De financiële kant van de zorg

In deze blog nemen we je mee in de werkzaamheden van een financieel adviseur. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld. Een opdracht van twee fuserende ouderenzorgorganisaties die financieel stabiel en ongeveer even groot zijn. Fuseren heeft een grote impact op de financiën van een organisatie. Hoe gaat de financiële organisatie er na de fusie uitzien, hoe brengen we de vastgoedportefeuilles bij elkaar en welke synergiën worden gerealiseerd? Dit soort vraagstukken komen we tegen in opdrachten als financieel adviseur. Wil jij aan de slag als financieel adviseur? Hieronder lees jij hoe wij als gzicht een financiële opdracht aanvliegen.

Jij als financieel adviseur


In de beschreven opdracht vervullen wij de rol van strategisch financieel adviseur. Dit houdt in dat wij in samenspraak met de controllers van beide organisaties advies geven over de business case vanuit zowel de financiële kant, door middel van het maken van berekeningen, als vanuit de kwalitatieve en bedrijfsmatige kant. Bij het kwalitatieve en bedrijfsmatige richten we ons op de toekomstbestendigheid van de plannen en of het in lijn ligt met de strategische doelstellingen van de organisatie. Denk bij het financiële aan het opstellen van een meerjarenprognose, het doorrekenen van de scenario’s en het berekenen van de bedrijfswaarde voor beide organisaties.

Een meerjarenprognose stelt een organisatie in staat om tientallen jaren in de financiële toekomst te kijken. Met de prognose is het bijvoorbeeld mogelijk om de uitkomsten van een business case te berekenen en te voorspellen. Samen met de controller vullen we de berekeningen in en bespreken we de uitkomsten. Stap voor stap komt de klant verder in het maken van een strategie die leidt tot een duurzaam rendement. Met onze ondersteuning is de controller steeds beter in staat het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur en de accountant.

De vaardigheden van een financieel adviseur


Als strategisch financieel adviseur neem je een kritische houding aan. Je werkt mee aan een passende strategie en oplossingsrichting. Je gaat gezamenlijk in gesprek om bijvoorbeeld advies te geven over de mix van zorgcliënten die aanwezig moeten zijn om de business case rendabel te maken. Jouw analytische vaardigheden helpen jou om de verbanden tussen en binnen de financiële modellen snel te zien en te verbeteren.

Je bent een sparringpartner voor de klant en helpt hen bij het maken van financiële keuzes die in lijn liggen met de strategie van de organisatie. Goed communiceren, de juiste vragen stellen, en het hebben van een financiële achtergrond helpen je daarbij. Ben jij bijvoorbeeld in staat om een resultatenrekening te lezen, die te analyseren en in te schatten welk effect een business case heeft?
Deze vaardigheden leer je on the job neem je mee in al je opdrachten. gzicht faciliteert dit door kennissessies en coaching aan te bieden omtrent planning & control, Excel en meerjarenprognoses. Gecombineerd met je leergierigheid en enthousiasme maken dit de ideale eigenschappen voor een goede adviseur.

Dit wil ik ook!


Oriënterende op de banenmarkt en geprikkeld door deze blog? Gemotiveerd om te werken aan afwisselende opdrachten om je te ontwikkelen tot een adviseur met brede kennis? Check dan onze vacaturepagina of drink eens vrijblijvend een kopje koffie met Jesse.

Kijkje in de keuken van Noortje Zomer

Interim-opdracht: ondersteuning medische staf


Onze adviseurs werken aan organisatieadvies- en veranderopdrachten, maar doen ook interim-opdrachten. Zo geeft collega Noortje Zomer je een kijkje in haar keuken bij een afgeronde interim-opdracht. Zij neemt je mee in haar interim opdracht bij een medisch specialistisch bedrijf.


Ondersteuning medische staf: wat houdt dat eigenlijk in?


Noortje: ‘In veel ziekenhuizen zijn artsen verenigd in een maatschap of een coöperatie. Deze worden ook wel medisch specialistische bedrijven, of MSB’s genoemd. Een MSB is een andere organisatie dan de ziekenhuisorganisatie, al wordt er uiteraard veel met elkaar samengewerkt. Het MSB bestaat uit de medisch specialisten en wordt bestuurd door een aantal bestuurders die tegelijkertijd ook praktiserend arts zijn. Soms wordt het bestuur aangevuld met een directeur en/of bestuurder die geen arts is, maar er sec is voor het besturen van het MSB of verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van het MSB. Het bestuur van het MSB wordt vaak ondersteund door een beleidsadviseur of bestuurssecretaris.

In de opdracht die ik recentelijk heb afgerond, heb ik een interim-opdracht als bestuurssecretaris uitgevoerd bij een medisch specialistisch bedrijf. Ik heb hierin de bestuurssecretaris-functie vervuld totdat er een nieuwe, vaste bestuurssecretaris was gevonden, om zo continuïteit te bieden aan de organisatie en om de organisatie verder te professionaliseren.


Wat heeft het jou gebracht?


In het begin van de opdracht was het even zoeken, maar Noortje heeft met veel plezier de interim-opdracht uitgevoerd.
Noortje: ‘Ik hou ervan om meteen aan de slag te gaan, maar ondertussen probeer ik ook meteen de werkzaamheden goed te ordenen en te plannen. De opdracht heeft me nog meer geleerd over de werking van het MSB, de kwesties die op het bordje van het MSB-bestuur liggen en de jaarcyclus die een MSB-organisatie doorloopt. Naast dat ik het MSB verder heb geholpen met de professionalisering, neem ik deze ervaring weer mee naar een volgende opdracht.

De rol als bestuurssecretaris was nieuw voor mij, maar heeft mij het inzicht gegeven dat een dergelijke rol mij past: het ondersteunen van vraagstukken, denk hierbij aan verdeelvraagstukken, maar ook het bewaken van gemaakte afspraken binnen het MSB en het ondersteunen bij verschillende organisatorische werkzaamheden voortkomend uit besluiten.


Ik ben blij dat er uiteindelijk vaste invulling is gevonden voor de rol die ik op interim-basis invulde, aan wie ik mijn werk goed heb kunnen overdragen!


Dit wil ik ook!


Heb je in jouw organisatie een concrete interim-vraag waar een gzicht-adviseur passende invulling aan zou kunnen geven? Of ben je oriënterende op de banenmarkt en geprikkeld door deze blog? Gemotiveerd om te werken aan afwisselende opdrachten om je te ontwikkelen tot een adviseur met brede kennis?
Neem gerust contact op met Noortje Zomer!

Rapporteren op duurzaamheid?
Start nu!

Is jouw organisatie al klaar om te rapporteren over duurzaamheid? Is jouw controller al op de hoogte van de nieuwe regels? Wat kun je verwachten? In deze blog onze kijk op de CSRD.

In november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. De CSRD is een uitbreiding van bestaande Europese richtlijnen rondom duurzaamheidsverslaglegging, namelijk: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD is een nieuwe richtlijn waarin staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dat is volgend jaar al, er is dus actie nodig.

Zorgorganisaties moeten aan de slag en een systeem te maken om de beleidsdoelen te vertalen naar meetindicatoren, zodat de accountant hierop kan controleren. Het format voor het CSRD-rapport is nog niet gepubliceerd. Het is daarmee niet zeker wat er in het rapport moet komen.
gzicht doet alvast een voorschot.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD is verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
 3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Maar ook als je onderdeel bent van een kleinere organisatie, is het belangrijk om rekening te houden met de impact van jouw werkzaamheden op het milieu. Het is een kwestie van tijd voordat dit op een breder niveau wordt verplicht. Wacht niet en kom in actie.

Wil je weten hoe wij omgaan met duurzaamheid? Lees voor tips & tricks onze blog over de duurzaamheidsaanpak.

Het CSRD-rapport


Duurzaamheidsverslaglegging is nieuw. Voor organisaties zijn er uitdagingen om te voldoen aan een juiste wijze van rapporteren. Het is veel werk om de data te verzamelen, doelen vast te leggen en de juiste kennis op te doen. Ondanks deze uitdagingen, is het opstellen van de CSRD-rapportage belangrijk om de klimaatdoelen van de Europese Unie te bereiken. Daar moeten we samen voor zorgen.

Concreet wordt er van organisaties verwacht dat ze in 2024 een rapport indienen bij de EU. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol. In het rapport wordt geacht de activiteiten van de organisatie te presenteren en wat daarvan de impact is op het milieu. Het format voor het CSRD-rapport is nog niet gepubliceerd. Het is daarmee niet zeker hoe het rapport eruit zal komen te zien. Wel kun je als organisatie genoeg doen om je voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld:

Activiteiten voor mensen en milieu kunnen worden toegevoegd aan de planning & control cyclus. Beleid wordt geschreven en wij raden aan dat dit vastgelegd wordt in een kalender. gzicht kan helpen om jouw business in control te krijgen en zo continu te verduurzamen.

Inhoud 1: De impact van jouw organisatie op het milieu


Start met een analyse over de impact van jouw organisatie op het milieu. Zie dit als een 0-meting. Hiervoor heb je bepaalde gegevens nodig. Denk aan data als reisbewegingen en energieverbruik van de locatie. Vervolgens kun je bepalen hoeveel CO2 ton jouw organisatie uitstoot. Controleer daarmee ook meteen welk label jouw locaties hebben en wat daar nog aan te verbeteren valt. Ook leveranciers zijn van invloed. Controleer daarbij het inkoopbeleid.

We nemen de reisbewegingen van jouw organisatie als voorbeeld: Bevinden locaties zich bijvoorbeeld dicht bij elkaar? En is het dan nodig om met de auto te gaan of volstaat de fiets? Het wagenpark van de organisaties heeft in dat opzicht invloed. Een fietsplan kan bijvoorbeeld ook van waarde zijn.

Inhoud 2: De impact van het milieu op jouw organisatie


Je maakt ook op welke impact het milieu heeft op jouw organisatie. Gebruik daarbij prognoses en inzichten over hoe het milieu en de omgeving van de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Hebben de gemeentes plannen met jullie buurt? Het kan ook gaan over leefbaarheid van de buurt, of afstemming met de lokale bewoners.

Denk aan vraagstukken als een warmer wordende wereld. Je moet er dan als organisatie voor zorgen dat je het gebouw koel houdt voor bewoners en werknemers. Doe dit door bijvoorbeeld beter te isoleren. Let daarbij op dat je oplossingen gebruikt, die het probleem niet vergroten. Het plaatsen van een airco zorgt voor meer CO2 uitstoot. Dan draagt de oplossing bij aan het probleem.

Inhoud 3: Maatschappelijke en sociale waarden


Naast de duurzaamheidsaspecten wordt er ook gekeken naar de maatschappelijke en sociale waarden van de organisatie. Zijn er daarbij bijvoorbeeld voldoende werknemers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Is de vestiging wel genoeg verankerd in de buurt? Wordt er meegedaan aan tegelwippen of andere sociale activiteiten die goed zijn voor mens en milieu?

Bonus: Ook de financierder kan op social return on environment (sociaal rendement op de omgeving) controleren. Controleer daarbij meteen wat er contractueel is afgesproken en aan welke voorwaarden de organisatie moet voldoen.

Het 5 stappenplan van gzicht


gzicht kan helpen om te voldoen aan de CSRD-richtlijn en andere wet- en regelgeving rondom duurzaamheid, om ook met jouw organisatie impact te maken op het milieu. Zie hieronder onze flyer waarin de 5 stappen staan omschreven om te voldoen aan de CSRD.

Het begin van iets moois.

Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid en een rapportage vergt veel tijd. Maar uiteindelijk levert het de organisatie ook veel op. Zeker door de rapportage niet te zien als een verplichting, maar als een kans om samen met leveranciers en ketenpartijen de ecologische voetafdruk in de zorg te verkleinen. En om nieuwe businessmodellen te creëren en ontwikkelen.
2023 is een goed startjaar om te zorgen dat ook jouw organisatie in 2024 goed voorbereid is op het maken van een duurzaamheidsrapportage. Mocht je niet weten waar te beginnen, kijk dan ook bij de brochure van onze duurzaamheid.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We gaan graag met je in gesprek, om te bepalen wat onze duurzaamheidsadviseurs voor jouw organisatie kunnen betekenen. Neem gerust contact op met Judith, Ruutger, Dennis of Manon!

DOEN in de zorgsector

Binnen de interim-oplossingen, organisatieadvies en verandermanagement komen we ook duurzaamheidsvraagstukken tegen. Bovendien zijn we al eens gevraagd milieubeleid te schrijven of een ecologische voetprint te meten. We zijn niet alleen goed in het schrijven van beleid, maar ook juist: doen. Het gaat om het uitvoeren van het beleid en de organisatieveranderingen.

Hoe doen we dat nu? Wat doen wij om te zorgen dat het vat niet overstroomt met beleid, jargon of andere strategische documenten. Maar actie in de taxi, gas op die lolly, de kraan open en de organisatie veranderen naar de nieuwe, duurzamere zorgwereld.

Wij werken aan een duurzame ontwikkeling in de zorg. Een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische-, sociale- en leefomgevingsbehoeften.

Begin bij jezelf!

Het begint bij jezelf. Daarom werken we bij gzicht aan de 5 pijlers die hieronder staan afgebeeld. Wij hebben een vertaling gemaakt uit de green deal zorg doelstellingen, de bijbehorende Europese SDG’s, naar de 5 actiepunten van gzicht.

Want veranderen moeten we. We komen er niet meer onderuit. De CO2 uitstoot moet naar beneden, onze voetafdruk moet verkleind worden. Bij gzicht zelf doen we dit door ieder jaar doelstellingen te stellen volgens een milieumanagementsysteem ISO14001. Elk jaar zetten we ons in door de volgende milieudoelen na te streven:

 • We streven ernaar onze klanten duurzamer te laten werken;
 • We streven ernaar om onze CO2 uitstoot per medewerker elk jaar te verlagen;
 • We minimaliseren ons afval;
 • Onze leveranciers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel en voldoen aan onze milieueisen;
 • We voldoen aan de van toepassing zijnde milieuwetgeving.

Lees ons gehele milieubeleid hier. Daarnaast hebben we de greendeal zorg ondertekend. Heb jij deze nog niet ondertekent of heb je de intentie om deze te ondertekenen? Kom in actie en neem contact met mij (Ruutger) op.

Ons doel is om niet alleen gzicht duurzamer te maken, ons doel is ook andere organisaties te helpen! In een gestructureerde en gedragen manier komen we graag ook in jouw organisatie hulp bieden om te doen.

Hoe DOE je dat: doen?

De kraan moet open:

Er zijn genoeg regels, groene uitspraken, afspraken, belangen en planningen. We vullen het vat in Nederland wel. Wat er nu nodig is, is actie, voordat het vat overstroomt! Dat doen wij, wij draaien die kraan open. Zie hieronder een illustratie die ik heb gemaakt.

Hoe draaien wij die kraan open:

Stap 1 ▷ Inzicht: we inventariseren met een projectmatige aanpak waar we staan. We meten verschillende indicatoren zoals de uitstoot in CO2. We geven je daarbij jouw huidige CO2 uitstoot en maken een dashboard met meetgegevens. Wij analyseren waar we naar toe willen en maken uit alle informatie een actieplan.

Stap 2 ▷ Vooruitzicht: we rapporteren elke maand aan het bestuur wat wij gedaan hebben.. Wij zetten samen actiegroepen op, denk aan actiegroep energiebesparing, actiegroep bewustwording, actiegroep primaire zorg, actiegroep inkoop.

Stap 3 ▷ Gericht: als we er even niet zijn, pakt de organisatie en pakken de ambassadeurs de actiepunten op. En wij nemen alle kennis mee van de organisaties waar we advies aan verlenen aan jouw organisatie.

Aan welke producten kun je dan denken?

 • CO2 monitor: naar aanleiding van energieverbruik en andere gegevens
 • Milieubeleid opzet: met de focus van de organisatie
 • Dashboard met meetindicatoren: een vertaling van doelen naar meetgegevens
 • Quick Wins: verbeteringen die zichtbaar zijn, onmiddellijk voordeel beiden en snel geïmplementeerd kunnen worden
 • Een dilemma lijst relevant voor de organisatie: moet ik wegwerphandschoenen gebruiken of herbruikbare handschoenen in de wasmachine?
 • Projectplanning en partneroverzicht: wie is waarvan, wanneer is wat af, en waar ligt onze focus
 • Kennis uit ons netwerk: zaken die werken bij andere zorg organisaties
 • Optioneel: een projectleider voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatie

En zo veranderen we naar een mooiere en duurzamere zorgwereld 😊

Ga zelf ook doen

Doen kun je ook zelf al. Bijvoorbeeld door naar de site te gaan van het RIVM te gaan en te checken waar je kunt beginnen. Of kijk eens naar de milieuthermometer zorg en te zien hoe zij het aanpakken.

Wet- en regelgeving

Wees je er ook meteen bewust van dat de CSRD-richtlijnen worden gehandhaafd wanneer je aan minimaal 2 van de 3 volgende criteria voldoet; 250 medewerkers, meer dan 40 miljoen omzet en meer dan 20 miljoen euro op de balans hebt.  Het gaat onder andere over het meten van de lange termijndoelstellingen, niet-financiële indicatoren en daarbij een externe accountantscontrole. Je dient dit in 2024 in je governance-structuur te hebben ingeregeld. Wij publiceren binnenkort een blog over de CSRD richtlijnen.

Dit wil ik ook doen!


Geprikkeld door deze blog? Gemotiveerd om te werken aan duurzaamheid? Neem vrijblijvend contact met Ruutger Lenzen of Judith Uijttewaal op! Check hier onze brochure.