Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder

Flatline

Flatten the curve: Hiermee moet het met elkaar lukken om de zorg voor acute (corona) patiënten en kwetsbare cliënten te kunnen leveren. Corona maakt dat wij ons anders moeten gedragen dan we gewoon zijn. Patronen en ritmes verdwijnen en we zijn aan het wennen aan de nieuwe patronen. Het zijn gekke tijden in Nederland en in de zorg in het bijzonder. Niet alleen onze dagelijkse leefpatronen veranderen, ook de patronen van inkomsten. Met hogere kosten en onzekere inkomsten is het zaak een flatline in de liquiditeit te voorkomen. Onze boodschap is dan ook: Flatten the curve, voorkom een flatline voor de zorgaanbieder.

Corona-effecten: herkenbaar?

De zorgorganisaties merken de veranderingen en effecten ook. Introductie van crisisteams, maatregelen vanuit de overheid, continu veranderende prioriteiten, meer inzet van mensen en middelen, het tekort aan personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen, grote inzet van iedereen, 24/7 met alle verminderde weerbaarheid van dien. Als ook financiële effecten zoals minder omzet en meer kosten; het zijn slechts enkele voorbeelden.

Verstoorde financiële continuïteit

Zorgaanbieders hebben over het algemeen een grote voorspelbaarheid van uitgaven en inkomsten. Het is als een soort hartslag op basis waarvan de organisatie opereert. Dit moet ook wel met de, over het algemeen flinterdunne, maatschappelijk verantwoorde marges. Nu is die hartslag verstoort. Dit maakt dat ook de liquiditeit minder wordt en zich niet gedraagt volgens gebruikelijke patronen. Voorkom een flatline voor de zorgaanbieder, dit vraagt extra aandacht voor de liquiditeit.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van liquiditeit. Dit kan onder andere door:

  • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
  • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
  • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
  • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Ons hart klopt nog harder voor de zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij om een hartstilstand van de zorgorganisatie te voorkomen Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Ons hart klopt een slag harder voor de zorg in deze tijd.

Voor vragen neem contact op met:

Lees meer over de bekostiging van Corona in de langdurige zorg in onze blog hierover: “COVID-19: NZa beleidsregel en 5 dingen die je nu al kan doen.”