Planning en control

Wil jij je organisatie weer ‘in control’ krijgen en houden? gzicht adviseert je bij het inrichten van een goed werkende planning & control cyclus. Deze cyclus geeft inzicht in risico’s en kansen en helpt bij het realiseren van de doelstellingen van jouw organisatie. Planning & Control komt ook terug bij onze volgende diensten:

Control raamwerk vertalen naar jouw organisatie

gzicht helpt bij het vertalen van een control raamwerk – een hulpmiddel om je planning & control cyclus in te richten – naar strategisch, tactisch en operationeel niveau in jouw organisatie. Dit doen we samen, zodat jullie er zelf mee kunnen werken. Naast het beheersen van risico’s zoeken we uit hoe de organisatie kan sturen. We bedenken samen oplossingen om duidelijke en relevante managementinformatie op te halen, passend bij de behoefte van de gebruiker. Met de juiste rapportages is het mogelijk resultaten met elkaar te vergelijken en vroegtijdige knelpunten te signaleren. De organisatie wordt dan niet verrast en is in staat op tijd bij te sturen. Daarbij is een organisatiecultuur nodig waarbij teams anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Om dit te realiseren faciliteert gzicht de organisatie op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het trainen van de business control functie of het tijdelijk invullen hiervan.

Van controleren naar beheersen

Bij de inrichting van de Planning & Control (P&C) cyclus streven we er niet alleen naar om risico’s in beeld te brengen, maar ook te beheersen. Daarbij worden processen telkens geëvalueerd en bijgesteld, oftewel continu verbetert. Daarbij leert gzicht de medewerkers te handelen vanuit het vertrouwen het juiste te doen. We stimuleren de beweging van tijdrovende controles op details naar een organisatie die zelflerend is. Daarbij gaat het erom tijdig te signaleren én bij te sturen waar nodig. Pas dan kan de organisatie sturen op basis van vertrouwen in plaats van de behoefte houden alles onder controle te houden.

Passende organisatie

gzicht denkt mee bij het uitwerken van een planning & control cyclus die past bij de organisatie. We kijken daarbij naar de diverse onderdelen, zoals het monitoren van het strategisch meerjarenplan en de methode van begroten. Onze kennis en ervaring zetten we in om een passende vorm te bepalen met de betrokkenen, zowel vanuit het primaire proces als de ondersteunende diensten. Hen leren we op een positief kritische manier keuzes maken op basis van de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid (HUBO).

Wil je weten welke planning- en controlcyclus past bij jouw organisatie? Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.