In het sociaal domein zijn continu veel veranderingen gaande, met name in relatie tot zorg en onderwijs. gzicht speelt daar, samen met jouw organisatie, op in. Met veel kennis van de zorg- en onderwijssector vervullen we een verbindende rol tussen de verschillende werelden. Daarbij helpen we de gemeente samenwerkingsverbanden verbeteren. We doen dat met onze kennis en kunde op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en processen.

gzicht speelt in op de herinrichting van het sociaal domein

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg, mensen die thuis zorg nodig hebben of waarvoor een beschermde woonomgeving noodzakelijk is. Om dit te realiseren moet de lokale overheid steeds meer samenwerken met zorgaanbieders. Dit betekent een herinrichting van het sociaal domein. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de zorgcontractering en verantwoording van de besteding van gelden. Een uitdaging vanwege krappere budgetten en een toenemende complexiteit van de zorg. Daarom is het van belang dat partijen beter samenwerken en elkaar wederzijds vertrouwen.

gzicht versterkt samenwerkingsverbanden binnen de Participatiewet

Binnen de Participatiewet moeten gemeenten zorgen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders die mensen naar de arbeidsmarkt willen bewegen kunnen daarbij tot betere resultaten leiden. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met een Wajong-uitkering die dankzij de juiste begeleiding een passende werkplek vinden. Bij deze samenwerkingsverbanden zijn financiële kaders en goedlopende processen ondersteunend. Dit draagt bij aan een waardevolle businesscase voor de maatschappij.

gzicht helpt uitdagingen voor het onderwijs op te lossen

Gemeenten hebben de taak om voldoende openbaar en passend onderwijs aan te bieden. Een uitdaging in tijden van lerarentekorten en dalende leerlingenaantallen. Ook passend onderwijs is een taak van de lokale overheid, waarbij de jeugdzorg en het onderwijs samenkomen. gzicht zet de kennis van beide sectoren in om goede samenwerkingsverbanden te smeden. Gezamenlijk met de scholen staan de gemeenten ook voor de opgave van onderwijshuisvesting. Vanuit de overheid, maar ook door ouders, wordt verlangd dat onderwijsgebouwen modern en duurzaam zijn. Een nobel doel, dat niet zomaar is bereikt. Hiervoor zijn gedegen meerjarenplannen nodig.

In gesprek met gzicht

Zoek je een sparringpartner die je helpt de verbinding met de zorg en onderwijs te verbeteren? We gaan graag in gesprek om te vertellen wat gzicht voor jouw organisatie kan betekenen. Bel of mail ons en maak kennis met gzicht.
Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.