Inzicht in optimalisatie van een vakgroep in 4 stappen

Elianne van Donge

Een objectieve analyse maken, op basis van feiten. Dat is de taak van een arts als zorgverlener bij een patiënt. Met de ontwikkeling van de zorg en het ontstaan van het Medisch Specialistische Bedrijf (MSB) hebben artsen ook bedrijfskundige taken gekregen. Een heel ander kennisgebied. gzicht helpt jouw organisatie bij verbeteren op bedrijfskundig vlak. Lees hier hoe wij dit aanpakken.

Het spel hoort erbij

Ieder speler heeft een rol binnen het geheel: Het MSB, de vakgroepen daarbinnen en het ziekenhuis. Die partijen hebben ook belangen en schaarse capaciteiten, ze bewegen samen in een politiek spel. De gemiddelde arts wil dat spel niet spelen of is er niet zo ervaren in als bestuursleden van MSB en ziekenhuis. De arts wil wel dat de zorg voor zijn of haar patiënten soepel loopt en de eigen praktijk goed is ingericht en eerlijk wordt beloond.  Om dat te realiseren is het toch nodig dit politieke spel te spelen.

Wisselingen in bezettingen, de voorspelbaarheid van planningen, de implementatie van nieuwe systemen, ondersteuning door medewerkers van het ziekenhuis. Voorbeelden van onderwerpen die in een ziekenhuis vaker frictie veroorzaken.  Het vergroot de bestaande uitdagingen zoals;

  • Hoe kunnen we efficiënt onze specialisten inzetten?
  • Wat kan nog wel en wat niet?
  • Doen we de juiste dingen op de juiste manier?

Analyseren, discussiëren en optimaliseren

De vraagstukken waarmee de vakgroep en ook MSB te maken heeft zijn vaak complex, net als de belangen die ermee gepaard gaan. Een geobjectiveerd beeld helpt een feitelijk beeld te krijgen van de situatie. Het kan het MSB en de vakgroep ook een tool geven om onderling lastige vraagstukken te objectiveren, oplossingen te vinden en te verantwoorden aan alle deelnemers van het MSB. gzicht analyseert de  vakgroep op drie gebieden: praktijkinrichting, beloning en werkbelasting. Deze drie vormen samen de basis van de vakgroep als onderneming.

Concrete voorbeelden van analyse-vragen zijn:

  • Is de inzet van de medisch specialisten in lijn met de daarvoor ontvangen beloning?
  • Heeft de vakgroep een vergelijkbare case mix met andere vakgroepen in andere ziekenhuizen? Welke gevolgen heeft het om onderdelen van de productie meer of juist minder te gaan doen? (JZOJP, speerpunten, etc).
  • Wat zijn optimalisatiemogelijkheden voor het gebruik van de OK en de poli voor de specifieke vakgroep om daarmee de werkdruk te verlagen of prestatie te verbeteren?
  • Ontvangt de vakgroep voldoende ondersteuning in de vorm van secretariaat, planning, het EPD in vergelijking tot andere vakgroepen? Op welke vlakken is aanpassing nodig?

Hoe werkt zo’n analyse?

Om de vraagstukken duidelijk in beeld te krijgen vanuit de verschillende perspectieven spreken we met de vakgroep, het MSB bestuur en betrokken stakeholders. Gaan we antwoord vinden op de gestelde vragen en verbinden we ons aan het doel en de uitkomsten. Vervolgens start de analyse waar we de ontvangen data en de informatie uit de gesprekken verwerken. Zo stellen we objectief vast wat de huidige situatie is en brengen we de mogelijkheden voor verbeteringen in kaart. Deze bevindingen bespreken we met de vakgroep. We toetsen of onze uitkomsten overeenkomen met de ervaring in de praktijk. Waar nodig doen we aanvullend onderzoek.

De volgende stap is een bespreking met het bestuur van het MSB eventueel aangevuld met RvB of management van het ziekenhuis. Dan bespreken de stakeholders de conclusies en adviezen gezamenlijk. Samen stellen we vast wat prioriteit heeft en wie de acties gaat uitvoeren. Bij voorkeur hebben alle betrokkenen een actieve rol in het oppakken van acties.

Wat kunnen we voor je betekenen?

Hebben jij en jouw MSB ook behoefte aan een objectieve blik? Inzicht in praktijkinrichting, beloning en werkbelasting? En ben jij ook benieuwd naar de optimalisatiemogelijkheden? We bespreken het graag! Neem voor meer informatie contact op met Elianne van Donge of Steven Drevers.

Deel deze post: