Rapporteren op duurzaamheid?
Start nu!

Dennis gzicht

Is jouw organisatie al klaar om te rapporteren over duurzaamheid? Is jouw controller al op de hoogte van de nieuwe regels? Wat kun je verwachten? In deze blog onze kijk op de CSRD.

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De CSRD is een uitbreiding van bestaande Europese richtlijnen rondom duurzaamheidsverslaglegging, namelijk: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD is een nieuwe richtlijn waarin staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dat is volgend jaar al, er is dus actie nodig.

Zorgorganisaties moeten aan de slag en een systeem te maken om de beleidsdoelen te vertalen naar meetindicatoren, zodat de accountant hierop kan controleren. Het format voor het CSRD-rapport is nog niet gepubliceerd. Het is daarmee niet zeker wat er in het rapport moet komen.
gzicht doet alvast een voorschot.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD is verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Maar ook als je onderdeel bent van een kleinere organisatie, is het belangrijk om rekening te houden met de impact van jouw werkzaamheden op het milieu. Het is een kwestie van tijd voordat dit op een breder niveau wordt verplicht. Wacht niet en kom in actie.

Wil je weten hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees voor tips & tricks onze blog over de duurzaamheidsaanpak.

Het CSRD-rapport


Duurzaamheidsverslaglegging is nieuw. Voor organisaties zijn er uitdagingen om te voldoen aan een juiste wijze van rapporteren. Het is veel werk om de data te verzamelen, doelen vast te leggen en de juiste kennis op te doen. Ondanks deze uitdagingen, is het opstellen van de CSRD-rapportage belangrijk om de klimaatdoelen van de Europese Unie te bereiken. Daar moeten we samen voor zorgen.

Concreet wordt er van organisaties verwacht dat ze in 2024 een rapport indienen bij de EU. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol. In het rapport wordt geacht de activiteiten van de organisatie te presenteren en wat daarvan de impact is op het milieu. Het format voor het CSRD-rapport is nog niet gepubliceerd. Het is daarmee niet zeker hoe het rapport eruit zal komen te zien. Wel kun je als organisatie genoeg doen om je voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld:

Activiteiten voor mensen en milieu kunnen worden toegevoegd aan de planning & control cyclus. Beleid wordt geschreven en wij raden aan dat dit vastgelegd wordt in een kalender. gzicht kan helpen om jouw business in control te krijgen en zo continu te verduurzamen.

Inhoud 1: De impact van jouw organisatie op het milieu


Start met een analyse over de impact van jouw organisatie op het milieu. Zie dit als een 0-meting. Hiervoor heb je bepaalde gegevens nodig. Denk aan data als reisbewegingen en energieverbruik van de locatie. Vervolgens kun je bepalen hoeveel CO2 ton jouw organisatie uitstoot. Controleer daarmee ook meteen welk label jouw locaties hebben en wat daar nog aan te verbeteren valt. Ook leveranciers zijn van invloed. Controleer daarbij het inkoopbeleid.

We nemen de reisbewegingen van jouw organisatie als voorbeeld: Bevinden locaties zich bijvoorbeeld dicht bij elkaar? En is het dan nodig om met de auto te gaan of volstaat de fiets? Het wagenpark van de organisaties heeft in dat opzicht invloed. Een fietsplan kan bijvoorbeeld ook van waarde zijn.

Inhoud 2: De impact van het milieu op jouw organisatie


Je maakt ook op welke impact het milieu heeft op jouw organisatie. Gebruik daarbij prognoses en inzichten over hoe het milieu en de omgeving van de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Hebben de gemeentes plannen met jullie buurt? Het kan ook gaan over leefbaarheid van de buurt, of afstemming met de lokale bewoners.

Denk aan vraagstukken als een warmer wordende wereld. Je moet er dan als organisatie voor zorgen dat je het gebouw koel houdt voor bewoners en werknemers. Doe dit door bijvoorbeeld beter te isoleren. Let daarbij op dat je oplossingen gebruikt, die het probleem niet vergroten. Het plaatsen van een airco zorgt voor meer CO2 uitstoot. Dan draagt de oplossing bij aan het probleem.

Inhoud 3: Maatschappelijke en sociale waarden


Naast de duurzaamheidsaspecten wordt er ook gekeken naar de maatschappelijke en sociale waarden van de organisatie. Zijn er daarbij bijvoorbeeld voldoende werknemers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Is de vestiging wel genoeg verankerd in de buurt? Wordt er meegedaan aan tegelwippen of andere sociale activiteiten die goed zijn voor mens en milieu?

Bonus: Ook de financierder kan op social return on environment (sociaal rendement op de omgeving) controleren. Controleer daarbij meteen wat er contractueel is afgesproken en aan welke voorwaarden de organisatie moet voldoen.

Het 5 stappenplan van gzicht


gzicht kan helpen om te voldoen aan de CSRD-richtlijn en andere wet- en regelgeving rondom duurzaamheid, om ook met jouw organisatie impact te maken op het milieu. Zie hieronder onze flyer waarin de 5 stappen staan omschreven om te voldoen aan de CSRD.

Het begin van iets moois.

Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid en een rapportage vergt veel tijd. Maar uiteindelijk levert het de organisatie ook veel op. Zeker door de rapportage niet te zien als een verplichting, maar als een kans om samen met leveranciers en ketenpartijen de ecologische voetafdruk in de zorg te verkleinen. En om nieuwe businessmodellen te creƫren en ontwikkelen.
2023 is een goed startjaar om te zorgen dat ook jouw organisatie in 2024 goed voorbereid is op het maken van een duurzaamheidsrapportage. Mocht je niet weten waar te beginnen, kijk dan ook bij de brochure van onze duurzaamheid.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We gaan graag met je in gesprek, om te bepalen wat onze duurzaamheidsadviseurs voor jouw organisatie kunnen betekenen. Neem gerust contact op met Judith, Ruutger, Dennis of Manon!

Deel deze post: