DOEN in de zorgsector

Binnen de interim-oplossingen, organisatieadvies en verandermanagement komen we ook duurzaamheidsvraagstukken tegen. Bovendien zijn we al eens gevraagd milieubeleid te schrijven of een ecologische voetprint te meten. We zijn niet alleen goed in het schrijven van beleid, maar ook juist: doen. Het gaat om het uitvoeren van het beleid en de organisatieveranderingen.

Hoe doen we dat nu? Wat doen wij om te zorgen dat het vat niet overstroomt met beleid, jargon of andere strategische documenten. Maar actie in de taxi, gas op die lolly, de kraan open en de organisatie veranderen naar de nieuwe, duurzamere zorgwereld.

Wij werken aan een duurzame ontwikkeling in de zorg. Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische-, sociale- en leefomgevingsbehoeften.

Begin bij jezelf!

Het begint bij jezelf. Daarom werken we bij gzicht aan de 5 pijlers die hieronder staan afgebeeld. Wij hebben een vertaling gemaakt uit de green deal zorg doelstellingen, de bijbehorende Europese SDG’s, naar de 5 actiepunten van gzicht.

Want veranderen moeten we. We komen er niet meer onderuit. De CO2 uitstoot moet naar beneden, onze voetafdruk moet verkleind worden. Bij gzicht zelf doen we dit door ieder jaar doelstellingen te stellen volgens een milieumanagementsysteem ISO14001. Elk jaar zetten we ons in door de volgende milieudoelen na te streven:

 • We streven ernaar onze klanten duurzamer te laten werken;
 • We streven ernaar om onze CO2 uitstoot per medewerker elk jaar te verlagen;
 • We minimaliseren ons afval;
 • Onze leveranciers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en voldoen aan onze milieueisen;
 • We voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Lees ons gehele milieubeleid hier. Daarnaast hebben we de greendeal zorg ondertekend. Heb jij deze nog niet ondertekent of heb je de intentie om deze te ondertekenen? Kom in actie en neem contact met mij (Ruutger) op.

Ons doel is om niet alleen gzicht duurzamer te maken, ons doel is ook andere organisaties te helpen! In een gestructureerde en gedragen manier komen we graag ook in jouw organisatie hulp bieden om te doen.

Hoe DOE je dat: doen?

De kraan moet open:

Er zijn genoeg regels, groene uitspraken, afspraken, belangen en planningen. We vullen het vat in Nederland wel. Wat er nu nodig is, is actie, voordat het vat overstroomt! Dat doen wij, wij draaien die kraan open. Zie hieronder een illustratie die ik heb gemaakt.

Hoe draaien wij die kraan open:

Stap 1 ▷ Inzicht: we inventariseren met een projectmatige aanpak waar we staan. We meten verschillende indicatoren zoals de uitstoot in CO2. We geven je daarbij jouw huidige CO2 uitstoot en maken een dashboard met meetgegevens. Wij analyseren waar we naar toe willen en maken uit alle informatie een actieplan.

Stap 2 ▷ Vooruitzicht: we rapporteren elke maand aan het bestuur wat wij gedaan hebben.. Wij zetten samen actiegroepen op, denk aan actiegroep energiebesparing, actiegroep bewustwording, actiegroep primaire zorg, actiegroep inkoop.

Stap 3 ▷ Gericht: als we er even niet zijn, pakt de organisatie en pakken de ambassadeurs de actiepunten op. En wij nemen alle kennis mee van de organisaties waar we advies aan verlenen aan jouw organisatie.

Aan welke producten kun je dan denken?

 • CO2 monitor: naar aanleiding van energieverbruik en andere gegevens
 • Milieubeleid opzet: met de focus van de organisatie
 • Dashboard met meetindicatoren: een vertaling van doelen naar meetgegevens
 • Quick Wins: verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel beiden en snel geïmplementeerd kunnen worden
 • Een dilemma lijst relevant voor de organisatie: moet ik wegwerphandschoenen gebruiken of herbruikbare handschoenen in de wasmachine?
 • Projectplanning en partneroverzicht: wie is waarvan, wanneer is wat af, en waar ligt onze focus
 • Kennis uit ons netwerk: zaken die werken bij andere zorg organisaties
 • Optioneel: een projectleider voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatie

En zo veranderen we naar een mooiere en duurzamere zorgwereld 😊

Ga zelf ook doen

Doen kun je ook zelf al. Bijvoorbeeld door naar de site te gaan van het RIVM te gaan en te checken waar je kunt beginnen. Of kijk eens naar de milieuthermometer zorg en te zien hoe zij het aanpakken.

Wet- en regelgeving

Wees je er ook meteen bewust van dat de CSRD-richtlijnen worden gehandhaafd wanneer je aan minimaal 2 van de 3 volgende criteria voldoet; 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet en meer dan 20 miljoen euro op de balans hebt.  Het gaat onder andere over het meten van de lange termijndoelstellingen, niet-financiële indicatoren en daarbij een externe accountantscontrole. Je dient dit in 2024 in je governance-structuur te hebben ingeregeld. Wij publiceren binnenkort een blog over de CSRD richtlijnen.

Dit wil ik ook doen!


Geprikkeld door deze blog? Gemotiveerd om te werken aan duurzaamheid? Neem vrijblijvend contact met Ruutger Lenzen of Judith Uijttewaal op! Check hier onze brochure.

Deel deze post:

Meer blogs van Ruutger