Studenten helpen met corona-achterstand door extra geld?

Onderwijs subsidie Corona

Hebben jouw studenten of leerlingen vertraging opgelopen door de corona crisis? Het kabinet verstrekt bijna 500 miljoen euro subsidie aan het onderwijs om deze vertragingen of achterstanden te voorkomen of weg te werken.

Als je als onderwijsinstelling extra onderwijs organiseert om je leerlingen of studenten te helpen hun leerachterstand in te halen, dan kun je daarvoor subsidie aanvragen. Houd daarbij rekening met het subsidieplafond en het tijdvak. 

Benieuwd of jouw school in aanmerking komt voor de subsidies en hoe wij je kunnen helpen met de aanvraag? Lees dan verder.

Achterstand wegwerken of vertraging voorkomen

De subsidie kan door de onderwijsinstelling  gebruikt worden voor het organiseren van extra onderwijs waarmee studenten of leerlingen hun achterstand kunnen wegwerken of verdere studievertraging kunnen voorkomen. De belangrijkste eis voor het ontvangen van de subsidie is dat de inhoud en omvang van het inhaal- en ondersteuningsprogramma de studenten een reëel perspectief bieden. Elke student moet minimaal dertig uur aan dit programma besteden. Als onderwijsinstelling bepaal je zelf de invulling van het programma en wanneer een student dit succesvol heeft afgerond. Per student kan dat verschillen. Twijfel je of jouw onderwijsprogramma aan de subsidie-eisen voldoet? gzicht adviseert je graag over de subsidie-aanvraag.

Subsidieplafond

Per student is een bedrag van € 900 beschikbaar. Voor hoeveel studenten je dit bedrag kunt aanvragen hangt af van het subsidieplafond van jouw onderwijsinstelling. Dat wordt berekend op basis van het aantal studenten en hoeveel daarvan afkomstig zijn uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apcg). gzicht heeft ervaring met het maken van soortgelijke berekeningen.  De verschillende aanvraagperioden voor subsidie mogen samen niet boven het berekende plafond uitkomen. Bij een subsidieaanvraag van € 125.000 of meer moeten niet bestede middelen worden terugbetaald.

Aanvragen in 3 stappen

De subsidieaanvraag bestaat uit 3 stappen waar gzicht je bij kan helpen. Allereerst registreert het schoolbestuur een contactpersoon. Daarna vraagt de contactpersoon namens het schoolbestuur de subsidie aan. Aan het eind van de aanvraagperiode bundelt de Dienst Uitvoering Subsidies de aanvragen per schoolbestuur.  Er zijn drie tijdsvakken waarin de subsidie kan worden aangevraagd, en waarin het programma moet worden aangeboden. De subsidies worden op vaste momenten uitgekeerd:

 • Tijdvak 1
  • Aanvragen tussen: 2 juni en 21 juni 2020
  • Aanbieden tussen 1 juli 2020 – 31 december 2020
  • Uitbetaald op: 3 juli 2020
 • Tijdvak 2
  • Aanvragen tussen: 18 augustus  – 15 september 2020
  • Aanbieden tussen 1 oktober 2020 – 31 augustus 2021
  • Uitbetaald op: 16 oktober 2020
 • Tijdvak 3 (indien er nog beschikbaar budget is):
  • Aanvragen tussen: 19 oktober – 1 november 2020
  • Aanbieden tussen: najaar 2021
  • Uitbetaald op: 1 december 2020

Hulp nodig?

Dus; hebben jouw studenten en leerlingen een studievertraging of leerachterstand opgelopen of ligt dat gevaar op de loer? De overheid stimuleert onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van extra onderwijs waarmee deze achterstand kan worden ingehaald of voorkomen middels het verstrekken van subsidie. Heb je hulp nodig bij het vormgeven van dit programma, het toetsen of het programma voldoet aan de eisen of bij het berekenen van het subsidieplafond? Neem dan contact op met een van onderstaande gezichten. Wij helpen graag.

Deel deze post: