Door de controlerende ogen van de gemeente

Prodcutieverantwoording

Zo, dat zit er op! Het is vaak half april wanneer zorginstellingen hun productieverantwoording indienen. Een klus die jaarlijks veel van zorginstellingen vraagt. Daar waar het vele werk er voor de zorginstelling opzit, is het voor de gemeente juist een startsein voor actie: zij gaan nu aan de slag met de controle. Een opgave, die ook voor gemeenten de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Waarom controleren gemeenten eigenlijk? En hoe gaan gemeenten te werk? Waar lopen gemeenten dan tegenaan? Wij spraken hierover met iemand van de gemeente en praten jullie graag bij!

Hoe gaat de gemeente te werk?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van goede zorg voor haar inwoners tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Daarom wil de gemeente graag weten of de zorg die zij betaalt, rechtmatig geleverd is. Vaak controleert een gemeente steekproefsgewijs of er voor elke cliënt een juiste beschikking is afgegeven. Ook vergelijken gemeenten de omvang van de geleverde zorg met de toegewezen beschikking.

Maar het kan ook anders!

Sommige gemeenten gaan in hun controles een stap verder. Zij analyseren de cliënten die gedurende het jaar hun aandacht trokken. Bijvoorbeeld door veel afgekeurde declaraties. De gemeente gaat vervolgens van deze cliënten de cliëntreis onderzoeken. Zij bevragen de zorgaanbieder over de interne controles op startdatum van de zorg, de geleverde zorgproducten en de geregistreerde cliëntaanwezigheid. Zo houdt de gemeente grip op haar zorgkosten en weet zij dat haar uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan haar belangrijkste doel: goede zorg voor haar inwoners.

De uitdagingen

Het verantwoordingsproces in deze vorm geeft veel uitdagingen voor zowel de zorgaanbieder als de gemeente. De wildgroei aan verschillende contracten met verschillende gemeentes drukt de administratieve processen van zorgaanbieders. Daarnaast ervaren zorgaanbieders problemen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeenten. Gemeenten hebben op hun beurt weer moeite met het inzichtelijk krijgen van de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg. Daarnaast heeft een gemeente weinig zicht op het complexe proces van zorgaanbieders.  

Wat zou helpen?

De oplossing vinden we in de samenwerking tussen de zorgaanbieder en de gemeente. Het gemeenschappelijke doel is de sleutel tot succes. Zowel de gemeente als de zorgbieder hebben als doel zoveel mogelijk inwoners te helpen, op de juiste manier, met goede zorg tegen maatschappelijk verantwoorde uitgaven. Door samen het open gesprek aan te gaan en hier een proactieve rol in te nemen komen we steeds dichter bij dit doel. Het zorgt er ook voor dat de zorgaanbieder en gemeente beter samenwerken. Een samenwerking die soepeler verloopt, nu en in de toekomst.

Zo helpen zorgaanbieders gemeenten door zelf meer interne controles uit te voeren en hun processen te optimaliseren. De gemeente heeft een rol door inzicht te vergaren in en begrip op te brengen voor deze ingewikkelde processen waar een zorgaanbieder mee te maken heeft. Door vervolgens samen het gesprek aan te gaan zonder ‘het wijzende vingertje’ wordt het proces rondom de productieverantwoording verbeterd. Het gevolg: het behalen van de gezamenlijke doelstelling. Een beetje vertrouwen in elkaar helpt hier ook bij.

Wil jij weten hoe jij als zorgaanbieder de interne processen kunt optimaliseren? Of heb je hulp nodig bij contact met de gemeente? Pak de telefoon op, gzicht denkt graag met je mee.


Deel deze post: