Nieuwe bekostiging in de GGZ: Korte uitleg + 5 tips ter voorbereiding

Noortje Zomer
GGZ

Het is definitief! De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) gaat veranderen, je hebt het waarschijnlijk al gelezen. Per 1 januari 2022 zal met een harde knip de ggz en fz bekostigd worden via het nieuwe zorgprestatiemodel. 2022 lijkt nog ver weg, maar let op: het implementatieproces raakt vele facetten van de organisatie en vraagt daarmee nu al de aandacht. In deze blog zal een korte omschrijving worden gegeven van het model en daarnaast hebben wij alvast 5 tips op een rijtje gezet.

Wat gaat er veranderen?

De huidige bekostigingssystematiek voor ggz en fz blijft tot en met 2021. Er is al lange tijd discussie over deze manier van bekostigen. De voornaamste reden om het huidige model af te schaffen is dat deze bekostiging niet toekomstbestendig is. De diagnose-behandel-(beveiligings)combinaties db(b)c’s zorgen voor veel administratie bij zorgverleners, tijd wat ook besteedt kan worden aan zorg verlenen. Verder hebben de producten een lange looptijd en is er geen goede aansluiting tussen het geleverde product en de werkelijk geleverde zorg. Tijd voor een nieuw bekostigingsmodel…

Waar de huidige bekostiging ter discussie werd gesteld doordat het de verkeerde prikkels geeft, moet het Zorgprestatiemodel (ZPM) de prikkel geven voor doelmatige zorg. Het ZPM moet leiden tot vergoeding op maat, van mildere tot ernstigere vormen van psychische aandoeningen. Daarnaast zal het ZPM minder administratieve lasten opleveren.

Korte uitleg van het model:

Het ZPM heeft veel voordelen ten opzichte van de huidige bekostiging. Maar hoe gaat dit model er dan precies uitzien? Het model kan in grote lijnen onderverdeeld worden in (groeps)consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. We hebben de opvallendste veranderingen hieronder uitgewerkt.

Wat gebeurt er van nu tot 1 januari 2022?

Op dit moment voert het Landelijk Programmateam de voorbereidingen uit om straks het zorgprestatiemodel te kunnen implementeren, zodat in 2022 alle partijen goed voorbereid zijn om ermee aan de slag te gaan. Vanaf januari 2021 start het proces van proefdraaien en in mei 2021 begint de voorbereiding van de landelijke implementatie. Ons advies? Wacht hier niet op maar lees alvast onze tips om hierop voor te bereiden?

Onze 5 tips ter voorbereiding op de implementatie:

Tip 1: Start met een impactanalyse

Breng alvast in kaart op welke onderdelen in de organisatie de implementatie van het zorgprestatiemodel effect heeft. Start bij het primaire zorgproces doorlopend tot aan de zorgverkoop, administratie, ICT en planning & control. Stel jezelf hierbij vragen als:

  • In hoeverre is het huidige gebruikte EPD flexibel / is het mogelijk om het om te zetten naar andere instellingen voor het ZPM?
  • Maak inzichtelijk wat je op de oude manier declareert en wat je op de nieuwe manier moet gaan declareren in verband met de harde knip.
  • Wat is het effect op de maandelijkse liquiditeit als over wordt gegaan van de huidige bekostiging naar het ZPM?
  • Hoeveel extra FTE per afdeling is nodig om de extra taken van de implementatie op te nemen en wat betekent dit voor de doorgang van de dagelijkse / noodzakelijke werkzaamheden?
  • Op welke manier ga je intern bekend maken dat dit komt en wat dit betekent?

Naast bovenstaande vragen kan deze checklist zeker helpen bij de impactanalyse en voorbereiding op de implementatie.

Tip 2: Maak een projectteam Implementatie Zorgprestatiemodel

Met input vanuit de impactanalyse kan vervolgens een projectteam worden samengesteld met als doel de verschillende onderdelen van de implementatie van het ZPM centraal te begeleiden. Vanuit de analyse wordt duidelijk wie betrokken moeten worden in het projectteam. Zorg voor een vast projectteam, met minimaal één medewerker vanuit de verschillende betrokken afdelingen. Op de afdelingen kunnen werkgroepen opgezet worden van waaruit één medewerker aansluit bij het projectteam. Zo zijn vanuit iedere afdeling medewerkers betrokken en dit zal het draagvlak vergroten. Maak vanuit het projectteam een tijdslijn met opeenvolgende op te pakken onderdelen en splits dit uit naar de afzonderlijke afdelingen.

Tip 3: Houd voldoende aandacht voor ondersteunende systemen

Het nieuwe zorgprestatiemodel vraagt ook andere digitale ondersteuning van de totale zorgverlening en organisatie . Dit houdt onder andere het veranderen van het EPD, het berichtenverkeer en software in. Betrek de juiste afdelingen op tijd en schakel waar nodig de benodigde externe expertise in op dit vlak. In de tweede helft van 2021 vinden praktijktesten plaats. Kijk alvast naar de concept lijst, met aanbevelingen voor de inrichting van de processen en ICT, om mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Denk hierbij aan risico’s rondom het correct registreren en declareren. 

Tip 4: Communicatie – Communicatie – Communicatie…

Een veranderproces valt of staat bij goede communicatie en heeft invloed op alle afdelingen van de organisatie. Het nieuwe model zal om andere werkwijzen van medewerkers vragen. Duidelijke en gestructureerde informatie over het veranderproces naar de medewerkers waarop de veranderingen vooral impact hebben is hierbij van belang. Denk hierbij aan het delen van informatie naar de betrokken afdelingen op vaste momenten.

Tip 5: Start op tijd!

Doordat de implementatie van het nieuwe model invloed heeft op alle lagen van de organisatie, is de implementatie een veelomvattend proces. Dit gaat nu eenmaal tijd kosten. Op tijd beginnen met een duidelijke verhaal richting iedereen is cruciaal.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een duidelijke procesmatige aanpak, Elianne van Donge vertelt je hier graag meer over. Bel Elianne, en plan een gratis beeldbel afspraak om digitaal te sparren.

Schrijf je hier alvast in de voor de nieuwsbrief van het Zorgprestatiemodel, en zet alvast de webinars in je agenda, zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.


Deel deze post: