Productieverantwoording: Kijk jij al uit naar 1 april?

Productieverantwoording

Het voorjaar is een van de meest uitdagende periodes voor zorgaanbieders. Het voorgaande boekjaar moet worden afgesloten. En daar hoort een aantal verplichtingen bij, zoals het opmaken van de jaarrekening, maar ook de productieverantwoordingen. Lukt het niet alleen, dan kan gzicht hierbij ondersteunen.

De productieverantwoording vormt de financiële verantwoording voor de gemeente bij een omzet van meer dan € 125.000. De verschillende gemeenten hanteren hierbij het Landelijk Controleprotocol 2019. Einddoel: getrouwheid en rechtmatigheid van zorglevering toetsen. Hierbij dienen de Wmo en Jeugdwet apart te worden aangeleverd.

Wat zijn de streefdata?

De volgende termijnen worden als leidraad meegegeven: 

De financiële verantwoording dient voor 1 maart van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeente(n) is afgestemd of overeengekomen. De controleverklaring moet voor 1 april van het jaar T+1, of zoveel eerder of later als met de gemeenten is afgestemd of overeengekomen.

Wat zijn de uitdagingen voor de zorgaanbieder? 

Wij zien in de praktijk dat het verantwoorden van de productie altijd een tijdrovende en uitdagende klus is, doordat:

  • Interne productcodes niet overeenkomen met de productcodes van de gemeenten;
  • Nog niet alle zorg gefactureerd is aan de betreffende gemeenten en verantwoording al wel dient te worden ingezonden;
  • Facturatie/declaratie over het voorliggende jaar doorgaans al snel in het opvolgende jaar dient te worden afgerond;
  • Nog niet alle (juiste) beschikkingen binnen zijn;
  • De daadwerkelijke levering van de zorg lastig te controleren blijkt te zijn;
  • De contractinformatie niet altijd goed verwerkt is in de systemen;
  • De accountant documentatie blijft opvragen;  
  • Alle gegevens ook na alle mutaties moeten kloppen.

Wat kunnen wij voor zorgaanbieders betekenen?

Om te zorgen dat de productieverantwoording voor 1 april getekend naar de gemeentes kan, hebben wij een oplossing. Wij kunnen je organisatie ontzorgen en helpen dit gedegen af te ronden binnen de gestelde tijd. Daarnaast werken wij graag ook aan de toekomst en maken samen met jouw organisatie een verbeterslag. Zodat jullie volgend jaar meer ontspannen aan de productieverantwoording kunnen starten. Ook hulp nodig? Bel Aafke, Gerde of Elianne.

Deel deze post: