5 vragen, geen antwoord

Jamilla Nanlohy

Stel je voor dat je één derde van je hele inkomen uit zou geven aan zorg. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat wij dit in Nederland doen. Een derde van de totale inkomsten van ons land gaan naar zorg (88 miljard). Dat komt voor een deel door de demografische ontwikkeling; de Nederlandse bevolking wordt ouder. Daarnaast hechten we in Nederland veel waarde aan solidariteit en goede zorg. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Mede om die reden is de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ (JZOJP) gestart.

Tijdens mijn studie gezondheidswetenschappen (VU) deed ik onderzoek naar dit initiatief van het Ministerie van VWS. Samen slimme manieren vinden om een tekort aan mensen en middelen te voorkomen. De zorg dichter bij de patiënt te organiseren. Een visie die iedereen kan delen lijkt mij.

JZOJP is een groot onderwerp in het hoofdlijnenakkoord. Ik verwachtte dat ik veel zou leren over initiatieven op het gebied van JZOJP. Hoe de zorg dit onderwerp al oppakte. Maar ik leerde vooral waar men tegenaan loopt in het realiseren van JZOJP. En juist dat maakt het zo interessant. De urgentie en druk op mensen en middelen, geeft ons de kans het zorgstelsel te verbeteren.

Het realiseren van JZOJP blijkt voor alle partijen lastig in de praktijk. Daarom zit ik met een aantal vragen:

  • Kunnen we over schotten heen kijken en afspraken maken?
  • Kunnen we samenwerken in de regio?
  • Wat is de meerwaarde van verschillende zorgverleners? Hoe zetten we die goed in?
  • Waar liggen de kansen voor samenwerking en verbinding?
  • Wat is er nodig om de verplaatsing van zorg mogelijk te maken?

Het antwoord op deze vragen hebben we nog niet gevonden. Als het eenvoudig was, was de oplossing er al wel geweest. Die oplossing moet er wel komen.

Als maatschappij hebben wij een gezamenlijk doel: onze zorg betaalbaar en menselijk houden. Daar willen wij onze bijdrage graag aan leveren. Ga jij met ons in gesprek?

Lees meer over deze beweging, wat het inhoudt en onze visie daarop in de white paper .  

White paper

Deel deze post:

Meer blogs van Jamilla