Project­management

Als organisatie heb je verschillende vraagstukken die allemaal vragen om een eigen oplossing. gzicht biedt daarom al haar diensten in projectvorm aan. Analyseren, plannen en oplossen is de werkwijze van gzicht om de strategische, tactische en operationele doelen van het project te behalen. Met slim leiderschap richten we ons zowel op het proces als de mensen.

De vraag achter de vraag

Voordat we starten met het project gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag. Wat moet er precies gebeuren en door wie? Wat doen wij en wat doen jullie zelf? Wat moet nu en wat kan later? Om te zorgen dat we blijvend aansluiten bij de verwachtingen gaat de projectmanager van gzicht regelmatig met jouw organisatie in gesprek. De juiste vragen stellen en naar elkaar luisteren staat centraal. Zo weten we of we met het goede bezig zijn en welk resultaat de organisatie echt verder helpt. Dat maken we zo SMART mogelijk.

Wendbaar zijn

Goed plannen en sturen is een manier om wendbaar te zijn tijdens het project. Een groot project wordt opgeknipt in delen. Aan elk deel wordt iemand gekoppeld, die daarvoor verantwoordelijk is. We houden elkaar op de hoogte van de voortgang en sturen bij waar nodig. Naast een duidelijk plan en heldere afspraken kijken we regelmatig vooruit. Op basis hiervan en gebruikmakend van onze ervaring kunnen we er bijvoorbeeld voor kiezen de werkwijze aan te passen. Zo doen we wat er op elk moment nodig is om bij het gewenste resultaat uit te komen. Samen bereiken we meer.

Vaardigheden van de projectmanager

Wij brengen onze kennis en vaardigheden graag over. Door betrokkenen mee te nemen in het project, verbinding te leggen met jouw organisatie en verworven inzichten te delen raakt jouw organisatie ook thuis in deze wijze van projectmanagement. Daarnaast hanteren we een aantal handige gewoonten. Zo kun je ons horen praten over de versie 0.9, een tunneltje of factor 2 naar factor 10. Begrippen en gewoonten die we graag met je delen. Hiermee biedt gzicht de mogelijkheid op eenzelfde manier projecten te managen en effectief samen te werken.

Wil je weten wat wij bedoelen met versie 0.9 of een tunneltje? Bel of mail ons en we komen het graag uitleggen. Word je liever door gzicht gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.