Financiële modellen

Wil je meer inzicht in de financiële situatie van je organisatie, nu en in de toekomst? gzicht kan daarbij helpen door het inzetten van verschillende financiële modellen. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een financieringsvraag, het maken van een liquiditeitsprognose of het opzetten van een meerjarenmodel ter ondersteuning van een businesscase. Financiële modellen kunnen ook worden ontwikkeld in combinatie met de volgende diensten:

Scenario’s doorrekenen

gzicht rekent met haar financiële modellen scenario’s door en geeft daarbij voor de organisatie antwoord op vragen als:

  • Kun je de continuïteit van je organisatie waarborgen?
  • Welke financieringsbehoefte is er?
  • Wat is de aflossingscapaciteit en welk effect hebben de financieringslasten op de financiële positie?
  • Wat is de bedrijfswaarde van je organisatie en is impairment nodig?

Liquiditeitsbegroting

Financiële modellen kunnen op allerlei manieren worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een businesscase of de informatievoorziening richting externe stakeholders, zoals de bank. Is het nodig meer te lenen om over voldoende liquiditeit te beschikken? Of kun je minder lenen zodat je rentelasten verminderd? Zo kan een liquiditeitsprognose helpen om te bepalen of je de vakantiegelden kunt voldoen, zonder de kredietlimiet te overschrijden. Met een liquiditeitsbegroting voorspel je of je liquiditeitssaldo voldoende blijft, zodat je op tijd met andere instrumenten kan bijsturen.

Borging van meerjarenmodel op maat

gzicht maakt gebruik van een basis meerjarenmodel. Het model maken we samen op maat, gebaseerd op de behoeften van jouw organisatie. En we leren jouw mensen ermee werken. Om het maximale uit het model te halen is het raadzaam tweejaarlijks een update door te voeren. Dit kun je zelf doen. Een abonnement voor onderhoud en ondersteuning door gzicht behoort ook tot de mogelijkheden. Op basis van actuele cijfers en maatschappelijke ontwikkelingen schetsen we dan nieuwe scenario’s. Zo blijf je voorbereid op de toekomst in de continu veranderende omgeving.

Wil je een uitleg van onze modellen? Vraag dan gratis een demonstratie aan! Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.