Hoe duurzaam worden jullie kaderbrief, jaarplan en begroting?

Duurzame kaderbrief begroting en jaarplan in de zorg

Het klimaat is opgewarmd door de mens. Daar maakt het VN-klimaatpanel IPCC rapport ons duidelijk. Demissionair premier Mark Rutte uit zijn zorgen:  ,,Het is zeer zorgelijk, belangrijk om rekening mee te houden voor dit en volgend kabinet.” Hoe gaan de Nederlandse zorg, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten hier rekening mee houden? Hoe duurzaam worden de kaderbrief, jaarplan en begroting 2022 van jullie zorgorganisatie? Alle zorgorganisatie kunnen een (door)start maken met een duurzaam jaarplan. Lees in deze blog de ervaring van zorgorganisatie Zonnehuisgroep Noord.

Duurzame zorg en bedrijfsvoering

Duurzamere bedrijfsvoering draagt bij aan betere kwaliteit van zorg, tevreden klanten en vitalere medewerkers. Het draagt bij aan een gezonde omgeving en een betaalbare bedrijfsvoering. Dat is onze overtuiging. In deze blog leggen we eerst uit wat duurzaamheid voor ons betekent. Daarna geven we een stappenplan om verduurzaming te realiseren. We sluiten af met ervaringen van een klant.

De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Cathy van Beek – kwartiermaker duurzame zorg

Wat is duurzaamheid?

Een duurzame bedrijfsvoering zorgt niet alleen voor CO2 of stikstofreductie. Een duurzame bedrijfsvoering zorgt voor een positieve impact op 3 pijlers: People, Planet en Prosperity. John Elkington (1994) bedacht de 3 P’s als People, Planet en Profit, 3 elementen die in harmonie tot duurzaamheid leiden. Tijdens de wereldtop in Johannesburg in 2002 werd het woord ‘profit’ vervangen door ‘prosperity’ (welvaart). Dit betrekt naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen.[1]Duurzaamheid in een zorgorganisatie is het uithoudingsvermogen van zorgsystemen en zorgprocessen. De organisatie streeft een positieve impact van haar handelen na op mens, planeet en welvaart Zie voor de vele duurzame voorbeelden in de zorg de site van Green Deal Duurzame Zorg: www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl.

De weg naar verduurzaming

Vele wegen leiden naar Rome. Of toepasselijker, naar het Klimaatakkoord van Parijs. Dit Parijse Klimaatakkoord is de basis voor de Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Er zijn al vele zorgorganisaties die hun routekaart voor peiler 1 van de Green Deal, de CO2 reductie, hebben gepresenteerd. De brancheorganisaties ondersteunen dit proces. Hoe krijgen we deze routekaart samen geoperationaliseerd? Met dit stappenplan:

 1. Dialoog en bewustwording: Start het gesprek met je interne en externe stakeholders.
 2. Inventarisatie en nulmeting: Maak inzichtelijk wat je eigen impact is op dit moment
 3. Visie en ambitie: Stel de visie en ambitie gezamenlijk op. Het kan helpen aan te sluiten bij bestaande structuren of richtlijnen voor duurzaamheidsontwikkeling, zoals de Green Deal of ISO26000.
 4. Strategie en integraal beleid: Aan de hand hiervan formuleer je de visie met ambities en doelen. Maak dit een onderdeel van jullie strategie en kaderbrief.
 5. Uitvoering en verantwoording: Stel een actieplan open neem dit op in het jaarplan en de begroting.

Wij merken bij veel zorgorganisaties dat duurzaamheid ondergesneeuwd is door COVID19, uitdagingen in continuïteit van zorg, arbeidsmarktproblematiek, zorginkoop, de waan van de dag.

Start de dialoog!

De strategieherijking ende jaarlijkse kaderbrief zijn de perfecte plek om expliciet aandacht voor duurzaamheid te vragen. Start met de dialoog en bewustwording. Vragen die je met elkaar kunt beantwoorden zijn:

 • Wat verstaan we met elkaar onder duurzaamheid?
 • Wat doen we al?
 • Wat is onze ambitie?
 • Maakt duurzaamheid deel uit van onze kernwaarden, van onze DNA?
 • Zijn we al duurzaam als we afval scheiden?
 • Is duurzaamheid belangrijk voor de cliënt?
 • Welke rol speelt de mate van duurzaamheid bij (nieuwe) medewerkers en bij het zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente?
 • Wat voor een zorgorganisatie willen we achterlaten voor de volgende generatie cliënten?
 • Welke ambities kunnen geïntegreerd worden in het reguliere proces van bijvoorbeeld onderhoud of kamerwissels?

Bij een van onze klanten, Zonnehuisgroep Noord, besloten bestuurders Nienke Ybema en Karel Zuidema een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in de de Kaderbrief 2022. Het vervolg was een management team thema-sessie over duurzame zorg en bedrijfsvoering. gzicht maakte het programma voor de thema sessie en leidde de dialoog met het team. ‘Dit geeft een mooie basis om samen een stap vooruit te zetten naar een duurzaam jaarplan’, concludeerde Nienke.

De dialoog heeft gezorgd voor bewustwording en een mooi startpunt voor een duurzaam jaarplan

Nienke Ybema – bestuurder Zonnehuisgroep Noord

Uit de dialoog bleek al snel dat Zonnehuisgroep Noord al veel aan duurzaamheid doet, maar nog niet alles communiceert met externe stakeholders. Transparantie en maatschappelijke verantwoording is een groot goed binnen duurzaamheid. Stakeholdersmanagement en de rol van communicatie is hiermee een belangrijk onderdeel van een duurzaam beleid. Voor Zonnehuisgroep Noord zal het jaarplan 2022 een beter integraal beeld laten zien van haar duurzame ambities.

Wil jouw zorgorganisatie ook een mooi startpunt voor een integraal, duurzaam beleid?

Neem contact op met Aafke Zwart van gzicht. Aafke heeft bij haar voormalig werkgever Triodos Bank de Green Deal Duurzame zorg ondertekend en plaatsgehad in de VWS regiegroep Green Deal Duurzame Zorg.

Ook gzicht onderschrijft de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg . gzicht maakt samen met haar klanten de zorg en haar bedrijfsvoering iedere dag een beetje mooier, beter en duurzamer.


[1] Wikipedia: Duurzaamheid en Duurzame ontwikkeling