Proces­optimalisatie

gzicht faciliteert jouw organisatie bij het inrichten en optimaliseren van processen. Verbeterpunten worden opgehaald bij medewerkers en samen met hen geïmplementeerd. Procesoptimalisatie heeft veel raakvlakken met:

Pragmatische oplossingen

Om juist, volledig, tijdig en rechtmatig te kunnen leveren is het van essentieel belang dat de werkprocessen van je organisatie goed zijn ingericht. Dit is een uitdaging in de continu veranderende omgeving waar jouw organisatie zich in bevindt. gzicht bedenkt samen met jouw organisatie pragmatische oplossingen om de processen efficiënt en effectief in te richten of te optimaliseren. We richten ons daarbij vooral op de mensen in de organisatie. Zij hebben een cruciale rol om het proces succesvol te laten verlopen en de veranderingen vorm te geven.

Van IST naar SOLL

gzicht start met het analyseren van de processen. We gaan daarvoor in gesprek met de medewerkers vanuit alle lagen van de organisatie. Van iedereen vragen we een open blik en positief kritische houding. Eerst brengen we de huidige situatie (IST) in kaart, inclusief knelpunten en risico’s. Vervolgens bespreken we wat de gewenste situatie is voor elk van de (deel)processen (SOLL) en welke verbeterpunten daarvoor nodig zijn. Daarbij prikkelen we hen ook scherp naar de huidige processen zelf te kijken. Aandachtspunten daarbij zijn efficiëntie, effectiviteit, verminderen van risico’s en betrouwbare informatie.

Ook medewerkers helpen verbeteren

Wij zetten onze kennis en ervaring in om de verbeterpunten concreet te maken, zodat deze in behapbare stukken kunnen worden opgepakt. Deze verbeteringen hebben vaak een behoorlijke impact op de medewerkers. gzicht ondersteunt mens en organisatie om hier goed mee om te gaan. Daarbij helpen we iedereen om zich verder te ontwikkelen. Onze overtuiging is dat dit bijdraagt aan de groei van de organisatie. Borging vinden we ook belangrijk. De opdracht is pas afgerond als de gewenste verbeteringen zijn ingevoerd en de medewerkers zich comfortabel voelen om de werkzaamheden zelf voort te zetten.

Wil jij weten met welke pragmatische oplossingen we jouw processen kunnen optimaliseren? We bieden een dag gratis advies aan om dat samen uit te zoeken. Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.