Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op bij een uitdaging binnen de medische staf?

Noortje Zomer

Al eerder schreven we over het uitvoeren van een objectieve analyse van een vakgroep en de vier stappen die we hierbij nemen. Maar hoe is het nu om een analyse als deze uit te voeren? En hoe pak je hierbij je rol als objectieve adviseur, in een complexe omgeving, waarin de verschillende belangen van het ziekenhuis, MSB en de vakgroepen een rol spelen? Noortje interviewde Steven en Elianne, over hun ervaringen bij het doen van dergelijke analyses .

Maar eerst even voorstellen…

Steven en Elianne zijn binnen gzicht dé experts als het gaat om het financiële en bedrijfskundige reilen en zeilen binnen de medische staf. Beiden begrijpen wat er in de ziekenhuizen, MSB’s en vakgroepen speelt. Beiden zijn ze ontzettend gepassioneerd over het werken in een ziekenhuis en voor de MSB’s. Ze hebben opdrachten voor meerdere MSB’s uitgevoerd. Hierdoor weten ze wat er speelt en wat verschillende mogelijkheden zijn om uitdagingen op te pakken. Zo hebben ze samen al meerdere analyses uitgevoerd naar de bedrijfsvoering van vakgroepen binnen MSB’s. Ook halen ze veel energie uit het samenwerken met alle partijen, om zo écht verder te komen.

Waarom vragen MSB besturen en vakgroepen de hulp van gzicht?

Steven: “Er zijn meerdere redenen waarom wij worden gevraagd door vakgroepen of MSB’s. Zo kan er een uitdaging zijn wat als niet oplosbaar wordt gezien binnen een vakgroep. Of er kan een (langlopend of hoog oplopend) verschil van inzicht zijn tussen het bestuur van een MSB en een vakgroep.

Elianne vult aan: “Het kan voorkomen dat binnen een MSB of vakgroep ze zelf zo betrokken zijn geraakt bij een vraagstuk, dat het helpt als een externe partij de objectiviteit in het vraagstuk terugbrengt en meedenkt over een vervolg.” Vanuit onze klanten krijgen we terug dat het helpt een objectieve partij in te schakelen bij beladen onderwerpen; het helpt bij het doorbreken van impasses.

Elianne: ”Dat is dan ook onze rol als externe (gewoon even benoemen waar het op staat) en dan vervolgens ook begeleiden richting een constructief vervolg.”

Steven: “Het externe onderzoek kan ook van grote waarde zijn voor het MSB bestuur bij het nemen van besluiten als het (tijdelijk) uitbreiden van formatie en dit toelichten aan de leden/maten. Mocht blijken dat het schort aan de facilitering van de vakgroep door het ziekenhuis dan kan dit door vakgroep en bestuur MSB ook goed onderbouwd ingebracht worden bij het ziekenhuis.

En hoe pak je het vervolgens aan?

Steven: “We beginnen met het goed vaststellen van het vraagstuk met vakgroep en bestuur MSB. Het tweede is het kwalitatief en kwantitatief onderzoeken van het vraagstuk, om vervolgens samen te kijken naar oplossingsrichtingen. Denk aan het probleem: “We hebben het druk met elkaar’, Je kunt dan al snel denken: We zetten er meer formatie bij. Maar je kunt ook verder kijken, op zoek naar de vraag achter de vraag. Waarom heb je het druk?? Kunnen we misschien slimmer, anders, beter werken?”.

De objectivering van het vraagstuk vindt vervolgens plaats op basis onderzoek naar meerdere facetten. Elianne: “Zo kunnen we ons focussen op: de bedrijfsvoering binnen de vakgroep, productie van de vakgroep over de jaren, aansluiting tussen de verschillende systemen, inzet en het verdienvermogen over de jaren. Deze onderdelen worden echt samen met het MSB en de vakgroep uitgewerkt. We vragen informatie op, stellen hier vragen over en toetsen of we het goed hebben begrepen. Vervolgens presenteren we de eerste versie aan de vakgroep en dan pas aan een groter comité.” Steven vult aan: “Wanneer je samen de onderdelen onderzoekt, kun je ook echt samen de conclusies proberen te trekken, op basis van de objectieve feiten.”

Hoe neem je als onafhankelijk adviseur positie tussen de verschillende belangen?

Steven: “Aangezien we in veel ziekenhuizen werken, weten we wat gebruikelijk is en wat minder gebruikelijk. Daardoor hebben we snel beeld bij hoe het in een vakgroep gaat. Met een bedrijfskundige blik zijn we goed in staat om te objectiveren en zijn we tegelijkertijd sterk in het (be)houden van de relatie. Al is het soms lastig, we blijven vanuit gzicht scherp op onze onafhankelijke positie. Elianne: “Het blijkt in praktijk inderdaad soms complex met de verschillende belangen, maar ik probeer altijd mijn onafhankelijke positie te bewaken door bij lastige onderwerpen bijvoorbeeld elk van de partijen te benaderen over een te presenteren uitkomst.”

Natuurlijk heb je met verschillende belangen ook te maken met weerstand. We hebben altijd oog voor de verschillende belangen en proberen te achterhalen en te begrijpen waar de weerstand vandaan komt. Door onze onafhankelijke positie zijn we in staat om objectief te blijven en het gesprek aan te gaan op basis van de feiten. Door de analyse en de uitkomsten geaccepteerd te krijgen bij elk van de stakeholders, is in die periode intensieve samenwerking met elk van de stakeholders van belang. De uitdaging is daarbij om zowel bij de start van de opdracht, tussentijdse uitkomsten als conclusies en adviezen gezamenlijk te bespreken en vast te stellen met MSB bestuur en Vakgroep.

Hoe helpt gzicht vakgroepen en MSB’s echt verder met het advies?

gzicht helpt vakgroepen en MSB’s verder door alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Dit bereiken we door samen met elkaar in gesprek te gaan, waarbij we kritische vragen durven te stellen. Dit verbinden we aan de data en zo komen we tot heldere analyses. Dit leidt tot een breed gedragen advies, waarbij we ook betrokken kunnen zijn bij de implementatie van het advies. Elianne: “ We snappen de materie en kunnen goed samenwerken met alle partijen.  

We willen samen met elkaar verder komen en gaan dan ook voor het behalen van een gezamenlijk resultaat!”

Speelt er binnen jouw MSB een complex vraagstuk waar jullie hulp bij kunnen gebruiken?

Bel Elianne of Steven

.

Deel deze post: