Robotic Process Automation

gzicht levert toegevoegde waarde in het optimaliseren van processen en daar waar mogelijk het automatiseren van repeterende handelingen met Robotic Process Automation (RPA). RPA heeft veel raakvlakken met:

RPA, wat is dat?

Facturen automatisch coderen, mutaties op de zorgadministratie verwerken of contracten opstellen. Voorbeelden van terugkerende, simpele werkzaamheden die jouw medewerkers veel tijd kosten en regelmatig zorgen voor een (te) hoge werkdruk. Kostbare tijd die ze beter kunnen besteden aan het primaire zorgproces of kwaliteitsverbetering. gzicht kijkt daarom samen met jouw zorgorganisatie naar mogelijkheden deze werkzaamheden en achterliggende processen te optimaliseren en, indien mogelijk, te automatiseren middels Robotic Process Automation (RPA). Bij RPA voeren software-robots vooraf gedefinieerde stappen automatisch uit op een vaste gestructureerde manier. 

Werkelijk waarde toevoegen

Een robot is 24 uur per dag inzetbaar en werkt foutloos. Dit levert een hogere kwaliteit, snelheid en een betere continuïteit op. Door de kosten en tijd die je hiermee bespaart kunnen medewerkers werkelijk waarde toevoegen. gzicht helpt je met het op orde brengen van de basiszaken, zodat er minder brandjes hoeven te worden geblust. Medewerkers kunnen dan veel meer bezig zijn met kwaliteitsverbetering en innovatie. Het werk wordt voor hen interessanter. En dat verhoogt het werkplezier. 

Robotiseren en begeleiden

Eerst kijkt gzicht samen met jouw organisatie welke processen we kunnen optimaliseren en automatiseren. Tijdrovende, simpele handelingen die dagelijks of wekelijks op dezelfde manier worden uitgevoerd zijn geschikt voor RPA. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak. Als de doelstelling helder is, beginnen we met het robotiseren van het proces. Een gespecialiseerde leveranciers bouwt en test de robots. Wij begeleiden het proces van ingebruikname en borging, waarbij we met jouw organisatie draagvlak creëren bij de medewerkers. Zo komen we samen tot het gewenste resultaat.

Wil je weten of RPA mogelijk iets kan betekenen voor jouw organisatie? We delen graag onze verworven inzichten, zodat ook jij thuis raakt in RPA. Neem contact op met Gerde Hartmans via gerde.hartmans@gzicht.nl of bel naar 06 51 69 36 82. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.

U kunt voor deze dienst terecht bij de volgende adviseurs