Review training ’s Heeren Loo

Wanneer een opdracht is afgerond, blikt gzicht graag nog even samen met haar klant terug. Dit zijn leerzame en vaak prettige gesprekken. Regelmatig mogen we dan ook een mooie review ontvangen. Na een training bij ’s Heeren Loo spraken we met Ruud Groot, manager zorgverkoop. Zijn mooie review delen wij met trotse blossen op onze wangen:

Waarom koos je voor gzicht voor het geven van de training?

‘Op basis van een eerdere succesvolle samenwerking met een van de adviseurs, heb ik gzicht gevraagd om een training te verzorgen. Ik merkte dat de adviseurs van gzicht echt meedenken en de opdracht in gezamenlijkheid formuleren en vormgeven. Daarbij zijn zij flexibel en stellen de klantwaarde voorop. Vanuit ervaring en deskundigheid kijken zij hoe ze hun expertise het beste kunnen inzetten om de klantwaarde te vergroten en optimaal in te zetten. Voor mij is dat essentieel in de samenwerking met een trainingsbureau.’


Hoe is het traject verlopen?


‘In verschillende fases: vooraf werd met zowel mij als met deelnemers het gesprek gevoerd over de op te zetten training. Gedurende de training werd tijdens de training geanticipeerd op wat er speelde. Een deelnemer die bijvoorbeeld meer op afstand stond van de materie, werd op zo’n moment echt meegenomen om aangehaakt te blijven. Er wordt adaptief bijgesteld op de aansluiting en behoeften van deelnemers. Na afloop van de training is een evaluatie uitgezet. De trainers zijn daarna ook teruggekomen op de gegeven feedback, daar werd echt waarde aan gegeven met waardering voor elkaars standpunt.’

Wat heeft de training opgeleverd?


‘Bij ons was de training onderdeel van een ontwikkeltraject met betrekking tot kennis en vaardigheden. Echt gericht op hoe je dat in de praktijk kunt toepassen. De trainers, Maarten en Charlotte, hebben concrete checklists en een naslagwerk achtergelaten. We deelden echt kennis, zodat de instrumenten ook gebruikt kunnen worden. Zo werd het omklapmodel gepresenteerd, waarbij de focus ligt op ‘van visie naar verantwoording’. Dat gaat dieper in op de mate waarin gemeenten en aanbieders van visie naar verantwoording sturen. Klopt de routing wel en past dit bij de visies van beide organisaties?’

gzicht leert graag. Wat zou je ons willen meegeven?


‘gzicht komt op mij over als een organisatie die waarde wil toevoegen. Ik zou het mooi vinden als gzicht die waarde (hét verschil maken) nog meer deelt. Gemeentelijke regio’s inspireert, aanbieders inspireert. Wat assertiever richting de brancheorganisaties, zoals Jeugdzorg, ketenbureaus etc. Als je oprecht bent in het nastreven van je waarde, creëren van waarde en het maken van verschil, dan mag je dat ook laten zien. Niet om jezelf te promoten, maar om de verbinding te zoeken en in te zetten wat werkt!’


Ruud Groot,
Manager Zorgverkoop
’s Heeren Loo

Deel deze post: