Ben je klaar om samen met ons de boeiende wereld van zorgontregeling te verkennen?

Onze ervaringen bij het [Ont]Regel de Zorg Event!

Onze ervaringen bij het [Ont]Regel de Zorg Event!

Het [Ont]Regel de Zorg event startte met een interactieve sessie met Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. Hij stelde voor om medewerkers te laten meelopen met de cliënt in het proces vóór en na hun eigen werkzaamheden. Dit geeft hen een perspectief op hun eigen rol in het zorgproces, ook in die stappen waar zij niet dagelijks mee te maken hebben, én gaf een kans om de eigen rol in het proces te optimaliseren. Dit was slechts het startschot voor een dag vol inspiratie!

De oplossingenmachine ontmaskeren

Schrijver Wouter Hart onthulde een cruciale oorzaak voor regelgeving: de ‘oplossingenmachine’. Deze machine wil te snel kant-en-klare oplossingen aandragen, terwijl het essentieel is om eerst de kern van het probleem te begrijpen. Hij daagde ons uit om juist niet direct oplossingen te bedenken, maar in plaats daarvan eerst de vraag te stellen: ‘Wat is het échte probleem?’ Een vraag zet het eigen kompas aan, terwijl een oplossing het juist uitzet.

Ontregeling: meer dan regels schrappen

In de workshops die volgden, ontdekten we dat ontregeling verder gaat dan enkel het schrappen van regels. Het draait ook om communicatie, samenwerking en de cultuur binnen een team.

De sleutel tot succes?

  • Betrek het team: bepaal samen de aanleiding en het doel van ontregelen, om draagvlak te creëren.
  • Identificeer knelpunten: zoek samen uit welke regels het meeste tijd en energie kosten.
  • Laat de praktijk leiden: geef degenen in het primair proces de leiding.
  • Onderscheid noodzakelijk en overbodig: prioriteer en stel een plan van aanpak op voor de belangrijkste regels.
  • Focus op de bedoeling: los regels op vanuit de bedoeling – vraag jezelf af wat je oorspronkelijk wilde bereiken met de regel.

Diepere oorzaak van overbodige regels

Achter overbodige regels schuilt vaak een diepere oorzaak. De meest voorkomende achterliggende oorzaken van overbodige regels zijn:

  • Verschillende beleving van nut en noodzaak;
  • Niet-efficiënte werkprocessen;
  • Gebrek aan vertrouwen;
  • Onduidelijkheid over herkomst en verplichtingen;
  • Onvoldoende discussie over regels.

Niet alleen is het belangrijk om bestaande regels te schappen of om te buigen (waarbij we overigens leerden dat ontregelen vaker neerkomt om ombuigen dan op schrappen van regels). Tijdens het opstellen van nieuwe regels is het van belang om deze te toetsen op noodzakelijkheid, werkzaamheid en doelmatigheid!

Enkele andere waardevolle tips die wij meenemen

💪 Heb moed! Tegenkracht is groot en angst kan overheersen, maar met vertrouwen en steun voor de voorlopers kom je verder.. Initiatief nemen voor verandering is niet vanzelfsprekend.

📊 Projectmanagement is een vak! Kies zorgvuldig, evalueer en durf te stoppen met niet-werkende projecten.

⏳ Investeer tijd in oplossingen! Het ontrafelen en oplossen vergt tijd, maar de beloning is enorm.

🤔 Begrijp het nut van regelgeving! Maak ‘moeten’ tot ‘willen’.

🔍 Maak problemen klein & concreet! Breng problemen terug tot specifieke situaties.

Het [Ont]Regel de Zorg event was een waardevolle dag vol inzichten en inspiratie. Wij zijn er klaar voor om onze blik op regels en processen te veranderen en samen de zorg te optimaliseren!

Enthousiast geworden?

Samen maken we de zorg beter!

#zorgontregeling #samensterk #efficiënterezorg

Deel deze post: