Zullen we samen gaan gummen?

Samen met oud collega’s Frank Bosboom en Leon Klinkers heeft Maarten  ruim twintig gesprekken met managers en directeuren van zorgaanbieders gevoerd. Dit leidde tot het inzicht dat er vijf velden zijn op gebied van interactie tussen zorgaanbieder en gemeenten en op basis van die velden proberen we te kijken naar handelingsperspectieven. Onderdeel van deze handelingsperspectieven is het ontwikkelde omklapmodel.

Als je goed kijkt naar het omklapmodel zie je dat er nog lijntjes zijn in Nederland. Waardoor er niet voldoende zicht is op de op de handelingsperspectieven van de gemeente of zorgaanbieder. Vandaar de oproep om samen te gaan  gummen, zodat deze lijn verdwijnt.

Wil je in minder dan 10 minuten door Maarten mee worden genomen in het omklapmodel? Bekijk dan de onderstaande video.

Benieuwd naar het omklapmodel zelf? Klik hier.

Een nieuw gzicht!?

‘Dit is wel echt een plek waar ik mezelf zie werken…‘ is wat ik tegen mijn vriendinnen zei na mijn tweede sollicitatiegesprek op kantoor bij gzicht. Soms heb je gewoon het gevoel dat het goed zit. Gelukkig bleek dat ook echt zo te zijn. Op de vraag: ‘wanneer kan je beginnen? volgde dan ook heel snel mijn enthousiaste antwoord: ‘het liefst zo snel mogelijk natuurlijk!’. Een kleine maand verder en mijn eerste werkweek zit erop. Benieuwd hoe ik deze heb ervaren? Dat lees je in deze blog!

Afstuderen en aan het werk. Hoe simpel het ook klinkt, veel ervaringen leren (waaronder wellicht die van jou) dat dit niet altijd het geval is. Zo ook bij mij. Met een master diploma, weinig werkervaring en veel motivatie op zak startte ik mijn zoektocht naar een ‘echte’ baan.’ Maar waar begin je dan? Ik maakte voor mezelf een lijstje met de volgende uitgangspunten:

 • Ik vind het belangrijk dat ik betrokken ben bij mijn collega’s en weet wat speelt binnen de organisatie.
 • In mijn werk wil ik kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
 • Ik wil mezelf elke dag kunnen uitdagen en verbeteren. 
 • Ik zoek een plek waar ik de ruimte krijg om te leren

Hoewel de LinkedIn berichtjes van recruiters van de grote, bekende adviesbureaus mij in eerste instantie interessant leken, besefte ik snel dat dit niet helemaal mijn ding was. Waarom gzicht dat wel is?

Verbondenheid

gzicht staat voor verbondenheid. Dat kwam op mijn eerste werkdag al sterk naar voren. Aan het begin van de dag werd ik met de auto opgehaald door twee collega’s om samen naar de strategiedag in Ede te rijden. Eenmaal daar werd ik warm ontvangen door de rest van mijn nieuwe collega’s. Toen Mart mij voorstelde keken 25 vriendelijke, nieuwsgierige gezichten mij aan. Ergens best spannend, maar eigenlijk een heel fijn begin. Ik keek rond en had al snel het gevoel dat ik mijn plek tussen deze club mensen best eens snel zou kunnen vinden. De strategie dag vloog voorbij. In kleine groepjes bespraken we belangrijke onderwerpen waarbij ik meedacht, maar ook met bewondering luisterde naar de gedreven- en betrokkenheid van mijn collega’s. Mensen met andere achtergronden, kennis, interesses en persoonlijkheden, maar hetzelfde doel als ik: samen de maatschappij een stukje beter maken.

Voelen

Mijn eerste werkdag op kantoor begon met de gezamenlijke weekstart. Ook hier wordt de tijd genomen om verbinding te zoeken met elkaar. Tijdens de weekstart vertelt iedereen hoe het op persoonlijk vlak met hem/haar gaat en wat op de planning staat. Successen, maar ook lastige momenten worden gedeeld. Mooi om te zien hoe iedereen hierdoor betrokken blijft bij elkaar. Mijn buddy Jesse heeft mij vervolgens wegwijs gemaakt binnen gzicht. Op de dagen die volgden maakte ik verder kennis met mijn collega’s en de systemen waarmee we werken. Ik kon zelfs al met een collega mee om te kijken bij een klant. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij gzicht heel veel ga leren. Enerzijds omdat de complexe vraagstukken vanuit de opdrachtgevers mij gaan uitdagen. Anderzijds omdat ik hier echt de ruimte en kansen krijg om mezelf te ontwikkelen!

gzicht kijkt, luistert en spreekt. Niet alleen bij de klant, maar ook met haar collega’s. En misschien wel het belangrijkste: gzicht voelt. Voor mij voelt gzicht als een uitdaging die ik met heel veel plezier aan ga. Voor jou ook?

Neem dan vooral eens een kijkje op onze werken bij pagina.

Profiteert jouw gemeente al van de jeugdzorg cijfers van het CBS?

Werk je bij de gemeente en ben je op zoek naar meer gegevens over het jeugdhulpgebruik in jouw gemeente? Of ben je benieuwd naar de prestatie van jouw gemeente ten opzichte van andere gemeenten? Cijfers zijn van groot belang om te onderbouwen wat je als gemeente waarneemt en ervaart in de jeugdhulp. Het CBS verzamelt een breed scala aan beleidsinformatie omtrent jeugdzorg. In deze blog bespreken we welke jeugdzorg cijfers door CBS beschikbaar worden gesteld en hoe je als gemeente kunt profiteren van deze cijfers.

De CBS database bevat informatie op alle beleidsterreinen, waaronder jeugdzorg. Dit platform ‘Statline’ is misschien op het eerste oog niet zo makkelijk te doorgronden, maar als je eenmaal weet hoe het werkt… Ontdek je een schat aan informatie! 

Statline: welke informatie is er?

CBS haalt momenteel informatie op van ongeveer 90% van de circa 3500 bekende jeugdhulpaanbieders.

Statline bevat informatie over het volgende:

 • Vormen van jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering)
 • Financiering (in natura, PGB)
 • Trajectkenmerken (in/uitstroom, type verwijzer, duur, reden einde, perspectief, herhaald beroep, crisis)
 • Persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, huishouden)
 • Regionale indelingen (landelijk, regio’s, gemeenten, wijken)

Statline maakt het mogelijk om eindeloos tabellen en grafieken samen te stellen. Met de gewenste uitkomstvariabelen, afhankelijk van de informatie waar je naar op zoek bent. Het is vervolgens mogelijk om data te exporteren naar Excel en hier analyses op te maken. Ook kan je vanuit Statline al een grafische weergave verkrijgen van de door jouw gecreëerde tabel. De afbeelding hieronder geeft een impressie van de Statline omgeving.

Beleidsinformatie: wat doe je ermee?

Beleidsinformatie dient primair als instrument om gemeenten met elkaar te vergelijken. Je kunt hierdoor als gemeente over je eigen grenzen heen kijken: hoe doen we het in vergelijking met onze buren of juist aan de andere kant van Nederland? Waar kunnen we iets leren, of waar kunnen we iets aan anderen leren? Daarnaast vormt de informatie een startpunt voor gesprek tussen gemeentes en aanbieders. Cijfers vormen een versimpeld beeld van de complexe praktijk. Ga dus aan de hand van deze cijfers in gesprek met zowel aanbieders als gemeenteraadsleden binnen jouw eigen gemeente:

 • Herkennen we dit beeld?
 • Wat vinden we van dit beeld?
 • Welke verbetering achten wij nodig en wat is er nodig voor deze verbetering?

Andere databronnen

Op zoek naar een laagdrempeliger dashboard? We hebben een lijstje voor je gemaakt van handige dashboards en databronnen:                                                                                 

 • Benchmark Jeugdzorg. Toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor alle gemeentes in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast toont de benchmark cijfers met betrekking tot verwijzers en tot uitval in jeugdhulptrajecten.
 • Regionaal dashboard Jeugdhulp. Geeft een overzicht van het jeugdhulpgebruik per jeugdregio in Nederland. In het dashboard is het mogelijk om jeugdzorg regio’s (over tijd) te vergelijken.
 • Dashboard Veilig Thuis. Geeft een overzicht van kindermishandeling en huiselijk geweld, vanuit het gezichtspunt van de Veilig Thuis organisaties.
 • Waarstaatjegemeente.nl. Geeft dashboards met cijfers op alle belangrijke beleidsterreinen over alle 352 Nederlandse gemeenten. De dashboards maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Hulp nodig?

Is jouw gemeente op zoek naar manieren om optimaal gebruik te maken van alle beleidsinformatie die beschikbaar is? Willen jullie jeugdhulp verder ontwikkelen door buiten de eigen grenzen te kijken? En aan de hand van kwantitatieve inzichten met aanbieders in gesprek te gaan? gzicht helpt je hier graag mee! Samen gaan we aan de slag met een gegevens- en documentanalyse om de stand van zaken van de jeugdhulp in jouw gemeente in kaart te brengen. Daarnaast bieden we procesbegeleiding in het opstellen van ontwikkelplannen voor de jeugdhulp in jouw gemeente, met bijbehorende concrete acties om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te behalen.

Meer vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met: Maarten Swagerman of Demi Brouwer.

Jongerenwerk: (preventieve) voorziening om druk op jeugdzorgkosten te verlichten

In de nieuwsberichten over de jeugdzorg kunnen we er niet meer omheen: de druk op de sector blijft toenemen. De meeste gemeenten zien grote tekorten in hun begroting. Ze geven meer uit dan gepland.1 Werk jij bij de gemeente en ben je op zoek naar laagdrempelige voorzieningen om de druk op jeugdzorg te verlichten? In deze blog vertellen we hoe jongerenwerk als alternatief kan dienen en wat de voordelen zijn.

Jongerenwerk

Jongerenwerk ondersteunt jongeren in het volwassen worden in de samenleving, door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Jongerenwerkactiviteiten vinden plaats in de vrije tijd van jongeren en in informele contexten zoals op straat, op school of in jongerencentra.

Het inzetten van jongerenwerk draagt bij aan het ontwikkelproces van jongeren, waardoor hulpverleners de duur en/of intensiteit van hulptrajecten kunnen verminderen. De Hogeschool onderzocht de rol die het jongerennetwerk kan spelen in de persoonlijke ontwikkeling, het herstel en de maatschappelijke participatie van jongeren die naast deelname aan jongerennetwerk ook specialistische jeugdzorg ontvangen.

Ontwikkelmogelijkheden

Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat jongerenwerk op vijf manieren van betekenis is voor jongeren die ook specialistische hulp ontvangen:

 1. Als brug naar formele hulp.
  De inzet van jongerenwerk fungeert als brug naar formele hulp voor jongeren die (nog) niet open staan om hulp te ontvangen. Dit bereiken jongerenwerkers door jongeren te motiveren en te steunen in het serieus nemen van hun problemen en in het aanvaarden van hulp.

  Een jongerenwerker betrokken in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam2 zegt hierover het volgende: ‘Ik noem mijn rol altijd de stoere vigilant die heel snel contact kan maken, waar het de loketfuncties niet zo goed lukt.’
   
 2. Als omgeving voor pro sociale contacten.
  Jongeren die specialistische jeugdzorg ontvangen leven vaak sociaal geïsoleerd. Dit komt doordat zij in veel gevallen niet naar school gaan en niet werken. Jongerenwerk biedt hen de mogelijkheid om betekenisvolle relaties met andere jongeren aan te gaan.

  Zo zegt een jongere (22) in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdamt2: ’Daarom vind ik het zo fijn om ook openlijk over mijn verhaal te vertellen, dat leert je ook gewoon om ermee om te gaan en het te accepteren.’

 3. Als omgeving voor zelfversterking.
  Jongerenwerk draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren door het bieden van activiteiten waarmee jongeren hun kwaliteit en interesses kunnen ontdekken en ontwikkelen.

  Een hulpverlener geeft in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam2 bijvoorbeeld aan dat het aanbieden van activiteiten zelfs heeft geleid tot het afschalen van hulp: ‘Dat (DJ- muziekstudio) heeft er uiteindelijk toe bijgedragen zichzelf als een positieve persoon is gaan zien. ‘Ik kan wel degelijk iets’. En dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat zijn ouders ook vooral hem zagen van o bliksem, hij kan wel degelijk wat, hij maakt stappen, hij maakt sprongen. Nou. Ja dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd, ja dan ontstaat er een soort gezamenlijkheid van: Nou we hebben het goed met elkaar. We kunnen op deze manier kunnen we verder. Dat heeft de hulp wel degelijk afgeschaald. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de zaak heb afgesloten.’

 4. Als omgeving voor maatschappelijke participatie.
  Jongerenwerk kan als opstap fungeren om jongeren in specialistische jeugdzorg weer wat te laten doen en van betekenis te laten zijn voor anderen in de maatschappij. Jongeren in de  specialistische jeugdzorg die de behoefte hebben om maatschappelijk te participeren krijgen middels jongerenwerk de kans om vrijwilligerswerk te doen of activiteiten in de wijk te organiseren. Uiteindelijk kan dit resulteren in een stap naar betaald werk voor deze jongeren.

  Een voorbeeld hiervan wordt benoemd in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam2 door een hulpverlener: ‘Deze jongerenwerker heeft er ook voor gezorgd dat de jongere een baantje (vrijwillig) krijgt. Heeft hij gekregen, binnen de gemeente. Om outreachend met jongeren in contact te komen, over het belang van gemeenten en hun rol daarin en hoe ze daaraan kunnen deelnemen.’

 5. Als brug naar zelfstandigheid.
  Specialistische hulp die jongeren ontvangen is vaak van tijdelijke aard en gericht op specifieke ontwikkeldoelen. Daarnaast stopt jeugdzorg wanneer jongeren 18 of 23 jaar worden. Jongerenwerk biedt een laagdrempelige plek in de wijk, waar jongeren alsnog terecht kunnen met ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld het maken van keuzes, financiële zaken of het vinden van een baan. De ondersteuning vanuit jongerenwerk zorgt ervoor dat hulpverlening minder intensief betrokken hoeft te zijn.

  Zo geeft een hulpverlener in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam2 het volgende voorbeeld: ‘En daarnaast kwam hij ook gewoon veel bij het jongerencentrum om mee te sporten en om activiteiten mee te doen. Dus het was niet zo dat hij alleen maar kwam om te chillen, maar ook omdat hij echt daadwerkelijk gebruik maakte van de faciliteiten die ook door het jongerenwerk geboden werden. Dus toen hebben ze er uiteindelijk voor gekozen om niet nog de [hulporganisatie] in te zetten.’ (Hulpverlener)2

Laagdrempelige voorziening

In een recentelijk gepubliceerd adviesrapport3 benadrukt de SER het belang van laagdrempelig toegankelijke hulp en adviseert zij gemeenten in te zetten op de versterking van preventie-infrastructuur. Laagdrempelige voorzieningen dragen bij aan het voorkomen van erger, waardoor kosten afnemen. De bovengenoemde vijf ontwikkelmogelijkheden laten zien dat jongerenwerk bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van jongeren die specialistische jeugdzorg ontvangen. Hierdoor kunnen hulpverleners door middel van deze laagdrempelige voorziening de duur en/of de intensiteit van hulptrajecten verminderen.  Daarnaast kan jongerenwerk preventief worden ingezet om te voorkomen dat jongeren problemen ontwikkelen, waardoor een beroep moet worden gedaan op de jeugdzorg.


1. Stelsel in groei: een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg (AEF, 2020)
2. Ontwikkelmogelijkheden in het jongerenwerk voor jongeren in specialistische jeugdzorg (Hogeschool van Amsterdam, 2021). 3. Jeugdzorg: van systemen naar mensen. Tien aanbevelingen voor de korte termijn (SER, 2021)

Waarom Team Cure?

Gzicht werkt voor de zorg, overheid en het onderwijs. Om onze inzichten te delen en altijd up-to-date te blijven van verschillende sub-sectoren, werken we binnen gzicht met verschillende teams. Wanneer je bij gzicht komt werken, kies je voor één of meerdere team(s), de sub-sector waar je affiniteit mee hebt. Adviseurs Judith Uijttewaal en Paul de Korte sloten daarom aan bij team Cure. Maar waarom kozen ze voor Team Cure? Hoe zijn ze in de zorg sector terecht gekomen? Wat is hun motivatie om in team cure te willen werken? En wat is het doel van Team Cure? Oftewel: Waarom Team Cure? In deze blog gingen ze hierover met elkaar in gesprek.

Judith: ‘Paul, kan jij kort even iets vertellen over Team Cure?’

Paul: De curatieve zorg is onze drijfveer. Wij willen bijdragen aan een hoogwaardige zorgsector dit doen we door middel van de financiële positie van ziekenhuizen, MSB’s, huisartsengroepen, revalidatiecentra en laboratoria te optimaliseren. Wij zijn goed in het oplossen van bedrijfskundige vraagstukken in deze sector, waarbij we laveren tussen de verschillende belangen die spelen zowel binnen als buiten de organisatie. Enerzijds waarborgen we de kwaliteit van de zorg en anderzijds zetten we de financiële middelen zo goed mogelijk in.

Paul: ‘Dat dus over Team Cure, maar om meteen met de deur in huis te vallen, hoe kwam jij bij de zorg terecht, Judith?’

Judith: ‘Ik heb de gezondheidszorg altijd al interessant gevonden, maar zag mezelf niet dokter of verpleegkundige worden. Dus dan ga je zoeken naar wat je dan leuk vindt en zo kwam ik terecht bij de studie gezondheidswetenschappen. Eigenlijk wist ik toen nog steeds niet wat ik daarmee wilde doen, totdat ik stage ging lopen in het ziekenhuis. De cultuur paste bij mij en sprak mij aan.’

Paul: ‘Wat sprak je zo aan?’

Judith: ‘In principe wil je natuurlijk niet in een ziekenhuis komen te liggen, , maar het is wel een van de weinige plekken waar je beter kunt worden. Dus dat voelt gewoon heel acuut, er heerst echt een cultuur van gedegen en snel handelen en de zorg is altijd relevant, dit past bij mij.

Paul: ‘Ja dat had ik ook, het voelt voor mij als ‘de meest belangrijke zorg’. Mijn zusje heeft een paar jaar terug op de IC gelegen. Dan heb je wel echt het idee: Het gaat hier om leven en dood. Maar ook door de specifieke cultuur binnen ziekenhuizen. Je beweegt binnen een veld van professionals met verschillende belangen maar wel hetzelfde doel. En dat maakt het complex maar ook leuk.’

Judith: ‘Grappig dat we allebei de ziekenhuiszorg erg aantrekkelijk vinden, omdat het zo complex is. Wat ik zo leuk vind is dat jij echt helemaal into data bent, dit is echt jouw passie en specialiteit. Ik ben altijd benieuwd naar de verhalen achter de data, hoe komt het dat de data zo is? hoe kunnen we de data bijv. door ‘cultuur’ positief beïnvloeden? Om de zorg nog beter te maken en processen nog meer te optimaliseren? Dus waar jij de data hebt aangeleverd daar zou ik dan dus door willen gaan.’  

Judith: ‘En hoe kom jij bij de zorg terecht?’

Paul: ‘Vanaf de middelbare school had ik al een voorliefde voor getallen. En dan vooral in de objectiviteit die getallen bieden. Ik ben de bachelor economie gaan doen en heb dan ook een tijdje voor accountancy bedrijf gewerkt, echter miste ik hier de diversiteit in de werkzaamheden. Daarom ben ik om mij heen gaan kijken en kwam ik achter het bestaan van gezondheidseconomie. Economie wordt vaak toch als een harde studie gezien, maar juist die toepassing daarvan op de gezondheidszorg vind ik erg mooi en relevant, ik heb dan ook de master gezondheidseconomie afgerond. Hierin combineer ik twee dingen: het allerbelangrijkste van mensen in het dagelijkse leven: De gezondheid, en mijn voorliefde voor getallen in de vorm van economie.’

Paul: ‘Wat is jouw motivatie om bij Team Cure aan te sluiten?’ 

Judith: ‘Ik kan mij soms boos maken om hoe bepaalde zaken geregeld zijn, werkprocessen niet lopen en daarom de dingen niet gaan zoals je dat wel zou willen zien. Dit gaat ten koste van het werkplezier van de professional, maar bovenal de uiteindelijke zorg die geleverd wordt aan de patiënt.  Dit  is ook altijd mijn motivatie.  Want als ik mij er echt boos over maak, dan ben ik het er blijkbaar niet mee eens, vind ik dat het beter kan en dus ook moet. En moet ik er zelf dan ook maar iets van maken. Zo denk ik dat de samenwerking tussen ziekenhuizen een stuk beter kan. Waarbij ik het vooral leuk vindt om het probleem te achterhalen, waarom het niet werkt en daar dan mee aan de slag te gaan.‘

Judith: ‘En bij jou?’

Paul: ‘Bij mij zit het vooral in die complexiteit, ik houdt echt van een uitdaging en die heb je al snel binnen de ziekenhuiszorg. Want het gaat vaak om dure en complexe zorg. Binnen een veld met allerlei stakeholders, spanningen en verschillende belangen. Politiek eigenlijk dus. Maar uiteindelijk hebben alle stakeholders wel hetzelfde doel: Mensen beter maken! Daar is iedereen het over eens. Daardoor worden zaken als meer sturen op kwaliteit iets wat binnen de sector steeds belangrijker wordt, gecombineerd met de betaalbaarheid van de zorg waarborgen, door bijvoorbeeld concurrentie in de ziekenhuiszorg. Kwaliteit is dan ook iets wat inzichtelijk moet zijn voor een groot publiek. Want zo kun je naar je patiënten toe laten zien dat je een goed ziekenhuis bent. En dat vind ik zelf een gave ontwikkeling, dat je van een besloten bolwerk, voor mensen inzichtelijk kunt maken dat ze als patiënt op de goede plek zitten.’

Paul:  Ik heb nog één laatste vraag voor je; Wat vind je waardevol binnen Team Cure?

Judith: Ik vind het leuk om in een team de ontwikkelingen binnen de markt te duiden samen met het team. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het beloningsbeleid of integrale tarieven van medisch specialisten. Ook is het waardevol om ervaringen en kennis met elkaar te delen. Dat helpt mij om een betere adviseur voor de klant te zijn.

Paul: ‘Ja, ik herken wat je zegt. Ik waardeer het enorm dat we in het team ervaringen bij klanten bespreken. Zo krijg je niet alleen mee wat er bij jouw klant speelt, maar ook wat er bij andere zorginstellingen speelt. Ik kan daardoor de kennis en ervaring van een heel team gebruiken in mijn werk.

Wil je vrijblijvend ervaring opdoen met ons als gesprekspartner? Bel of mail ons en maak kennis met gzicht. Word je liever door ons gebeld? Vul dan hieronder het terugbelformulier in.

We hebben ervaring met:

•             Ondersteunen van MSB’s

•             Zorgverkoop

•             Oplossingen ad interim

•             Procesoptimalisatie

•             Business control en planning & Control

gzicht is een Great Place To Work

In april hebben wij als organisatie deelgenomen aan het onderzoek van Great Place To Work. Waarom? Omdat gzicht ambitieus en leergierig is. Naast onze dagelijkse werkzaamheden werken we constant aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering.

En het is die focus op ontwikkeling, wat ons motiveerde om deel te nemen aan het onderzoek van Great Place To Work. Dit omdat we denken dat we op de goede weg zijn, maar ook altijd benieuwd zijn naar hoe het nog beter kan.

Great Place To Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de resultaten van het medewerkers onderzoek wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Met gepaste trots kunnen wij nu zeggen dat gzicht aan die criteria heeft voldaan. En mogen wij ons nu officieel een Great Place To Work noemen.

Waarom is gzicht een Great Place To Work

Wie kan er nu beter vertellen waarom wij een Great Place To Work zijn dan onze eigen gzichten?

Yvon Homma

Yvon Homa

adviseur

Aandacht voor elkaar en de wil om de wereld iedere dag een beetje mooier te maken is wat ons verbindt. Dat samen met oog voor kwaliteit, veel ruimte voor ambitie en ontwikkeling maakt gzicht een geweldige werkgever.”

Ruimte voor ontwikkeling

“Ik ben heel trots op het team dat we samen gzicht als een GPTW zien, voelen en ervaren. Het mooie is om bekrachtigd te krijgen wat de sterke punten zijn van ons bedrijf en scherp te krijgen waar we met elkaar nog ruimte voor ontwikkeling zien. Dat past als geen ander bij onze kernwaarden. Verbinding met elkaar, verbeteren waar mogelijk en veranderen omdat we het willen.  Ik kijk uit naar het vervolg, want uiteraard is verandering de enige constante. Samen kunnen we dat.

Mart Louwers

Mart Louwers

Partner en adviseur

Werken bij gzicht

Ook werken bij een Great Place To Work? Klik dan hier

Wat is de échte kostprijs van zorg? Van kostprijs naar maatschappelijke waarde creatie.

Kostprijsmodel
 • Wil je meer en sneller inzicht in de financiële uitkomsten van de zorgorganisatie?
 • Wil je tools in handen hebben om met het management team de zorg én financiële uitkomsten te verbeteren? En meer maatschappelijke waarde te creëren?
 • Wil je een financieel onderbouwde doorvertaling maken naar de meerjarenstrategie, zorgverkoop of tarief onderhandeling?

Als je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, biedt het maatwerk kostprijsmodel van gzicht de oplossing.

In deze blog leggen we uit hoe wij in samenwerking met een zorgorganisatie te werk gaan. En wat ons kostprijsmodel onlangs voor onze relatie in de ouderenzorg, Zorgspectrum Het Zand, heeft opgeleverd.

Waarom een kostprijsmodel?

Het kostprijsmodel van gzicht geeft inzicht in de kostprijzen en omzet op afdelings- en productniveau. De uitkomst van het model is een weergave van het rendement per afdeling en per product. Mede door de visualisaties die uit het kostprijsmodel komen, kunnen de verschillende kostprijzen gemakkelijk geanalyseerd, vergeleken en besproken worden.

Onze werkwijze: samen ontwikkelen

Wij werken volgens een vast stappenplan tijdens de ontwikkeling van het kostprijsmodel:

 1. We stemmen samen met de organisatie het modelontwerp af.
 2. We starten met het verzamelen van de data. Dit betekent het verzamelen van informatie over de organisatiestructuur, kosten gegevens uit de boekhouding en gegevens over de omzetproductie.
 3. We verwerken deze data in het model om tot de kostprijs per product per afdeling en daarmee het rendement te komen.
 4. Afsluiting van het traject met een presentatie van de uitkomsten en aanbevelingen die hieruit voortvloeien.
 5. Overdracht van het model, zodat we zeker weten dat het gebruik van het model geborgd is binnen het team.

Wekelijks geven wij een update van de voortgang en tussentijdse resultaten.

Het kostprijsmodel voor Zorgspectrum Het Zand: meer inzichten voor de strategieontwikkeling

Begin dit jaar zijn we gestart met een kostprijstraject bij Zorgspectrum Het Zand in Zwolle. Het Zand levert zorg binnen hun verpleeghuizen, zelfstandige woonappartementen, revalidatieafdeling en hospice. Directeur Bedrijfsvoering, Roy van Dongen: “Zorgspectrum Het Zand is begonnen met het vernieuwen van de visie en strategie. Hiervoor wilden wij inzicht in de huidige waarde creatie van de zorgverlening. Voor de financiële uitkomsten van de zorgverlening en het productportfolio hebben we gzicht gevraagd om een maatwerk kostprijsmodel te ontwikkelen.”  

In drie maanden tijd heeft gzicht in nauwe samenwerking met het financiële team van Het Zand het kostprijsmodel ontwikkeld. Roy: “In deze moeilijke corona periode was dit project voor ons als zorginstelling een flinke uitdaging. Door samen goed te kijken naar de planning en daar flexibel mee om te gaan is het gelukt een mooi resultaat te boeken.”

Concern controller Harko Bols: “Met het kostprijsmodel werden verschillen tussen afdelingen en zorgproducten inzichtelijk. Het samen maken van de juiste keuzes in het verdelen van de indirecte kosten was hierbij van cruciaal belang om de échte kostprijs inzichtelijk te krijgen.” Collega Aart van Triest vult Harko aan: “Ook bleek het inzichten te geven voor het verbeteren van onze financiële administratie en boekingen om tot een goede kostprijs te komen. Nog belangrijker is dat het een mooi standaard model biedt om onze kwartaalcijfers in te verwerken. Een hele mooie bijvangst voor de ontwikkeling van de management informatie en dialoog met de zorg.”

gzicht heeft op basis van de uitkomsten van het kostprijsmodel analyses en aanbevelingen gepresenteerd als input voor de visie en strategieontwikkeling. Roy: “Uit een prettige samenwerking is het waardecreatiemodel, als strategisch instrument ontstaan, een geweldig resultaat!”  

Vijf redenen om te kiezen voor gzicht

Wij helpen graag bij het opstellen van een kostprijsmodel voor jouw organisatie. Vijf redenen om te kiezen voor het team van gzicht:

 1. Je werkt samen, niet met 1 gzicht maar met een team van gzichten.
 2. Je krijgt een geweldig resultaat: een strategisch waardecreatiemodel.
 3. gzicht zorgt voor borging van het makkelijk te onderhouden model bij de medewerkers.
 4. gzicht werkt met hart voor de zorg en in verbinding.
 5. gzicht ziet verbetering, verandert samen.

Wil je meer informatie over ons model? Neem dan contact op met Yvon Homma, Elianne van Donge of Aafke Zwart