Dat kan nu even niet. Of toch wel? Zorgomzet tijdens Corona.

Jildou Kooiman
Zorgomzet

Fysiotherapie voor een dementerende oudere. Dat kan nu even niet. Of toch wel? Een vriend van mij is fysiotherapeut. Hij haalt alles uit de kast om zijn cliënten, van goede zorg te voorzien. In deze tijd doet hij dat vaak middels videobellen. Maar laatst moest hij toch langs een dementerende cliënt, omdat het via beeldbellen niet lukte. Via een groot raam heeft hij toch de juiste oefeningen samen kunnen doen. Zo kon hij de juiste zorg verlenen, op de juiste afstand. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Anders dan normaal, maar het werkt. Aan creatieve ideeën geen gebrek.

Creatieve ideeën en ruimte in zorgomzetten?

Bij gzicht zien en horen wij veel over dit soort initiatieven bij onze klanten. Initiatieven waarmee het fysieke contact wordt gereduceerd, maar waardoor er toch op een veilige manier (zoveel als mogelijk) de juiste zorg kan worden verleend. Beeldbellen en chatten zijn veelgebruikte alternatieven voor de reguliere zorg. Wij zijn trots dat de zorg deze initiatieven ontwikkeld, juist nu. Daarom delen wij deze graag met jullie. We delen ook een tip voor de bestuurders en business controllers over zorgomzet in de Corona-crisis.

Steffie legt uit

Voor veel mensen is deze Corona-situatie lastig te begrijpen. Bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe leg je uit dat er geen bezoek meer mag komen? Daarvoor biedt Steffie de oplossing. Het ministerie heeft een website gemaakt waarop Steffie uitlegt wat Corona is en wat je moet doen.

Online dagbestedingsactiviteiten

Digidagbesteding via digidagbesteding.nl. Een hulpmiddel opgezet door zorgorganisaties om online dagbesteding aan te bieden en cliënten door deze lastige tijd heen te helpen. Zorgprofessionals kunnen zelf helpen bouwen aan dit platform, dat maakt het zo bijzonder. Ze kunnen op het platform tips en ontwikkelideeën delen met andere professionals.

Hallo Thuis van Philadelphia

Philadelphia heeft een videokanaal opgezet voor cliënten; Hallo Thuis. Dagelijks kun je er live-uitzendingen bekijken. Je kunt ook zelf iets delen. Een eigen journaal, workshops, leuke afleiding en nuttige informatie over het coronavirus komen voorbij.

Beweegtassen van Siza

Beweegtassen nodigen bewoners uit tot bewegen. Dit is een initiatief van  ’s Koonings Jaght in Arnhem, een woonvoorziening van SiZa voor mensen met een verstandelijke beperking. In de tassen zitten bijvoorbeeld ballen, ballonnen en bellenblaas. De cliënten die één op één begeleiding nodig hebben worden door de begeleiders meegenomen voor een wandeling in het bos. SIza heeft daarnaast beweegkaarten gemaakt, die alle zorginstellingen kunnen gebruiken. Download de kaarten via: https://www.sizabaf.nl/SizaSports/

Dat kan dus wel: zorgomzet

Veel vormen van dagbesteding of persoonlijke begeleiding kunnen niet op dezelfde manier worden voortgezet. We zien tegelijkertijd dat er met beeldbellen en creatieve initiatieven heel veel wél mogelijk is. Er wordt hard gewerkt om de cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dat past alleen niet altijd in het keurslijf van de bestaande producten in de WMO en jeugdzorg. Met name bij inspanningsgerichte producten kan dit leiden tot een daling in de omzet. Het is nu vaak nog onduidelijk hoe er omgegaan moet worden met de administratie en declaratie. Er zijn al wel afspraken gemaakt met de VNG en het Rijk, maar deze zijn nog niet glashelder.

VNG: Ruimte en soepelheid in de verantwoording

De VNG meldt over deze ‘andere vormen van hulp’: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.”

Een tip van gzicht: inzicht in omzet, samen zorg continuïteit realiseren  

Het is niet de bedoeling dat deze crisissituatie leidt tot het opzetten van een nieuwe administratie of nieuwe beschikkingen voor alle cliënten. Ons advies is daarom de gemeente te wijzen op het bericht van de VNG. Wij volgen de ontwikkelingen over bekostiging op de voet en houden je op de hoogte via onze blogs. Daarnaast is het verstandig de veranderingen in de omzet op een inzichtelijke, pragmatische manier bij te houden. Dit helpt de eigen organisatie, maar ook de gemeente.   Heb jij hier hulp bij nodig? Wij denken graag met je mee. Neem contact op met de mensen van gzicht.

Bronnen

Deel deze post:

Meer blogs van Jildou