7 tips voor het nieuwe woonplaatsbeginsel

´Wachtlijsten in de jeugdhulp: Nog 425 keer slapen’. Dit soort koppen of nieuwsberichten zullen je wellicht niet onbekend zijn. Het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt geïmplementeerd, heeft als doel jeugdigen sneller te helpen met de juiste zorg.

Eerder schreef Annemiek al een blog over de wet wijziging woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet. De doelen van het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn o.a. meer duidelijkheid, minder uitvoeringslasten en snellere hulp voor jeugdigen. In deze blog bieden we jou als zorgaanbieder 7 tips voor een soepele implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

Resumé wijzigingen woonplaatsbeginsel

Volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel geldt als woonplaats van de jeugdige de gemeente waar de jeugdige ingeschreven was direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg betekent dit de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven op moment dat de jeugdige zorg krijgt. Doordat de oorspronkelijke gemeente verantwoordelijk blijft voor een jeugdige, wordt zij gestimuleerd om te investeren in preventie.

Huidige stand van zaken

Gemeenten hebben tot 3 juli a.s. de tijd om de huidige jeugdige populatie te beoordelen en zorgaanbieders in hun regio een overzicht te leveren met de jeugdigen die administratief zullen verhuizen. Vanaf 5 juli tot 1 augustus zal de gegevensoverdracht tussen gemeenten plaatsvinden. Hiervoor wordt dus niets van de zorgaanbieder verwacht.

Welke voorbereiding(en) kun je als zorgaanbieder treffen?

Als zorgaanbieder kun jij je vanaf 1 augustus a.s. voorbereiden op de gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Wij delen een aantal tips voor een soepele overgang! Hierbij is het met name belangrijk om te focussen op de groep jeugdigen die op/na 1 januari 2022 bij jouw organisatie verblijven. Een aantal tips:

  1. Monitor of voor alle nieuwe verantwoordelijke gemeenten ook daadwerkelijk een nieuw contract is ontvangen en controleer deze contracten. Bundel hiervoor informatie van de huidige verantwoordelijke gemeenten op cliëntniveau en ontwerp een voortgangsregister.
  2. Let op het verschil tussen trajectfinanciering en budgetfinanciering. Bij trajectfinanciering is het van belang vroegtijdig contact op te nemen met de gemeentes om de overgang soepel te laten verlopen. Maak in geval van budgetfinanciering een overzicht per gemeente van de verschillende afspraken rondom aspecifieke of generieke toewijzingen.
  3. Inventariseer wat de impact is van het nieuwe woonplaatsbeginsel op de contracten met (nieuwe) onderaannemers.
  4. Analyseer nieuwe contracten op afwijkende productcodes, tarieven en uitvoeringsvarianten. Stel waar nodig nieuwe werkinstructies op voor declaratie en/of verantwoording en betrek de medewerkers hierbij voor een soepele overgang.
  5. Inventariseer op welke wijze je de overgangsregeling moet toepassen voor eventuele nieuwe contracten. Beoordeel op welke wijze je kan voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden en uitvoeringsvarianten van de verschillende gemeentes.
  6. Vergelijk de huidige product-, tarief en contractafspraken met het nieuwe contract. Het eerste jaar moet een nieuwe gemeente het tarief van de oude gemeente overnemen en is de gemeente wettelijk verplicht dezelfde zorg aan te bieden. Let ook op de wijzigingen die na het overgangsjaar, vanaf 2023 gaan gelden.
  7. Zorg dat je administratief proces zó is ingericht dat je de nieuwe beschikkingen kan inlezen en dat je kunt declareren per 1 januari 2022.

Webinar implementatie van het woonplaatsbeginsel

Wil je nog meer tips? Op 16 september organiseert het ketenbureau i-sociaal domein een webinar over de implementatie van het woonplaatsbeginsel, met specifieke aandacht voor zorgcontractering.

Een goed begin is het halve werk. Zorg er dus voor dat je aan de slag gaat vóórdat het nieuwe woonplaatsbeginsel is geïmplementeerd zodat jeugdigen zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen!

Heb je nog vragen of ideeën na het lezen van deze blog? Of wil je samen sparren? Neem dan vrijblijvend contact op met Annemiek of Iris.

Deel deze post: