbij leveren we ook:
Procesoptimalisatie
Oplossing ad interim

MSB optimaal laten functioneren

Medisch specialistische bedrijven (MSB) functioneren binnen een ziekenhuis in een complexe omgeving waar verschillende belangen een rol spelen. Adviseurs van gzicht kunnen op allerlei manieren worden ingezet om het MSB zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Datzelfde geldt voor vereniging van medische staven of (combi) coöperaties, waarin de belangen van zowel specialisten in dienstverband als vrijgevestigde zijn vertegenwoordigd.

gzicht kan ondersteunen als onafhankelijk adviseur op het gebied van financiën of bedrijfsvoering, op het gebied van de overlegstructuur met het ziekenhuis en medische staf. Deze oplossingen kunnen wij zowel als ad interim  beleidsadviseur, financieel adviseur of als directeur aanbieden.

Objectieve en onafhankelijke gesprekspartner

Als tussenpersoon kunnen we de samenwerking met het ziekenhuis en andere zorgaanbieders vormgeven. Zo ondersteunen we als objectieve en onafhankelijke gesprekspartner bij de overleggen tussen de ziekenhuizen en MSB over te verrichten werkzaamheden en het maken van verdienafspraken. Gevoelige en complexe onderwerpen als de interne verdeling van opbrengsten onder de artsen, goodwill, doorbelastingen, groei en krimp van vakgroepen passeren daarbij de revue. Tevens ondersteunen we bij het maken van afspraken met externe relaties waarbij een balans gezocht wordt tussen de verschillende belangen. Daarbij werken we intensief samen met Logex en geven we vakgroepen uitleg hierover om prestaties te helpen verbeteren.

Rol van beleidsadviseur

In de rol van de beleidsadviseur ondersteunen we het bestuur van de coöperatie / vereniging / MSB heel intensief in de dagelijkse werkzaamheden. Onze adviseurs zijn betrokken en kundig met kennis van (beleids)zaken. We zorgen dat het bestuur goed onderbouwd besluiten kan nemen, dat de coöperatie goed draait in de breedste zin van het woord en dat de leden op de juiste momenten worden betrokken.

Rol van interim directeur

In de rol van interim directeur professionaliseren we de maatschap of de coöperatie door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We zijn een stevige gesprekspartner voor het bestuur van het MSB en het ziekenhuis. Daarbij laveren we tussen de verschillende belangen die spelen. Enerzijds waarborgen we de kwaliteit van de zorg en anderzijds zetten we de financiële middelen zo goed mogelijk in.

Wil je vrijblijvend ervaring opdoen met ons als gesprekspartner? Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.