Jaarrekening een race tegen de klok: vraag uitstel aan voor 15 juli!

Steven Drevers
Een race tegen de klok

Corona heeft impact op ons werk en leven. Zelfs op de jaarrekening. Immers ieder jaar moeten zorgaanbieders voor 1 juni de jaarrekening deponeren. De termijn is nu veranderd van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Lukt het om in het reguliere proces of met enige vertraging de jaarrekening te deponeren dan is dit  een mooie prestatie. Komt dit onder druk te staan door interne of externe ontwikkelingen? Dan is ons advies: Is de jaarrekening een race tegen de klok? Vraag uitstel aan voor 15 juli. In dit artikel lees je waarom, hoe je dat doet en wat wij voor je kunnen betekenen.

De jaarrekening én coronacrisis

Enkele zorgaanbieders hebben de jaarrekening afgerond. Misschien moeten de laatste formele stappen nog genomen worden. Voor andere zorgaanbieders zal de terechte aandacht die uitgaat naar de coronacrisis, deze afronding in de weg zitten. Ook de accountant heeft een extra uitdaging in zijn werk. Door de beperkende maatregelen van de overheid kan het zijn dat de accountant nog niet ver genoeg gevorderd is met de controlerende werkzaamheden. In dat geval komt de deadline van 1 oktober snel dichterbij.

Baat het niet dan schaadt het niet

Voor veel dingen gaat dit gezegde in deze tijd niet op. Gelukkig wel voor het aanvragen van uitstel voor de jaarrekening. Mocht je zorgen hebben over het halen van de deadline van 1 oktober, vraag dan uitstel aan. Dit moet voor 15 juli aangevraagd worden. Dit kan met het formulier op de website van de IGJ.

De belangrijkste beoordelingsgrond is dat duidelijk sprake moet zijn van een “situatie van overmacht”. In onze ogen is de coronacrisis een evidente “situatie van overmacht” waardoor in voorkomende gevallen een tijdige afronding van de jaarrekening niet mogelijk is.

Haal je de deadline toch? Dan staat daar geen boete of dwangsom tegenover. Uitstel aanvragen na 15 juli is echter niet mogelijk. Vandaar: baat het niet dan schaadt het niet.

Extra ‘corona’-vragen van de accountant  

De coronacrisis maakt ook dat er extra aandacht van accountants is voor het beoordelen van risico’s. Het gaat om liquiditeitsrisico’s en risico op insolventie (de continuïteitsveronderstelling). Door (enkele) accountants wordt gevraagd om aanvullende informatie van de organisatie. Dit gebeurt onder andere onder de term “flexibel continuïteitsplan”. Zij zijn benieuwd naar inschattingen van de organisatie over de ontwikkelingen van de liquiditeit. Tevens naar de maatregelen die zij gaat nemen om over voldoende liquide middelen te (blijven) beschikken.

gzicht ondersteunt bij acute liquiditeits- en continuïteitsvraagstukken

Daar waar voor de zorgorganisatie de eerste aandacht gaat naar de gezondheid van patiënten en cliënten, helpt gzicht vol energie bij (acute) vraagstukken op het gebied van jaarrekening, liquiditeit en continuïteitsplan. Voor liquiditeit zie ook onze andere blog “flatten the curve”.  Dit kan onder andere door:

  • Het opstellen van een (flexibel) continuïteitsplan
  • Het opstellen van een korte termijn liquiditeitsplanning
  • Het organiseren van (her)financiering, noodkrediet en overbruggingskrediet
  • Aanvragen van voorschotten bij zorgfinanciers
  • Het ondersteunen bij optimaal crediteuren- en debiteurenmanagement

Samen in de race tegen corona en voor de continuïteit van zorg

Graag dragen wij hiermee een steentje bij in de race tegen corona en vóór de continuïteit van zorg. Nederland heeft deze vitale organisaties nu ontzettend hard nodig. Met onze passie voor de zorgsector werken we ook in deze gezondheidscrisis samen aan een gezondere bedrijfsvoering en maatschappij. Iedere dag samen een beetje beter. #teamwork

Voor vragen neem contact op met:


Deel deze post: