De mens achter het gzicht

Maarten Swagerman

Maarten is energiek, bevlogen en heeft oprechte aandacht voor de ander
Werkt bij gzicht omdat ik me thuis voel bij een organisatie die investeert in meerwaarde voor organisaties én eigen medewerkers.
Bij gzicht sinds 2021

‘Ik wil zorgaanbieders en gemeenten in het sociaal domein helpen bij het maken van heldere keuzes en goede afspraken, zodat organisaties elkaar beter begrijpen.’

‘Ik ben mijn loopbaan begonnen als inkoper bij verschillende zorginstellingen. Later heb ik de overstap gemaakt naar de verkoopkant. Een cruciaal moment was de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. De jeugdzorgaanbieder waar ik op dat moment voor werkte heb ik destijds ingeschreven op diverse aanbestedingen. Die ervaring kon ik goed gebruiken bij de gemeente Apeldoorn waar ik het inkoopproces van zo’n zevenhonderd zorgpartijen in de jeugdhulp opnieuw heb ingericht. Daarna ben ik aan de slag gegaan als projectleider bij het programma inkoop en aanbesteden in het sociaal domein bij het ministerie van VWS. Doel daarvan was het domein te transformeren. Met alles wat ik gedaan en geleerd heb wil ik graag meer betekenen voor zorgaanbieders en gemeenten. Er liggen nog een heleboel kansen. gzicht heeft de ambitie deze te realiseren. Met Mart en Steven heb ik uitgebreid gebrainstormd over de inrichting van het sociaal domein bij de lokale overheid en hoe je je als zorgaanbieder tot de overheid kan verhouden. Dat gaf zoveel energie dat ik besloot met hen samen te gaan werken. Ik voel me hier thuis omdat gzicht investeert in meerwaarde voor organisaties én eigen medewerkers.’ 

‘Ik wil zorgaanbieders en gemeenten in het sociaal domein helpen bij het maken van heldere keuzes en goede afspraken, zodat organisaties elkaar beter begrijpen. Dat begint met samen uitdokteren wat partijen met elkaar willen bereiken en welke keuzemogelijkheden er zijn. We bespreken wat zij van elkaar verwachten en wat de keuzes voor de ander betekenen. Dat voorkomt dat de boel later op scherp komt te staan. Ik begeleid hen ook bij het bepalen welk soort financiering en contractering bij de gemaakte keuzes past. De ervaringen die ik heb opgedaan in de politiek en als toezichthouder komen daarbij goed van pas. Vooral om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en belangen op waarde te schatten. Met mijn energie en enthousiasme zet ik een stapje extra. Dan komen we samen verder. Oprechte aandacht voor de ander is daarbij belangrijk. Stakeholders breng ik bij elkaar om te zorgen dat we met elkaar praten in plaats van over elkaar. Privé doe ik dat ook. Filosoferen met vrienden vind ik bijvoorbeeld heerlijk om te doen. Ik ben graag onder de mensen. En als ik alleen wil zijn ga ik hardlopen of muziek luisteren om uit mijn hoofd te komen.’