Zorginkoop

gzicht helpt jouw organisatie bij het realiseren van een succesvolle zorginkoop van voldoende kwalitatief goede zorg. Samen zorgen we ervoor dat de zorg toekomstbestendig is, betaalbaar en op goed niveau blijft. Zorginkoop heeft veel raakvlakken met:

Voldoende kwalitatief goede zorg

Voldoende kwalitatief goede zorg voor mensen die dat nodig hebben, voor een passende prijs, dat is het doel. Maar dat is in veel gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren moeten instaan voor passende, adequate en veilige zorg. Dit binnen een krappe arbeidsmarkt, met een verplichting om toch voldoende zorgaanbod ingekocht te hebben. Dit vraagt om samenwerking met veel partijen, zoals:  inwoners, klanten, zorgaanbieders en belangenbehartigers. Een succesvolle zorginkoop bereiken we alleen door samen te werken en met elkaar goede afspraken te maken. gzicht ondersteunt hierbij door jouw organisatie door het hele zorginkoopproces heen te helpen. Dat doen wij voor de Jeugdhulp, Wmo, Zvw en Wlz.

Concrete afspraken

Om er achter te komen welke hulp en ondersteuning nu echt nodig is, kijken we samen waar de behoefte van jouw inwoner of verzekerde ligt. Zodra helder is waar we mee aan de slag gaan, werken we met elkaar het inkoopproces uit. We maken concreet welke resultaten behaald moeten worden, wanneer deze behaald moeten zijn en hoe we daar komen. We zijn scherp op de uitvoerbaarheid en onderbouwing, omdat we ook de impact voor de zorgaanbieders kennen. gzicht neemt kennis én ervaring mee. Zo kunnen we het inkoopproces en het realiseren van tastbare resultaten versnellen. Dit doen we uiteraard altijd in gesprek met jou.

Langdurige impact

Het beste resultaat bereik je met elkaar. Waarbij jouw team ons team is. In die verbinding schuilt onze kracht. Samen gaan we op zoek naar een betere én toekomstbestendige oplossing. We vinden het belangrijk dat we zorgen voor langdurige impact. Dit doen we door onze kennis en ervaring om te zetten in concrete verbeterpunten, zodat deze in behapbare stukken kunnen worden opgepakt.

Ons werk is pas klaar als de gewenste verbeteringen zijn doorgevoerd. Daarom toetst gzicht aan het eind opnieuw of alles aan de eisen voldoet. En of de gemaakte afspraken helder zijn en keuzes goed zijn onderbouwd: is het uit te leggen aan een ander? En voelen medewerkers zich comfortabel om de werkzaamheden zelf voor te zetten? Zo ja, dan ligt er een stevig fundament voor een succesvolle inkoop!

Wil je weten of wij iets voor je kunnen betekenen op het gebied van zorginkoop? Laten we een kop koffie drinken om te zien of het klikt. Bel, mail of whatsapp ons en maak kennis met zorginkoop op de manier van gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.

U kunt voor deze dienst terecht bij de volgende adviseurs