Wat is de échte kostprijs van zorg? Van kostprijs naar maatschappelijke waarde creatie.

Kostprijsmodel
 • Wil je meer en sneller inzicht in de financiële uitkomsten van de zorgorganisatie?
 • Wil je tools in handen hebben om met het management team de zorg én financiële uitkomsten te verbeteren? En meer maatschappelijke waarde te creëren?
 • Wil je een financieel onderbouwde doorvertaling maken naar de meerjarenstrategie, zorgverkoop of tarief onderhandeling?

Als je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, biedt het maatwerk kostprijsmodel van gzicht de oplossing.

In deze blog leggen we uit hoe wij in samenwerking met een zorgorganisatie te werk gaan. En wat ons kostprijsmodel onlangs voor onze relatie in de ouderenzorg, Zorgspectrum Het Zand, heeft opgeleverd.

Waarom een kostprijsmodel?

Het kostprijsmodel van gzicht geeft inzicht in de kostprijzen en omzet op afdelings- en productniveau. De uitkomst van het model is een weergave van het rendement per afdeling en per product. Mede door de visualisaties die uit het kostprijsmodel komen, kunnen de verschillende kostprijzen gemakkelijk geanalyseerd, vergeleken en besproken worden.

Onze werkwijze: samen ontwikkelen

Wij werken volgens een vast stappenplan tijdens de ontwikkeling van het kostprijsmodel:

 1. We stemmen samen met de organisatie het modelontwerp af.
 2. We starten met het verzamelen van de data. Dit betekent het verzamelen van informatie over de organisatiestructuur, kosten gegevens uit de boekhouding en gegevens over de omzetproductie.
 3. We verwerken deze data in het model om tot de kostprijs per product per afdeling en daarmee het rendement te komen.
 4. Afsluiting van het traject met een presentatie van de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
 5. Overdracht van het model, zodat we zeker weten dat het gebruik van het model geborgd is binnen het team.

Wekelijks geven wij een update van de voortgang en tussentijdse resultaten.

Het kostprijsmodel voor Zorgspectrum Het Zand: meer inzichten voor de strategieontwikkeling

Begin dit jaar zijn we gestart met een kostprijstraject bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. Het Zand levert zorg binnen hun verpleeghuizen, zelfstandige woonappartementen, revalidatieafdeling en hospice. Directeur Bedrijfsvoering, Roy van Dongen: “Zorgspectrum Het Zand is begonnen met het vernieuwen van de visie en strategie. Hiervoor wilden wij inzicht in de huidige waarde creatie van de zorgverlening. Voor de financiële uitkomsten van de zorgverlening en het productportfolio hebben we gzicht gevraagd om een maatwerk kostprijsmodel te ontwikkelen.”  

In drie maanden tijd heeft gzicht in nauwe samenwerking met het financiële team van Het Zand het kostprijsmodel ontwikkeld. Roy: “In deze moeilijke corona periode was dit project voor ons als zorginstelling een flinke uitdaging. Door samen goed te kijken naar de planning en daar flexibel mee om te gaan is het gelukt een mooi resultaat te boeken.”

Concern controller Harko Bols: “Met het kostprijsmodel werden verschillen tussen afdelingen en zorgproducten inzichtelijk. Het samen maken van de juiste keuzes in het verdelen van de indirecte kosten was hierbij van cruciaal belang om de échte kostprijs inzichtelijk te krijgen.” Collega Aart van Triest vult Harko aan: “Ook bleek het inzichten te geven voor het verbeteren van onze financiële administratie en boekingen om tot een goede kostprijs te komen. Nog belangrijker is dat het een mooi standaard model biedt om onze kwartaalcijfers in te verwerken. Een hele mooie bijvangst voor de ontwikkeling van de management informatie en dialoog met de zorg.”

gzicht heeft op basis van de uitkomsten van het kostprijsmodel analyses en aanbevelingen gepresenteerd als input voor de visie en strategieontwikkeling. Roy: “Uit een prettige samenwerking is het waardecreatiemodel, als strategisch instrument ontstaan, een geweldig resultaat!”  

Vijf redenen om te kiezen voor gzicht

Wij helpen graag bij het opstellen van een kostprijsmodel voor jouw organisatie. Vijf redenen om te kiezen voor het team van gzicht:

 1. Je werkt samen, niet met 1 gzicht maar met een team van gzichten.
 2. Je krijgt een geweldig resultaat: een strategisch waardecreatiemodel.
 3. gzicht zorgt voor borging van het makkelijk te onderhouden model bij de medewerkers.
 4. gzicht werkt met hart voor de zorg en in verbinding.
 5. gzicht ziet verbetering, verandert samen.

Wil je meer informatie over ons model? Neem dan contact op met Yvon Homma, Elianne van Donge of Aafke Zwart


Deel deze post: