Niet geleverd, wel betaald: Hoe zit dat?

Iris van der Huizen
PGB

Goed nieuws: alle zorg vanuit het PGB wordt doorbetaald! Alle zorg vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt doorbetaald, ook als het niet geleverd is. Daarnaast mogen budgethouders ook de extra zorg declareren die is geleverd. Op 15 april organiseerden Spierziekten Nederland en Per Saldo een webinar  over PGB en Corona. Tijdens de webinar legden zij uit wat de Corona-maatregelen voor budgethouders betekenen. Voor de zorgaanbieder heeft dit ook consequenties. Wat dit precies inhoudt werd niet beantwoord tijdens het webinar. Daarom vertellen wij in deze blog graag welke vragen wij hierbij hadden. Daarbij geven wij ook mogelijke oplossingen.

Goed nieuws, toch een uitdaging

Zoveel mogelijk zorg moet doorgaan. Daarom hebben de VNG, ZN en de SVB gesteld dat aanbieders zorg mogen blijven declareren. Ongeacht of de zorg kan worden geleverd. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. Daarvoor moeten de budgethouders in een formulier van VWS bijhouden welke zorg geleverd is.
Dit levert een aantal uitdagingen op voor de zorgaanbieder en budgethouder:

 • Niet alle budgethouders zijn in staat een overzicht correct bij te houden;
 • Extra zorg zal niet altijd binnen het budget passen;
 • De zorgaanbieder krijgt niet meer betaald wanneer het budget voor 2020 op is;
 • Hoe definiëren we de zorg die wel gedeclareerd mag worden, terwijl het niet geleverd is?
 • Hoe gaan we hiermee om in het cliëntsysteem?

Verantwoording vanuit de zorgaanbieder

In deze situatie hebben we grofweg drie afwijkingen van het ‘normale’ als gevolg van Corona:

 • Zorg die niet geleverd kan worden;
 • Zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd;
 • Zorg die extra wordt geleverd.

Dit geldt niet alleen voor de PGB’s, ook voor andere zorgvormen. Als zorgaanbieder wil je bij voorkeur een eenduidige manier van registreren hanteren. Zeker voor de zorgmedewerkers die zorg registreren. Een cliëntsysteem is er in de eerste plaats voor om de zorg voor de cliënt te kunnen vastleggen en volgen. Daarom zullen de meeste zorgaanbieders ervoor kiezen alleen werkelijk geleverde zorg te registreren in het systeem. Voor zorg die op een alternatieve wijze wordt geleverd kan een speciale productcode worden aangemaakt. Ook andere ‘velden’ kunnen hiervoor worden gebruikt, zoals een dagrapportage. Het is wel zinvol om de methode vooraf af te stemmen met de werkvloer en accountant.

(Niet) geleverde zorg betaald krijgen

Een vervolgstap is om ook een financiële waarde te koppelen aan de ‘nieuwe’ producten. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de afspraken met de financier. Op basis van (extra) gemaakte kosten of op basis van tarieven van vergelijkbare producten. Niet geleverde zorg kan ook op verschillende manieren worden bepaald. Afhankelijk van het type zorg en type cliënt. Bijvoorbeeld op basis van:

 • Planningen (voor bijvoorbeeld dagbesteding);
 • Gemiddelden:
  • Van de eerste twee maanden van 2020;
  • Van voorgaande jaren;
  • Op cliëntniveau;
  • Per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar;
 • Afgegeven beschikking of indicatie (aantal minuten/uren/dagdelen).

Over de methode van afrekenen is nog onvoldoende bekend. Ook zullen financiers hier op een verschillende manier mee om willen gaan. Wees daarom voorbereid op verschillende scenario’s. De eenvoudigste methode is volgens ons, de niet (en op alternatieve wijze) geleverde zorg in totaal per gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar af te rekenen. Dat scheelt een analyse op cliëntniveau met alle uitzonderingen van dien. Wat betreft deze verrekening gaat het uiteindelijk  niet om de exacte waarheid, maar de financiële gezondheid van de organisatie.

Samen sterk

Het goede nieuws is: alle zorg vanuit de PGB’s wordt doorbetaald. Hoe dit precies moet gebeuren blijft hard werken en een beetje onzeker. We moeten vertrouwen hebben in elkaar en de financiers.

Uiteindelijk moeten we het samen doen: de budgethouders, zorgaanbieders en de SVB. Bij gzicht dragen wij ook graag een steentje bij! We denken graag met jullie mee over het omgaan met de maatregelen: nu, of later.

Wil je hier eens over verder praten? We drinken graag een digitaal kopje koffie. Bel een van onze collega’s :

Deel deze post: