De kaders schetsen

Yvon Homma

Voor veel mensen voelt het alsof 2022 net gestart is. Financials zijn daarentegen net klaar of nog volop bezig met de jaarrekening over boekjaar 2021. En toch is het voor veel organisaties ook weer tijd om vooruit te kijken naar 2023: de kaderbrief moet worden opgesteld.

Ondanks nieuwe manieren, zoals rolling forecast en beyond budgetting werken veel organisaties nog met een begroting. Voor de zomer wordt een kaderbrief opgesteld, het startpunt van de Planning & Control cyclus voor het nieuwe jaar. In de kaderbrief schetsen we kaders voor de nieuwe begroting. Wat willen we volgend jaar bereiken, wat hebben we daarvoor nodig en wat denken we dat het gaat opleveren? Maar ook welke ontwikkelingen er verwacht worden, bijvoorbeeld vanuit de inkoop, cao-ontwikkelingen of andere prijsontwikkelingen. De kaderbrief geeft de doelstelling en het beleid weer en de financiële kaders waarbinnen dit moet passen. Vervolgens rekenen we de verwachte ontwikkelingen in de begroting door en toetsen we deze aan de hand van dit kader.

Voor het bepalen van het financiële kader worden de bancaire normen vaak als uitgangspunt gebruikt. Sommige organisaties hanteren intern andere (strengere) normen dan opgelegd door de banken, maar in de praktijk gebeurt dit nog weinig. Het helpt hierbij om verder dan één jaar vooruit te kijken. Welke investeringen komen eraan? Welke risico’s zien we? Het is handig om hiervoor een buffer te organiseren om dit op te kunnen vangen.

Meerjarenmodel Cosis

Afgelopen weken is gzicht samen met onze klant Cosis aan de slag gegaan om een meerjarenmodel te ontwikkelen. Het doel van het meerjarenmodel voor Cosis is inzicht krijgen in de meerjarenraming vanwege hun investeringsprogramma. Onder andere een tweetal projecten vanuit het Groninger Zorgakkoord waar gzicht hen ook bij ondersteunt. Cosis wil het meerjarenmodel daarnaast ook gebruiken voor de kaderbrief 2023. Ze willen zicht op het effect van verwachte ontwikkelingen en strategische input, zodat het management haar plannen verder kan uitwerken en de begroting kan opstellen. Een onderdeel daarvan is het toetsen van de interne normen en verwachte indexaties in de begroting. De vraag is of de normen van de begroting 2022 ook volgend jaar nog passend zijn, denk hierbij aan interne doorbelastingen en allocatie van middelen over verschillende afdelingen. In het meerjarenmodel is daarom ingebouwd om scenario’s te kunnen draaien op de interne doorbelastingen. Dit maakt het voor Cosis mogelijk om de robuustheid te toetsen en het management goed te adviseren. Heel mooi dat we Cosis hierbij hebben kunnen helpen!

Tot slot willen we graag nogmaals aandacht geven aan een blog van vorig jaar, waarin duurzaamheid een thema was in de kaderbrief van Zonnehuisgroep Noord. Dit leverde een waardevolle discussie op in het managementteam tijdens het begrotingsproces vorig jaar, maar ook gedurende MT- vergaderingen doorlopend door het jaar heen. Duurzaamheid wordt daarmee een steeds belangrijker thema, ook bij investeringen. Echter heeft Corona er wel voor gezorgd dat plannen iets langer in de ijskast zijn blijven staan. Het is nu zaak deze eruit te halen en concreet met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ook voor duurzaamheid binnen zorg, onderwijs en overheid zetten wij onze expertise graag in. Neem contact met ons op als je daar meer over wilt weten.

Deel deze post:

Meer blogs van Yvon