Samen werken aan een toekomstbestendig Groningen!

Blog Meilin Groninger Zorgakkoord

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg komt steeds meer onder druk te staan. Samenwerking tussen verschillende partijen is daarom noodzakelijk om op lange termijn nog steeds kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Wie kent de krantenkoppen over de provincie Groningen niet: ‘Toenemende machteloosheid in aardbevingsgebied Groningen’.

Aardbevingen, krimp, vergrijzing, toenemend personeelstekort. Groningers krijgen te maken met de nodige uitdagingen. Samenwerken is dan essentieel om het leefgebied leefbaar te houden en voor te bereiden op een duurzame toekomst. Als adviseur van gzicht vervul ik samen met collega’s in dit soort projecten een belangrijke schakelrol. Door verschillende partijen met elkaar te verbinden, kan een succesvolle samenwerking ontstaan ter verbetering van het zorglandschap.

Zo bundelt het Groninger Zorgakkoord (GZA) 18 verschillende partijen voor het verbeteren van het toekomstperspectief van de zorg in het Groninger aardbevingsgebied. De afspraken die we met elkaar maken, zijn gericht op het stimuleren van vernieuwing in de zorgsector. Ook willen we gezamenlijk de economie en werkgelegenheid een boost geven. Daarbij staan de Groningse bevolking en (lokale) bedrijven centraal!

‘Meedenken over financiële haalbaarheid en realiseren van passende en duurzame financiering’

Als onderdeel van het GZA worden negen nieuwe zorggebouwen in Groningen gerealiseerd. Deze panden vervangen twintig zorggebouwen en worden allemaal aardbevings- én toekomstbestendig gebouwd. Wij zetten namens gzicht onze financiële kennis en kunde in en brengen deze organisaties samen. Verbinden en verbeteren, dat is waar we voor staan! We rekenen uit of de investering op lange termijn rendabel is en kijken ook of we de zorg op een passende manier kunnen betalen. We denken mee over de financiële haalbaarheid voor de verschillende organisaties en helpen waar nodig bij het realiseren van een passende én duurzame financiering.

Ik vind het mooi dat ik mijn steentje hieraan mag bijdragen. Om mijn expertise in te zetten om gezamenlijk de zorg een stukje beter en mooier te maken!

Wil je meer weten over het Groninger Zorgakkoord of de inzet van gzicht in jouw organisatie? Leuk als je me belt of mailt!

Deel deze post:

Meer blogs van Meilin