Yvon Homma

De mens achter het gzicht

Yvon Buur

Yvon is gestructureerd, een doorzetter en niet bang om op mensen af te stappen
Werkt bij gzicht omdat ik het mooi vind zorg- en onderwijsorganisaties als financial verder te helpen.
Bij gzicht sinds 2017

‘Ik word ingezet om inzicht te verschaffen zodat organisaties strakker kunnen sturen. Met de tijd en het geld dat we daarmee besparen kan zorg en onderwijs voor nog meer mensen beschikbaar worden gemaakt.’

‘Tijdens mijn studie Strategie en Organisatie kwam ik erachter dat ik in de advieswereld veel kan bijdragen. Na het afronden van mijn opleiding ben ik specifiek op zoek gegaan naar een baan als adviseur. Ik zocht een kleine organisatie waar ruimte is voor persoonlijk contact. Vanwege de zichtbare, wederzijdse passie en het vertrouwen koos ik bewust voor gzicht. Daarnaast vind ik het leuk mee te denken met de koers van het bedrijf. Ik kom uit een ondernemersgezin en ergens kriebelt het ooit voor mezelf te beginnen. Als financial wil ik zorg- en onderwijsorganisaties verder helpen. In mijn familiaire kring zie ik hoe belangrijk de beschikbaarheid van goede zorg is. Daarnaast vind ik onderwijs interessant. Vroeger wilde ik altijd juf worden om jonge mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling. Nu kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het faciliteren van juffen en meesters, zodat zij nog beter hun rol kunnen pakken.’

‘Ik word ingezet om inzicht te verschaffen zodat organisaties strakker kunnen sturen. Met de tijd en het geld dat we daarmee besparen kan zorg en onderwijs voor nog meer mensen beschikbaar worden gemaakt. Ik maak meerjarenmodellen in Excel die als hulpmiddel gebruikt worden om efficiënter te sturen. Op basis daarvan ga ik in gesprek met de medewerkers. Vanuit de verbinding met mensen wil ik verbeteringen realiseren. Daarbij denk ik altijd in oplossingen en niet in problemen. Ik zie overal het positieve van in en ben praktisch ingesteld. Dat merk ik ook in de zomer als ik met mijn vriend drie weken rondtrek in een niet-toeristisch land. We gaan terug naar de basis om mee te krijgen hoe anders de wereld op die plekken is. Ik wil dan zien hoe mensen daar leven. Het oprechte contact dat we met elkaar leggen maakt me blij en het leert me beter te waarderen wat we in Nederland hebben.’